Od torebek na zupy do części rakiet
6 gru 2016 14:56

Trójwymiarowe (3D) technologie i usługi szybkiego prototypowania stały się bardziej dostępne w ciągu ostatniej dekady. Teraz jest odpowiedni czas, aby skorzystać z nich podczas procesu projektowania opakowań. Niezależnie od tego, czy te urządzenia znajdują się w firmie, czy też są dostępne w ramach partnerstwa z innymi firmami, inspirują one i pozwalają na przekazanie potencjalnym klientom tego, co można uzyskać w opłacalny i terminowy sposób dzięki stosowaniu tych technologii. Istnieje wiele korzyści z zastosowania druku 3D i innych technologii szybkiego prototypowania do tworzenia makiet opakowań i renderingu: n Szybkość: można prawie natychmiast otrzymać prototyp opakowania bez czekania na wynik długiego procesu logistycznego. Za pomocą prostego pakietu komputerowego wspomagania projektowania (CAD) i drukarki 3D można zaprojektować i wydrukować projekt z niskim stopniem ryzyka. Oznacza to, że ​​można również szybko uzyskać opinię konsumentów na jego temat. n Koszt: technologie te są coraz bardziej przystępne i wymagają stosunkowo minimalnych nakładów na zakup urządzeń. Niektóre drukarki 3D są oferowane w cenie od 300 dolarów. Jednakże w zależności od konkretnych potrzeb wymagane będą droższe systemy, na których można wydrukować większą ilość szczegółów lub produkować większe części. n Swoboda projektowania: tworzenie wielu wersji projektu, szkicu lub renderowania jest szybkie i wydajne. Inną korzyścią jest zachowanie własności intelektualnej, jeśli nie jest się gotowym do prezentacji opakowania na rynku. Wiele drukarek 3D jest obecnie wykorzystywanych nie tylko do prototypowania, ale również do tworzenia krótkich serii produkcyjnych. Dokładne, o produkcyjnej jakości części mogą być drukowane w ciągu kilku godzin lub dni, zastępując stare obrabiane na maszynach, co często zajmowało tygodnie, zanim zostały one wyprodukowane i wysłane. Niektóre części drukowane w technologii 3D mogą być wykonane z takich samych lub podobnych materiałów i poszerzają możliwości projektowania w porównaniu z tradycyjnie obrabianymi częściami. Obecnie np. NASA drukuje w 3D niektóre części do rakiet, które dotychczas były obrabiane i spawane. To oszczędza czas i wydatki wymagane w przeszłości do kompleksowego formowania i montażu spawanych części. Firma Campbell stosuje technologie 3D, aby inspirować innowacje i kreatywność oraz pokazać klientom, jak wygląda koncepcja opakowania. Szybkie prototypowanie jest natychmiastowe, wielokrotne i niedrogie. Firma Campbell stosuje je jako narzędzie do inspirowania wewnętrznej innowacji. Prototypy dają wyobrażenie o wielkości, formie i funkcjonalności całego opakowania lub jego części. Używane są one jako narzędzie do dopracowania szczegółów, a przede wszystkim w celu sprawdzenia fizycznej wytrzymałości opakowania i specyfikacji. Tworzenie torebki na zupę Gdy firma Campbell zdecydowała się na opakowanie woreczkowe do niektórych nowych zup, nie miała zdolności do natychmiastowego tworzenia fizycznej makiety. Zaczęła stosować pakiet Adobe Photoshop do tworzenia wstępnych szkiców (renderingu) w trakcie procesu projektowania etykiet w celu dokonania weryfikacji nowych koncepcji projektowych i ich modyfikacji. W firmie zrobiono zdjęcia pustych torebek i następnie zmieniano na nich grafikę. To pozwoliło zespołowi konstrukcyjnemu na wielokrotne dopracowywanie projektu, zanim powstało ostateczne opakowanie zupy Campbell Go. Wykorzystano te wizualizacje do stworzenia różnych zestawów półkowych przy użyciu różnych wzorów. Firma zrobiła nawet rendering różnych miejsc w magazynie, wykonała zdjęcia nietradycyjnych regałów na zupy, a następnie dodała je, aby zobaczyć, jak całość będzie wyglądała w miejscach innych niż typowe półki na zupy. Wszystko to zostało zrobione we współpracy z partnerami zarówno wewnętrznymi, jak i zewnętrznymi. Te wizualizacje odegrały dużą rolę w procesie podejmowania decyzji. Podobnie jak w przypadku drukowania 3D można tu było zmieniać warianty szybko i przy niewielkim ryzyku. Pozwoliło to na wykorzystanie wewnętrznych i zewnętrznych opinii konsumentów, zanim został stworzony ostateczny kształt opakowań. Posiadanie możliwości tworzenia fizycznych makiet opakowań było dla firmy jednym z najtrudniejszych wyzwań. Na rynku istnieje wiele różnych formatów opakowań, dlatego trudno odtworzyć je wszystkie w laboratorium. Firma wykorzystała etykiety samoprzylepne jako opłacalny i wygodny sposób nałożenia grafiki na wiele różnych formatów opakowań. Etykiety te dały możliwość drukowania odpowiedniej grafiki na różnych