Oczyszczanie odprowadzanego powietrza w przemyśle poligraficznym
19 lip 2018 14:13

InnowoPrint jest liderem na rynku w branży nadruków na włókninach służących do artykułów higienicznych oraz zaopatruje najbardziej znanych światowych producentów z tego segmentu. W celu zagwarantowania produkcji opartej na oszczędności zasobów drukarnia wyposażyła swoją niemiecką siedzibę w termiczne urządzenie oczyszczania zużytego powietrza z opcją odzyskiwania ciepła. 

Urządzenie firmy LTB GmbH należącej do Grupy Dürr pozwala zaoszczędzić na kosztach ogrzewania ok. 40 000 euro rocznie. Marka InnowoPrint należąca do firmy Fibertex Personal Care jest liderem na światowym rynku. Ilość zamówień drukarni mieszczącej się w Ilsenburgu w Niemczech jest tak ogromna, że istniejąca instalacja oczyszczania zużytego powietrza znajdowała się na granicy wytrzymałości. Musieliśmy dokonać rozbudowy systemu w celu bezpiecznego zachowania dopuszczalnych wielkości emisji. W tym celu potrzebowaliśmy koncepcji łączącej starą i nową instalację, aby dzięki temu móc sterować ogólną ilością odprowadzanego zużytego powietrza – tłumaczy Albert Steffen, dyrektor zarządzający firmy InnowoPrint.

Rozwiązanie zastosowane w systemie oczyszczania odprowadzanego powietrza firmy LTB jest oparte na właściwościach regeneracyjnego utleniacza termicznego (RTO). Nowa instalacja została zaprojektowana na ilość 15 000 Nm3/h odprowadzanego 

powietrza. Podczas bieżącej eksploatacji potrzebuje ono znacznie mniej energii niż stara instalacja do oczyszczania odprowadzanego powietrza innego producenta i dodatkowo posiada opcję odzyskiwania ciepła, która sprawia, że takie rozwiązanie jest szczególnie atrakcyjne dla firmy InnowoPrint.

Istniejąca sieć przewodów rurowych została przebudowana w taki sposób, aby obydwie instalacje mogły być obsługiwane z jednego kanału zbiorczego. Nadrzędny układ sterowania koordynuje ilości odprowadzanego powietrza, aby obydwie instalacje mogły pracować na optymalnym poziomie. Dzięki temu udało się zagwarantować, że stara instalacja jest eksploatowana w sposób możliwie jak najbardziej opłacalny, a nowa i efektywna instalacja oparta na technologii RTO pracuje z maksymalnym obciążeniem.

Opłacalne pozyskiwanie energii z odprowadzanego powietrza

Rozpuszczalniki używane podczas procesu drukowania uwalniają dużą ilość energii w czasie spalania, która dotychczas nie była w pełni wykorzystywana przez firmę InnowoPrint i była wypuszczana kominem jako gorące odprowadzane powietrze. Naszym celem jest zminimalizowanie obciążenia dla środowiska podczas całego procesu produkcji. Także nasi klienci w coraz większym stopniu interesują się, w jaki sposób nasza produkcja opiera się na oszczędzaniu zasobów. Dlatego nowy system oczyszczania odprowadzanego powietrza połączony z odzyskiwaniem ciepła stanowi nie tylko kontynuację naszej polityki, ale jest również opłacalny – mówi Albert Steffen.

W przyszłości firma InnowoPrint będzie ponosiła znacznie mniejsze koszty ogrzewania, bo energia odzyskana z oczyszczania odprowadzanego powietrza przez zastosowanie wymiennika ciepła 600 kW wykorzystuje podgrzaną wodę do ogrzewania hali. Daje to oszczędność rzędu około 40 000 euro rocznie, dzięki czemu wymiennik ciepła zamortyzuje swoje koszty już po upływie 1,5 roku.

W celu utrzymania gotowości do dalszego rozwoju nowa instalacja włącznie z wymiennikiem ciepła została już na samym początku zaprojektowana w taki sposób, aby przy niewielkim technicznym wysiłku można było podwoić wydajność odprowadzanego powietrza do 30 000 m3/h. Wszystkie agregaty zostały do tego przygotowane, aby w razie potrzeby można było łatwo w ciągu kilku dni rozbudować instalację o dodatkowe moduły. Jest to znacznie szybsze i bardziej opłacalne rozwiązanie niż montowanie nowej instalacji.

Pomoc serwisowa w celu zapewnienia wysokiego bezpieczeństwa eksploatacji

W branży poligraficznej duże znaczenie ma niezawodna dyspozycyjność systemów do oczyszczania zużytego powietrza. Zezwolenie na funkcjonowanie naszej ogromnej drukarni można utrzymać wyłącznie przy zachowaniu odpowiedniego poziomu oczyszczania gazów po spalaniu. W przypadku awarii takiej instalacji nie moglibyśmy dalej eksploatować drukarni i musielibyśmy wyłączyć maszyny. Nie możemy sobie na to pozwolić – wyjaśnia Albert Steffen. Grupa Dürr oferuje szeroki zakres usług serwisowych i doradztwo o światowym zasięgu, dzięki punktom serwisowym w pobliżu klienta, które służą także podległej firmie LTB. Był to także istotny czynnik dla firmy Innowo-Print podczas wybierania usługodawcy. Poza naprawami i konserwacją pakiet usług obejmuje także udoskonalanie wydajności instalacji. W tym celu dane systemowe są poddawane analizom i odpowiednio dostrajane są parametry w celu uzyskania dodatkowej optymalizacji kosztów eksploatacji.

Podczas działań konstrukcyjnych zostały ponadto spełnione wszelkie restrykcyjne wymogi nowej ekspertyzy akustycznej. Emisja hałasu wydobywającego się poza teren zakładu musiała zostać zmniejszona o 10 dB (A). W tym celu Grupa Dürr przeprowadziła wszystkie niezbędne działania także w przypadku istniejącego już systemu RTO innego producenta, m.in. przez izolację głównych źródeł hałasu takich jak wentylator i system przepustowy.

Firma Luft- und Thermotechnik Bayreuth GmbH (LTB) z siedzibą w Glodkronach, dostawca kompletnego rozwiązania dla InnowoPrint, stanowi część Grupy Dürr i jest międzynarodowym przedsiębiorstwem specjalizującym się w technice ochrony środowiska i budowie instalacji do oczyszczania zużytego powietrza oraz kontroli zanieczyszczenia powietrza.

Artykuł sposorowany

 

error: Kopiowanie zabronione!
cript>