Obchody Dnia Drukarza 2001 w Pozkalu
6 gru 2016 14:42

25 maja Załoga Zakoadu Poligraficzno-Wydawniczego ŃPOZKALli obchodziła Dzień Drukarza 2001. Do inowrocławskiej Miejskiej Sali Koncertowej, w której zorganizowano głównš uroczystoœć z tej okazji, przybyło ponad 450 osób. Oprócz pracowników Pozkalu i członków ich rodzin, w drukarskim œwięcie uczestniczyli m.in.:wicewojewoda kujawsko-pomorski Michał Joachimowski, wicestarosta inowrocławski, Marian Œwištkowski, przewodniczšcy Rady Miejskiej Bolesław Szulc, wiceprezydent Inowrocławia Wacław Słowiński, przedstawiciel Urzędu Marszałkowskiego Ryszard Rosiński, wiceprezes Polskiej Izby Druku Wiesław Grabowski, dyrektor biura Polskiej Izby Druku Zdzisław Adamski i kanclerz Polskiego Bractwa Kawalerów Gutenberga, Jacek Kuœmierczyk. Imprezę, już tradycyjnie, poprowadził Maciej Puto z Bydgoszczy. Muzycznš częœć wypełniły popisy uczennic i uczniów inowrocławskiej Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. Juliusza Zarębskiego Ponieważ w bieżšcym roku mija 15 lat od powstania firmy Pozkal, a także 5 lat jej funkcjonowania przy ul. Cegielnej, z tej okazji właœciciel zakładu, T. Chęsy wręczył kryształowe puchary oraz nagrody pieniężne siedmiorgu szczególnie zasłużonym dla ZPW Pozkal, zatrudnionym w nim osobom Otrzymali je: dyrektor Pozkalu Zbigniew Chmiel, główny informatyk Bogusław Cilski, szef marketingu Waldemar Buszkiewicz, maszynista offsetowy Rafał Łukaszewski, operator maszyn Romayor Anna Rogalska, pracownik introligatorni Alina Bińkowska i konserwator maszyn offsetowych Roman Wajchert. Dla wyróżnionych nie zabrakło też kwiatów. T. ChŸsy odbierał również okolicznoœciowe gratulacje i życzenia. Po głównej uroczystoœci z okazji Dnia Drukarza 2001, w odnowionej i zmodernizowanej Stołówce ZPW Pozkal odbył się okolicznoœciowy bankiet. Bogdan Wojtysiak