Ocena szkolenia drukarzy w USA
6 gru 2016 14:42

Pierwsze dni PRINT 01 w Chicago przebiegały normalnie Đ nikt nie spodziewał się ataku w dniu 11 wrzeœnia. We wrzeœniowym zeszycie ăDruck-Media MagazinÓ (nr 17/2001) ukazał się artykuł pióra W.P. Jasperta, korespondenta tego magazynu, pod tytułem ăSytuacja przemysłu poligraficznego w USAÓ. W końcowym akapicie artykułu znalazło się omówienie stanu przygotowania kadr fachowych dla branży poligraficznej w USA. Ze względu na zaskakujšce sformułowania autora pozwalamy sobie zacytować ten tekst. ăDrukarnie majš kłopoty ze znalezieniem dobrze przygotowanych fachowców. Szkolenie kadr nie jest właœciwie zorganizowane. Istniejš tylko nieliczne cieszšce się uznaniem szkoły lub instytucje szkolšce personel do obsługi maszyn drukujšcych. Koncentrujš się one natomiast na fachowym przygotowaniu kadr kierowniczych dla branży. Duże drukarnie szkolš potrzebnych fachowców we własnym zakresie, to samo dotyczy podwyższania kwalifikacji pracowników. Zrzeszenia branżowe i producenci maszyn Đ przede wszystkim Heidelberg Đ wspierajš tę działalnoœć poprzez stypendia i nagrody.Ó Jak bardzo podobna jest ta sytuacja do naszej krajowej! AB

error: Kopiowanie zabronione!
cript>