Odważ się drukować inaczej
23 mar 2017 14:06

Fespa 2017, gromadząca pod jednym dachem 700 międzynarodowych wystawców, zaprezentuje pełne spektrum technologii cyfrowej, sitodrukowej oraz druku na tekstyliach. Hasłem przewodnim kampanii skierowanej do zwiedzających jest „Odważ się drukować inaczej” („Dare to print different”), wyrażające wiarę organizatorów w przedsiębiorczość i kreatywność globalnej społeczności drukarskiej.

Jedna społeczność, jedne targi

W związku z dynamicznymi zmianami na rynku druku wielkoformatowego federacja Fespa postanowiła zmienić dotychczasową formułę europejskich edycji targów Fespa. Do tej pory tzw. duża Fespa, uwzględniająca technologie cyfrowe i analogowe, odbywała się co 2-3 lata, a pomiędzy kolejnymi jej edycjami organizowano nieco mniejsze wydarzenia pod marką Fespa Digital. Na prośbę dostawców 02technologii analogowych, których cykle badawczo-rozwojowe niekoniecznie pokrywały się z cyklem organizacji Fespy, zrezygnowano z Fespa Digital. Od najbliższej edycji targów Fespa, zaplanowanej na 8-12 maja br. w Hamburgu, wydarzenie będzie odbywać się w trybie dorocznym pod marką Fespa Global Print Expo. Ta zmiana wprowadzi lepszą klarowność i stałość naszych działań w branży drukarskiej – wyjaśnia Neil Felton, CEO Fespa. – Od 2006 roku nasze flagowe wydarzenie Fespa przeplatało się z Fespa Digital, podkreślając cyfrową rewolucję, która w radykalny sposób zmieniła oblicze naszej branży w ciągu ostatniej dekady. Właściwie Fespa Digital dotarła do punktu, w którym stała się tak samo ważna jak tzw. duża Fespa w kalendarzu imprez branżowych. Zarówno wystawcy, jak i zwiedzający są dziś zgodni, że technologia cyfrowa stała się technologią dojrzałą i że z ich perspektywy lepsze byłoby jedno doroczne wydarzenie obejmujące zarówno procesy cyfrowe, jak i analogowe, co odzwierciedla różnorodność technologii wykorzystywanych w ich codziennej działalności.

Poprzez unifikację naszych europejskich wydarzeń i rezygnację z rozszerzenia „Digital” możemy skierować naszą energię na organizację spotkania całej branży w cyklu dorocznym – dodaje Roz McGuiness, dyrektor targów Fespa. – Dla zwiedzających oznacza to, że co roku, niezależnie od ich cyklu inwestycyjnego, będą mogli uczestniczyć w wydarzeniu pokazującym wszystkie innowacje w sektorze reklamowym, będącym źródłem informacji i inspiracji. Z kolei dostawcy materiałów i urządzeń dla sitodruku mogą obecnie wystawiać się na targach Fespa każdego roku, co daje im stałą platformę do dzielenia się pomysłami i innowacjami. Jednocześnie my jako organizatorzy będziemy mogli zaoferować naszemu stale rosnącemu gronu zwiedzających z obszaru druku przemysłowego i na tekstyliach bardziej wyczerpujące tematycznie wydarzenie, któremu towarzyszyć będą nasze ostatnie inicjatywy takie jak European Sign Expo czy Printeriors.

Ruchome lokalizacje

Organizatorzy potwierdzili już destynacje na najbliższe dwa lata: w 2018 Fespa odbędzie się w Berlinie, zaś w 2019 – w Monachium. W 2020 r., ze względu na targi drupa, Fespa zostanie zorganizowana poza obszarem Niemiec. Wszystkie lokalizacje zostały wybrane pod kątem jakości infrastruktury wystawienniczej oraz dostępności dla międzynarodowych zwiedzających. Hamburg, Berlin i Monachium posiadają międzynarodowe lotniska oraz dogodne połączenia kolejowe i drogowe, jak również dużą bazę noclegową wszystkich kategorii. Organizatorzy spodziewają się, że Hamburg przyciągnie w tym roku zwiedzających z północnych i centralnych Niemiec, a także z krajów Beneluksu i Skandynawii. Z kolei Berlin jest dogodną lokalizacją dla zwiedzających z regionu Europy Wschodniej i Północnej, podczas gdy Monachium zawsze przyciąga liczne delegacje z Włoch i Europy Centralnej. 

Pod jednym dachem

Fespa 2017, gromadząca pod jednym dachem 700 międzynarodowych wystawców, zaprezentuje pełne spektrum technologii cyfrowej, sitodrukowej oraz do druku na tekstyliach. Hasłem przewodnim kampanii skierowanej do zwiedzających jest „Odważ się drukować inaczej” („Dare to print different”). Wyraża ono naszą wiarę w przedsiębiorczość i kreatywność globalnej społeczności drukarskiej – wyjaśnia Roz McGuiness. – Chcemy, aby do Hamburga przyjechali z otwarciem na nowe idee i aplikacje, które będą swoistym wiatrem w żagle dla ich biznesu. „Dare to print different” ma odzwierciedlać bogactwo technologii i materiałów, które zawsze są w sercu Fespy i których rolą jest wsparcie drukarzy w wykorzystywaniu pełnego potencjału oraz odróżnieniu się na rynku poprzez oferowanie nowych produktów czy nowych modeli biznesowych. Podobnie jak poprzednie flagowe imprezy targowe Fespy, tegoroczna edycja zostanie podzielona na trzy wyraźne strefy dedykowane sitodrukowi, cyfrowym technologiom wielkoformatowym oraz drukowi na tekstyliach. Wejściówki na targi (które można bezpłatnie zdobyć na www.poligrafika.pl poprzez kliknięcie w baner Fespy) obowiązują również na odbywające się w tym samym czasie targi European Sign Expo, dedykowane pozadrukowym formom oznakowania oraz na wystawę Printeriors obrazującą, w jaki sposób druk może być wykorzystany do indywidualizacji wnętrz.  AN