Ocena i kontrola jakości reprodukcji koloru
17 lis 2017 13:35

Oko ludzkie widzi dwa rodzaje obrazów: obrazy świecące własnym światłem (np. obrazy wyświetlane na monitorach komputerowych i telewizyjnych) oraz obrazy, które odbijają światło padające z innego źródła (oświetlacza). Ponieważ nawet obrazy świecące własnym światłem oglądamy zwykle w pomieszczeniach oświetlonych ogólnym światłem, to ogólne światło ulega w pewnym stopniu odbiciu od urządzeń wyświetlających obrazy. To, jakie widzimy kolory, zależy więc nie tylko od właściwości samego obrazu, ale również od składu światła padającego i ma ono wpływ nawet na wrażenie kolorów wyświetlanych na monitorach. Jeśli ten sam obraz oświetlimy światłem o różnym składzie (różnej temperaturze barwowej), to za każdym razem skład światła odbitego również będzie inny, a więc za każdym razem będziemy widzieć inne kolory tego samego obrazu.

Nawet najlepsza technika color management nie zapewnia automatycznie idealnej reprodukcji kolorów i zawsze istnieje konieczność oceny różnic między kolorami oryginału a kolorami wydruku próbnego i wprowadzenia korekt przed uruchomieniem druku nakładowego lub dystrybucją obrazów w postaci cyfrowej. Ten proces nazywany jest color matching (dopasowanie kolorów). Oceny różnic dokonuje się wzrokowo i za pomocą przyrządów pomiarowych. Podstawą color matching jest dokonywanie porównania kolorów w takich samych warunkach na wszystkich etapach produkcji.

Ponieważ w praktycznych zastosowaniach parametrem określającym skład spektralny źródła światła jest jego temperatura barwowa, jedynym rozwiązaniem zapewniającym profesjonalną kontrolę jakości koloru jest oświetlanie wszystkich stanowisk pracy w całym ciągu produkcyjnym światłem o identycznej, testowanej temperaturze barwowej oraz izolowanie tych stanowisk od wpływu innych, przypadkowych źródeł światła.

Lettero Color Matching Program

Od wielu lat polska firma Karoń, właściciel marki Lettero, rozwija program urządzeń pomocniczych dla poligrafii i branż projektanckich Lettero Color Matching, przeznaczonych do oceny i kontroli jakości reprodukcji koloru. Program obejmuje kilka grup urządzeń takich jak oświetlacze obrazów analogowych PVB (profi-view-box) do stanowisk komputerowej obróbki obrazu, kabiny oświetleniowe CMB (color-match-box) do oceny koloru na przestrzennych produktach przemysłowych, stanowiska kontrolne CCS (color-control-station) do oceny i pomiaru koloru w procesie poligraficznym, wielkoformatowe stanowiska CCS-SP (spectro) do oceny i pomiaru koloru na wielkoformatowych materiałach arkuszowych oraz lampy sufitowe i naścienne do oświetlania całych pomieszczeń. Kabiny oświetleniowe mogą być wyposażone w samodzielny stelaż, natomiast stanowiska kontrolne są montowane na różnych typach podstaw stelażowych i szufladowych. Wszystkie urządzenia Lettero wyposażone są w źródła światła o testowanej temperaturze barwowej, co jest gwarancją ujednolicenia warunków oceny koloru na wszystkich etapach reprodukcji obrazu. Urządzenia Lettero mają nowoczesne panele sterujące z wyświetlaczami parametrów oświetlenia i mogą być wyposażone w zdalne sterowanie (pilot).

Stanowiska kontrolne CCS i CCS-SP są wyposażone w wymienne uchwyty do spektrofotometrów oraz mechanizmy umożliwiające precyzyjny pomiar krokowy pasków kontrolnych na materiałach poligraficznych.

W urządzeniach Lettero wykorzystywane są źródła światła o temperaturach barwowych:

– D50 światło dzienne 5000 K,

– D65 światło dzienne 6500 K,

– A światło żarowe 2800 K,

– TL84 światło fluorescencyjne 4000 K,

– UV światło ultrafioletowe.

Standardy oświetlenia były ustalane w ciągu kilkudziesięciu lat przez Międzynarodową Komisję Oświetlenia (CIE). Obecnie na rynek wchodzi nowa generacja źródeł światła LED o innych charakterystykach powodujących różnice przede wszystkim przy ocenie zjawiska metameryzmu.

Wszystkie źródła światła wykorzystywane w programie Lettero Color Matching spełniają wymagania norm ISO 3664, 3668 i 11664-2 oraz branżowych norm stosowanych w krajach UE i malowane są na neutralne kolory zgodnie z zaleceniami tych norm (N7 lub N8 w skali Munsella).

Przełom jakościowy

W bieżącym roku miał miejsce jakościowy przełom w produkcji urządzeń Lettero. Dotychczasowe źródła światła fluorescencyjnego zostały zastąpione najnowszej generacji źródłami światła LED, których parametry są ustalane z najwyższą precyzją przez elektroniczne układy sterujące. Dzięki temu szereg urządzeń uzyskało certyfikat zgodności z normami ISO Instytutu Badawczego dla technologii medialnych FOGRA. Certyfikaty takie uzyskały: oświetlacz PVB 501/3 PRO, kabina oświetleniowa CMB LED 70/5E oraz stanowisko kontrolne CCS LED 130.

Opracowano na podstawie materiałów firmy Karoń