OcŽan cyfrowych możliwoœci
6 gru 2016 14:43

Pod takim mottem w dniach 23-24 wrzeœnia odbywały się w Warszawie Dni Otwarte zorganizowane przez firmę OcŽ Poland. Podczas dwudniowej imprezy można było wysłuchać prezentacji na temat rozwišzań w zakresie małoformatowego druku cyfrowego oferowanych przez OcŽ, jak również obejrzeć kilka urzšdzeń z bogatej oferty firmy. Poza systemami druku kolorowego i czarno-białego OcŽ prezentowane były urzšdzenia do dalszej obróbki firm Duplo, Hunkeler i Watkiss. Witajšc uczestników Dni Otwartych prezes OcŽ Poland Marek Kozłowski poinformował o aktualnej kondycji firmy, która Đ w przeciwieństwie do wcišż nie najlepszej sytuacji gospodarczej w kraju Đ jest bardzo dobra. W roku 2003 wzrosnš zarówno obroty, jak i zyski polskiego oddziału firmy OcŽ. Dobre wyniki finansowe wišżš się m.in. z kilkoma Đ jak to ujšł prezes Kozłowski Đ spektakularnymi kontraktami. Wœród nich warto wymienić zainstalowanie najszybszej w Polsce Đ jak zapewnia OcŽ Poland Đ linii do drukowania cyfrowego w Biurze Obsługi Kancelarii Prezesa Rady Ministrów czy też uruchomienie Centrum Druku Cyfrowego we wrocławskiej firmie Wrozamet. Wrzeœniowe Dni Otwarte były skierowane zarówno do firm z sektora poligraficzno-wydawniczego, jak i do klientów instytucjonalnych. Z myœlš o drukarzach i wydawcach przygotowano m.in. prezentacje dotyczšce wyboru między technologiš cyfrowš i offsetowš oraz na temat możliwoœci, jakie oferuje kolorowy system OcŽ CPS 700. Sporo miejsca podczas prezentacji prowadzonych Đ w przypadku rozwišzań dla drukarń i wydawnictw Đ przez Radosława Łanika poœwięcono oprogramowaniu sterujšcemu urzšdzeniami (OcŽ Prisma) oraz rozwišzaniom typu e-business (OcŽ BookStore). Wœród demonstrowanych urzšdzeń warto zwrócić uwagę na nowy system VarioPrint 2090 oferujšcy prędkoœć 85 stron A4 na minutę, bez względu na tryb pracy (jedno- bšdŸ dwustronny) i rodzaj podłoża. Urzšdzenie zostało wyposażone w cztery podajniki o łšcznej pojemnoœci 4600 arkuszy. OcŽ zaleca system VarioPrint 2090 do reedycji wydań oraz do produkcji krótkich serii wydawniczych i druków typu instrukcje obsługi. Firma zaprezentowała również udoskonalonš wersję kolorowego systemu CPS 700, po raz pierwszy demonstrowanš podczas majowych Dni Otwartych w Poing. W porównaniu do pierwszej wersji tego urzšdzenia OcŽ wprowadziło m.in. nowe tonery oraz poszerzyło gamę zadrukowywanych podłoży. Obecnie w maszynie CPS 700 można zadrukowywać arkusze o maksymalnym formacie 305 x 457 mm i gramaturze do 250 g/m2. Firma wprowadziła też system dynamicznego pasowania przy drukowaniu w trybie obustronnym. SS