prototypach. Firma może wypełnić je i zademonstrować konsumentom, aby mogli poczuć fizycznie torebki, tak jak kształt butelki może zmieścić się w ich rękach, i dać od razu informacje odnośnie do procesu projektowania etykiet. Jest to rozwiązanie szybkie i niedrogie, dużo mniej kosztowne niż zakup zaawansowanej technologicznie drukarki i urządzenia do formowania woreczka, aby spróbować stworzyć go od podstaw. Ludzie mówią, że obraz jest wart tysiąca słów. Można powiedzieć, że makieta fizyczna jest warta milion. Firma używa również etykiet na pojemniki tekturowe. Jest ona w stanie stworzyć linię cięcia oraz grafikę i przykleić je do pustego kawałka tektury, a następnie złożyć go w dowolny kształt, tacę lub display. Wszystko to odbywa się bez matryc do cięcia i druku w nakładach produkcyjnych tylko po to, żeby stworzyć fizyczną makietę. Oszczędza to wiele czasu i pieniędzy. Firma może wykorzystać ten proces do tworzenia niewielkiej ilości makiet, ale gdy potrzeba większych ilości prototypów lub różnych możliwości produkcji, wówczas prosi o pomoc dostawców i partnerów. Zapewnia to elastyczność w realizacji skomplikowanych projektów, jeśli zadanie wykracza poza wewnętrzne możliwości. Jedną z ulubionych kategorii jest proces nazywany „Frankenstein”. W procesie tym bierze się jedno opakowanie i część innego łącząc je razem i przymierzając, aby zobaczyć, czy powstanie użyteczne rozwiązanie. Można wziąć wydrukowane części 3D oraz istniejące opakowania i połączyć je w coś zupełnie innego, w celu inspiracji kreatywności. Dokonuje się tego zazwyczaj w małych podgrupach na wczesnym etapie innowacji, aby ocenić istniejące potencjalnie możliwości. W firmie Campbell powstało wiele nowych makiet, poczynając od kombinacji puszek metalowych i plastikowych części drukowanych w 3D do tektury i części drukowanych w 3D, oraz wiele opakowań stanowiących połączenie opakowań sztywnych i giętkich. Każda firma dąży do maksymalizacji zysku, chce też inspirować konsumentów i zatwierdzać nowe wzory opakowań tak szybko i ekonomicznie, jak tylko jest to możliwe. Dziś technologie 3D i ich procesy są łatwo dostępne dla wszystkich. Jeśli nie korzystasz z nich w jakiejś formie, to pozostajesz w tyle. Za czy przeciw Jakie są zalety i wady zainstalowania technologii 3D w firmie w stosunku do podzlecania na zewnątrz? W oparciu o jakie kryteria podjąć najwłaściwszą decyzję? Oto kilka najważniejszych kwestii wartych rozważenia: W firmie – za n Dostępne: Podstawowe systemy drukujące nawet już od 300 dolarów. n Prędkość: Można przyspieszyć proces projektowania. To, co trwało dni lub tygodnie, teraz trwa godziny lub nawet mniej. n Swoboda projektowania: Dane z przemysłu wskazują, że posiadając drukarkę używa się jej od 10 do 15 proc. częściej i bardziej regularnie. n Niskie ryzyko: Tworzenie projektów w firmie pozwala lepiej chronić własność intelektualną (IP). W firmie – przeciw n Drogie: Drukowanie może być kosztowne w zależności od urządzenia. n Miejsce: Wymagane jest oddzielne pomieszczenie dla systemu i materiałów do drukowania na nim. n Zasoby: Potrzeba wyznaczonej osoby do nadzorowania pracy systemu. Jeśli stawia się pierwsze kroki w tej dziedzinie, to można zawrzeć umowę na czas określony zamiast zatrudniać w pełnym wymiarze czasu, aby upewnić się, że dana osoba posiada odpowiednie kwalifikacje; można w tym celu zatrudnić stażystę. n Konserwacja/utrzymanie: Podobnie jak inny sprzęt w firmie będzie on wymagać konserwacji i napraw. n Ograniczony zakres materiałów: Potencjalnie ogranicza się do jednego materiału, co jest uzależnione od typu zakupionej drukarki. Podzlecanie – za n Dostępne: Płaci się tylko za konkretnie zleconą usługę. n One-stop shop: Firmy zewnętrzne oferują wiele możliwości od projektowania wstępnego do drukowania projektu. n Zewnętrzna perspektywa: Spojrzenie profesjonalistów z zewnątrz może być pomocne przy ocenie nowych pomysłów. Można wypracować cenne partnerstwa z różnymi firmami i wykorzystać w większym zakresie ich wiedzę i możliwości. n Szerszy zakres materiałów: Można wypróbować nowe technologie i różne materiały bez konieczności wiązania się tylko z jednym. Podzlecanie – przeciw n Drogie: Partnerstwo może być kosztowne w zależności od tego, co się zamawia i jakie wybiera się usługi. n Zasoby: Nawet przy całkowitym podzlecaniu potrzeba jeszcze kogoś wewnątrz firmy do nadzorowania projektu. n Ryzyko IP: Jest większe ryzyko utraty własności intelektualnej i zastrzeżonych informacji, jeśli partnerzy nie zachowają poufności. Na podstawie „Packaging Digest” opracował TG

error: Kopiowanie zabronione!
cript>