Od Redaktora
6 gru 2016 14:42

Kiedy przed ponad dwoma laty redakcja Poligrafiki wystšpiła do Międzynarodowych Targów Poznańskich z propozycjš zaproszenia grupy dziennikarzy prasy zagranicznej na targi POLIGRAFIA, nawet nie przypuszczaliœmy, jak szeroki oddŸwięk znajdzie nasza rodzima impreza na Zachodzie i na Wschodzie. Zwłaszcza, że poza wizytš na targach czwórka redaktorów miała okazję zwiedzić drukarnię Winkowski. Zapraszajšc ponownie naszych kolegów po fachu z Rosji, Niemiec, Szwajcarii i Wielkiej Brytanii mogliœmy się spodziewać, że i tym razem œwiat usłyszy o POLIGRAFII, a wraz z niš o polskiej branży poligraficznej. Wizytę w Poznaniu poprzedziło zwiedzanie drukarni Cezar Đ tu również wrażenia były bardzo pozytywne. Jednak zaskoczyła nas, współorganizatorów przyjazdu czterech dziennikarzy, iloœć miejsca poœwięconego w potargowych publikacjachÉ Poligrafice. Dotyczy to zwłaszcza 7-stronicowego materiału z Polski, który ukazał się w naszym rosyjskim odpowiedniku Đ magazynie ăPoligrafist i IzdatelÓ. Cieszy nas bardzo, że nasi zagraniczni goœcie dostrzegli zaangażowanie Poligrafiki w propagowanie wiedzy o polskiej branży drukarskiej w skali międzynarodowej. Zainteresowanych zagranicznymi reminiscencjami z kwietniowej wizyty w Polsce zapraszam do lektury artykułu ăOczami zagranicznych dziennikarzyÓ. W tym miesišcu w cyklu ăPod lupšÓ przedstawiamy segment obróbki po druku. Mam nadzieję, że znajdziecie w nim Państwo wiele interesujšcych artykułów. Szczególnej uwadze polecam też rozmowy z organizatorami Kongresu Poligrafów Polskich Đ Januszem Cymankiem i Stefanem Jakucewiczem. Ich spostrzeżenia na temat branży po dwóch latach, które upłynęły od wrocławskiej imprezy, sš bardzo interesujšceÉ Zwłaszcza w kontekœcie wyników badań nt. polskiego rynku poligraficznego, których drugš częœć także znajdziecie Państwo w tym wydaniu. I na koniec ważna informacja dla zainteresowanych tematykš druku cyfrowego, zwłaszcza w zakresie produkcji ksišżek na żšdanie. Podczas paŸdziernikowych Targów Ksišżki w Krakowie, nad którymi nasza redakcja objęła patronat medialny, współorganizujemy Đ wraz z Targami w Krakowie SA, Polskš Izbš Ksišżki, firmami Metapress i Xerox Polska Đ seminarium poœwięcone tej tematyce. Na stronie 23. w tym zeszycie Poligrafiki publikujemy wstępny program spotkania. Zachęcajšc do lektury wrzeœniowego wydania raz jeszcze zapraszam do Krakowa.

error: Kopiowanie zabronione!
cript>