Offset z Kwidzyna
6 gru 2016 14:42

Papier offsetowy to to, co nasi drukarze arkuszowi lubiš najbardziej. Mowa oczywiœcie o niepowlekanym papierze, najchętniej białym, czyli bezdrzewnym i o możliwie najniższej gramaturze, tj. najchętniej poniżej 80 g/m2. Papier ten jest tworzywem, na którym polscy drukarze usiłujš wydrukować dosłownie wszystko: od prostych tekstów po wielobarwne ilustracje dwustronnie. Okazuje się praktycznie zawsze, że to ostatnie zadanie jest trudno wykonalne nawet na najlepszym papierze offsetowym. W zwišzku z powyższym chciałbym przybliżyć naszej Braci Drukarskiej właœciwoœci jednego z najczęœciej występujšcych na naszym rynku rodzajów papieru offsetowego Đ a mianowicie papieru offsetowego Polset produkowanego w International Paper Kwidzyn SA. Papier Polset produkowany jest z mas celulozowych bielonych metodš ECF, czyli bez procesu chlorowania. Taka metoda bielenia jest mniej ucišżliwa dla œrodowiska. Papiery wykonane z celulozy bielonej metodami ECF nazywane sš potocznie papierami ekologicznymi. Nazwa ta jest na wyrost Đ gdyż sš to tylko, lub aż, papiery bielone według metody mniej ucišżliwej dla œrodowiska naturalnego człowieka. Zakłady IP Kwidzyn SA majš własnš celulozownię. Do produkcji celulozy używane jest drewno sosnowe i brzozowe. Papier Polset produkowany jest z własnej celulozy, której właœciwoœci można kształtować na miejscu pod kštem właœciwoœci papieru. Fakt posiadania własnej celulozowni jest atutem jakoœciowym przy produkcji papieru, gdyż gwarantuje on stałe właœciwoœci celulozy w przeciwieństwie do celulozy pochodzšcej z zakupów i do tego jeszcze od różnych producentów. Papier Polset produkowany jest na maszynie papierniczej MP 1. Jest to maszyna konstrukcji firmy Beloit z 1985 roku. Była ona dwukrotnie przebudowywana w połowie lat dziewięćdziesištych przez firmę Voith. Obecne jej parametry to: szerokoœć robocza sita 535 cm, prędkoœć robocza 900 m/min Đ co umożliwia wyprodukowanie około 450 ton papieru w cišgu doby. Maszyna zaopatrzona jest w Duoformer i nowy wlew. Papier Polset produkowany jest w arkuszach i zwojach w gramaturach od 60 do 100 g/m2. Œrednice zwojów to od 950 do 1250 mm według życzenia klientów. Papier arkuszowy produkowany jest w typowych formatach (cm): 61 x 86; 60 x 90; 70 x 100; 82 x 104; 86 x 122. Na życzenie klientów może być produkowany także w innych formatach. Polset to papier dwustronnie maszynowo gładzony, zaklejany w masie i powierzchniowo, z wybielaczem optycznym, przeznaczony do drukowania offsetowego arkuszowego i zwojowego. Jest to jednoczeœnie papier trwały (biblioteczny) spełniajšcy wymagania normy ISO 9706:1994 ăInformacja i dokumentacja Đ papier do dokumentów Đ wymagania trwałoœciÓ. Jest sprawš oczywistš, że w tym przypadku Polset ma odczyn pH alkaliczny oraz tzw. pozostałoœć alkalicznš. Gwarantowana przez producenta trwałoœć archiwalna to 200 lat. Papier Polset przeznaczony jest do offsetowego drukowania: ksišżek, broszur, prospektów, katalogów, akcydensów manipulacyjnych, cenników, reklam wysyłanych pocztš, gazet itp. Jest to bezdrzewny, wysokojakoœciowy, niepowlekany, biały papier offsetowy o matowej powierzchni. Charakteryzuje się wysokim stopniem zaklejenia, wysokš stabilnoœciš wymiarowš, wysokš białoœciš i alkalicznym odczynem. Papier o gramaturze już od 70 g/m2 wzwyż spełnia wymóg minimalnej nieprzezroczystoœci (90%) do drukowania dwustronnego tekstu, zaœ od 90 g/m2 wzwyż można na tym papierze drukować ilustracje wielobarwne dwustronnie. Oczywiœcie nie na każdym papierze offsetowym istnieje możliwoœć drukowania wielobarwnego Đ papier musi mieć odpowiedniš stabilnoœć wymiarowš i takš właœnie ma Polset. Polset ma wysokš białoœć o odcieniu niebieskim. Białoœć CIE wynosi 136+/Đ3, zaœ białoœć ISO bez UV około 91%, a z UV około 102%. Polset jest dobrym papierem wœród tych, które występujš na rynku polskim i znajduje się w ich czołówce jakoœciowej. Ponadto ma on bardzo stabilne właœciwoœci w czasie produkcji różnych szarż. Jednym słowem ma powtarzalne wartoœci parametrów jakoœciowych, co zapewnia uzyskanie dobrej powtarzalnej jakoœci druku.