Océ przekracza stereotypy
6 gru 2016 14:48

Na drupa 2008 – najważniejszych w świecie targach branży poligraficznej – nie zabraknie także firmy Océ, która swoje koncepcje i rozwiązania będzie prezentować pod hasłem „Business Beyond the Ordinary” – „Biznes przekraczający stereotypy”. Poza własnym stoiskiem firma Océ będzie również prezentowała się w ramach PrintCity, strategicznego ogólnoświatowego konsorcjum skupiającego ponad 40 firm branży poligraficznej. Przewodnie hasło prezentacji firmy Océ w obu miejscach wystawy ma zachęcić zwiedzających do przyjrzenia się nowoczesnym rozwiązaniom, które pozwolą otworzyć zupełnie nowe rozdziały ich działalności. Ta zachęta będzie dotyczyła m.in. produkcji wydawniczej, dla której firma Océ posiada szereg rozwiązań cyfrowych pozwalających na realizację małych lub bardzo małych nakładów. Umożliwiają one drukowanie książek lub pakietów nieoprawionych materiałów, gazet czy publikacji specjalistycznych w nakładzie nawet jednego egzemplarza, z zachowaniem wysokiej jakości kolorowego i czarno-białego druku. Podczas drupy Océ będzie również zachęcać zwiedzających do rezygnacji ze stosowania starych formatów oraz rozwiązań i poszerzenia dotychczasowych możliwości dzięki wykorzystaniu efektywności koloru i sprawnemu obiegowi prac. Pozwoli to nadać wielu produktom (m.in. banerom, plakatom, broszurom) zupełnie nowe zalety i właściwości. Produkty firmy Océ – urządzenia i materiały eksploatacyjne – jak zapowiada ten producent, mile zaskoczą klientów ciekawymi efektami. Targi będą również zaproszeniem do wprowadzenia do codziennej produkcji akcentów kolorystycznych przy wykorzystaniu technologii Océ CustomTone i zwiększenia, poprzez zastosowanie rozwiązań Océ, wydajności, obrotów i zysków. Wystawa pokaże również, że personalizacja możliwa dzięki urządzeniom firmy Océ pomoże przekraczać istniejące stereotypy, a jednocześnie pozwoli zwiększyć konkurencyjność wykorzystujących ją firm. Personalizacja wraz z wydajnością, wszechstronnością i „kolorem na żądanie” stanowią kluczowe czynniki w nowoczesnej komunikacji 1:1. Produkty firmy Océ pozwalają ukierunkować i rozwinąć działania wielu firm, umożliwiając im zwracanie się do wyznaczonych grup docelowych, co zwiększa odzew wśród adresatów, rozpoznawalność marki oraz efektywność. Tegoroczna wystawa firmy Océ na drupie ma również zachęcić zwiedzających do otworzenia się na rynek TransPromo – z wysoko wydajną technologią atramentową dla ekonomicznego wykorzystania koloru, który stanowi wartość dodaną do każdej prowadzonej działalności biznesowej. Prezentacja ma również pokazać, w jaki sposób można czerpać zyski z nowych standardów technologicznych Océ w zakresie wysoko wydajnych systemów druku z podawaniem ciągłym. Firma Océ na 5 i 6 czerwca zaplanowała „Polskie dni”, na które szczególnie zaprasza zwiedzających z Polski. Opracowano na podstawie informacji firmy Océ

error: Kopiowanie zabronione!
cript>