Ogólnopolski Konkurs Opakowań PakStar 2002 rozstrzygnięty
6 gru 2016 14:42

14 czerwca br. nastšpiło rozstrzygnięcie wznowionego po 30 latach Ogólnopolskiego Konkursu Opakowań PakStar, którego organizatorami byli Krajowa Izba Opakowań, Centralny Oœrodek Badawczo-Rozwojowy Opakowań oraz Międzynarodowe Targi Poznańskie. Jury obradujšce pod przewodnictwem dyrektora COBRO, prezesa KIO prof. dr. hab. inż. Stanisława Tkaczyka przyznało nagrody i wyróżnienia. W grupie opakowań jednostkowych i grupowych nagrodzono: wiaderka z PP przeznaczone m.in. dla przemysłu farb i lakierów oraz dla przemysłu spożywczego zgłoszone przez firmę Jokey Plastik Blachownia Sp. z o.o., słoiki szklane z rodziny ăRustica luxÓ do konserw owocowo-warzywnych Huty Szkła ăJedliceÓ SA (otrzymały one również nagrodę specjalnš jako opakowanie o najwyższych walorach ekologicznych, ufundowanš przez Bank Ochrony Œrodowiska Đ głównego sponsora konkursu) oraz zestaw dwóch puszek blaszanych do produktów dwuskładnikowych zgłoszony przez firmę Pol-Am-Pack SA. W grupie opakowań zbiorczych i transportowych nagrody otrzymały: pojemnik z PP do transportu i składowania produktów, który zgłosiła firma Georg UTZ Sp. z o.o., bęben metalowy do płynnych substancji chemicznych Wytwórni Opakowań Blaszanych ăBeczkopolÓ Sp. z o.o. oraz pojemnik typu ăMultibagÓ do pakowania częœci dla przemysłu samochodowego zgłoszony przez firmę Conteyor Poland Sp. z o.o. Dyplomy i statuetki będš wręczane lauretom podczas ceremonii otwarcia Międzynarodowego Salonu Opakowań i Logistyki TAROPAK we wrzeœniu br. w Poznaniu. Ogólnopolski Konkurs Opakowań stwarza możliwoœć udziału w Europejskim Konkursie Opakowań WORLDSTAR, otwierajšc polskim towarom drogę do zwiększenia ich konkurencyjnoœci na rynkach zagranicznych. Na podstawie informacji organizatorów

error: Kopiowanie zabronione!