Odpad w procesie produkcji opakowań i jego zagospodarowanie
15 wrz 2021 08:26

Produkcja opakowań jest jednym z typów produkcji generujących bardzo dużą ilość odpadu. Pomimo iż odpad nadaje się do ponownego wykorzystania w 100 proc. i tym samym nie stanowi zagrożenia dla środowiska, to zarówno poprzez swoją różnorodność oraz ilość, jak i ciągły charakter powstawania jest on problematyczny dla samego procesu produkcyjnego. W celu lepszego unaocznienia problematyki odpadu w produkcji opakowań należy przedstawić ją w podziale na trzy główne rodzaje odpadu, gdyż każdy z nich generuje innego rodzaju problemy i wymaga innych rozwiązań. 

Pierwszą grupę stanowią pyły celulozowe generowane przez procesy cięcia, sztancowania, bigowania czy kaszerowania. Pyły stanowią najmniej dostrzegalną, ale najbardziej niebezpieczną grupę odpadów. Ich wysoka palność i wybuchowość powodują, iż zaleganie warstwy pyłów na maszynach czy konstrukcji hali produkcyjnej znacząco podnosi zagrożenie pożarowe. Nie mniej istotne jest, że zapylenie powietrza w hali sprawia, iż warunki pracy stają się uciążliwe i mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia pracowników. Zapylenie powoduje też zanieczyszczenie produktu, co w przypadku produkcji opakowań dla przemysłu spożywczego czy farmaceutycznego jest niedopuszczalne. Dodatkowo pył papierowy jest wysoce abrazyjny oraz higroskopijny, co powoduje, że dostając się do maszyn produkcyjnych przyśpiesza ich zużycie, a przez łatwość mieszania się ze smarami czy z lubrykantami może powodować nieoczekiwane usterki i zatrzymania produkcji. 

Drugą grupę stanowi odpad ogólnie nazywany ścinką, czyli odpad powstający z maszyn sztancujących, przekrawaczy oraz laminatorów czy tekturnic, tzw. trym boczny. Odpad ten ze względu na jego ilość oraz stosunkowo dużą objętość powoduje dodatkowe zaangażowanie siły roboczej oraz wyposażenia w postaci choćby wózków widłowych wykorzystywanych w celu usuwania go z maszyn produkcyjnych. Przekłada się to na wymuszone przerwy w produkcji i zmniejszenie wydajności. Dodatkowo zalegający cały czas przy maszynie odpad podobnie jak pyły powoduje wzrost zagrożenia pożarowego, ale też pogarsza warunki BHP przez łatwe roznoszenie się wokół maszyn, co utrudnia utrzymanie czystości i estetyki zakładu.

Trzecia grupa to odpady gabarytowe, czyli całe arkusze tektury lub papieru oraz błędne wyroby. Poza problemami charakterystycznymi dla grupy drugiej dodatkowo zajmują one bardzo dużo przestrzeni w halach produkcyjnych utrudniając ruch wózków widłowych i pracowników oraz dostęp do maszyn. Nie mniej istotny jest fakt, że składowanie odpadu gabarytowego w hali ogranicza przestrzeń dla instalacji kolejnych maszyn produkcyjnych czy magazynowania produktów i/lub surowców, co ogranicza możliwości rozwojowe.

Taka charakterystyka odpadu w produkcji opakowań powoduje, iż zapewnienie jego skutecznego odbioru oraz zagospodarowanie jest jednym z kluczowych elementów określających bezpieczeństwo pracy zakładu i wydajność produkcji, a co za tym idzie jej zyskowność. Jak zatem radzić sobie z takim wyzwaniem? Odpowiedzią są kompleksowe automatyczne systemy odprowadzania i zagospodarowania odpadu oferowane przez firmę Nestro. Ponad 40-letnie doświadczenie, własne biura projektowo-konstrukcyjne oraz działanie na rynku globalnym powodują, że Nestro jest producentem oferującym rozwiązania dopasowane zarówno do każdego rodzaju produkcji, materiału, odpadu, jak i wielkości zakładu czy warunków jego zabudowy. 

Poprzez stosowanie hybrydowych rozwiązań, łączenie transportu pneumatycznego z odpylaniem, transportem mechanicznym oraz procesami peryferyjnymi, takimi jak rozdrabnianie arkusza czy gabarytu i zagęszczanie końcowe odpadu z wykorzystaniem belownic, uzyskujemy rozwiązanie umożliwiające równoczesne zagospodarowanie wszystkich trzech grup odpadu przez jednolity, zintegrowany z procesem produkcji system. System, dzięki któremu możliwe jest nie tylko zapewnienie bezpieczeństwa pracy, BHP czy pożarowego, ale także zwiększenie wydajności produkcji nawet do 30 proc. przy równoczesnych oszczędnościach w kosztach obsługi odpadu i jego odbioru. 

Wieloletnie doświadczenie, korzystanie z komponentów wysokiej jakości, stosowanie zaawansowanych rozwiązań z dziedziny automatyki, sterowania i diagnostyki oraz rozbudowana baza serwisowa powodują, iż firma Nestro jest postrzegana jako odpowiedzialny dostawca systemów odbioru odpadu, o czym świadczą setki instalacji na całym świecie. 

Opracowano na podstawie materiałów firmy Nestro

 

cript>