OcŽ VarioPrint 2090 jest w Polsce
6 gru 2016 14:43

Od czerwca dostępne jest na polskim rynku wysoko wydajne urzšdzenie drukujšco-kopiujšce OcŽ VarioPrint 2090. System ten gwarantuje stałš wydajnoœć pracy z prędkoœciš 5100 obrazów na godzinę. Dzięki wielozadaniowoœci maszyna umożliwia równoległe wykonywanie kolejnych prac drukowania i kopiowania. Kolejkowanie przetworzonych dokumentów, skanowanie do pamięci, funkcjonalnoœć Mailboksa, podawanie papieru w trakcie pracy, dodawanie okładek i zszywanie pozwalajš na szybkie i profesjonalne przygotowanie dokumentów z minimalnym czasem poœwięconym na operacje przy maszynie. Jak zapewnia dostwca, maszyna jest bardzo dobrym rozwišzaniem dla zastosowań mailingowych, punktów centralnej reprografii oraz wszelkich zastosowań wymagajšcych œrednich i dużych nakładów przy dużej różnorodnoœci prac. Opracowano na podstawie informacji firmy Oće Poland