Opakowania w rytmie Tanga
6 gru 2016 14:58

Ostatnio w Agencji Reklamowej TANGO z Łodzi miała miejsce instalacja pakietów oprogramowania Esko i GMG zrealizowana przez firmę Digiprint. Instalacja oprogramowania oraz jego integracja z posiadanymi przez AR TANGO urządzeniami drukującymi i wycinającymi zapewniła tej firmie możliwość kompleksowej obsługi klientów w dziedzinie doradztwa, projektowania, prototypowania oraz zarządzania cyklem życia opakowania. Agencja Reklamowa TANGO, obecna na rynku od 1991 roku, pracuje nad marką w obszarze jej wizualizacji. Działalność firmy od początku jest ściśle związana z projektowaniem opakowań. Przez ten długi czas jej pracownicy zyskali spore doświadczenie obejmujące wszystkie etapy pracy nad opakowaniem. Wypracowaliśmy własne metody postępowania, pozwalające przejść przez ten proces w optymalny sposób: skutecznie, w odpowiednim czasie, maksymalnie unikając błędów – mówi Wojciech Marciniak, właściciel AR TANGO. Jak wiedzą wszyscy zajmujący się tą działalnością, projektowanie opakowań to złożone zadanie wymagające od uczestników maksymalnej koncentracji. Pierwszy etap to sporządzenie możliwie dokładnego briefu. Praca z klientem nad briefem jest zadaniem odpowiedzialnym; odpowiedzialność ta spoczywa na barkach managera projektu, który kontroluje cały proces i nim zarządza. Agencja TANGO, jak na specyfikę jej działalności, jest bardzo dużą firmą zatrudniającą wielu specjalistów zajmujących się różnymi etapami procesu powstawania opakowania, łącznie z produkcją opakowań. Manager projektu może korzystać z pomocy wszystkich tych fachowców. Niektóre trudne tematy są opracowywane w szerszym gronie. Brief trafia do serca agencji, Działu Kreacji. Każdy temat opracowuje dwóch, czasami trzech projektantów. Zależy nam, by koncepcje odpowiadały na założenia briefu, ale prezentowały punkt widzenia kilku designerów. Nie chcemy, by wychodziły spod jednej ręki. Naturalnie do klienta trafiają najlepsze prace, wybrane spośród wielu, po dyskusjach i konfrontacjach wewnątrz firmy. Końcowy rezultat to wysiłek całego zespołu – tłumaczy Wojciech Marciniak. Warto zaznaczyć, że firma posiada też dział prototypowania opakowań. Dysponuje urządzeniem tnąco-bigującym Kongsberg 20XL, maszyną Fuji Acuity 1600 UV oraz oprogramowaniem GMG, co umożliwia wierne odwzorowanie opakowań drukowanych w technikach offsetowej i fleksograficznej. Po akceptacji koncepcji do klienta przesyłanych jest np. kilka sztuk opakowań do testowania marketingowego czy logistycznego. Pozwala to także na prezentację różnych wersji grafiki i wybór docelowej formy opakowania. Etap wyboru koncepcji jest spektakularnym procesem, nie kończy jednak pracy. Produkcja opakowania wymaga szeregu dalszych uzgodnień merytorycznych i decyzji technicznych dotyczących surowców, uszlachetnień czy wreszcie wyboru drukarni, która najskuteczniej urzeczywistni projekt. Przygotowanie do druku i wygenerowanie certyfikowanego proofu cyfrowego jest jednym z końcowych etapów, należącym w pełni do zespołu DTP. Jednakże rola agencji nie kończy się w chwili przekazania projektu i wydruków próbnych do drukarni. Monitorujemy zarówno proces przygotowania, jak i sam druk – mówi właściciel AR TANGO. – Często klient powierza nam produkcję opakowań. Jest to równoznaczne z przekazaniem tematu do naszego Działu Produkcji. Wszystkie wcześniej omówione etapy wiążą ze sobą ludzi odpowiedzialnych za pewne części procesu, decydujących o jego przebiegu, podejmujących decyzje lub je akceptujących. Stwarza to wiele zagrożeń związanych z błędnym przekazaniem informacji bądź jej niezrozumieniem, podjęciem decyzji bez uwzględnienia pełnych danych, brakiem decyzji, opieszałością, zmianą decyzji itp. Dotyczy to relacji agencja – klient, agencja – drukarnia czy też wewnętrznych uzgodnień w samej agencji. Te zasygnalizowane zagrożenia najczęściej przekładają się na wydłużenie czasu pracy nad opakowaniem oraz generowanie błędów. W każdym przypadku powstają niepotrzebne koszty. W rezultacie powiązania tych zagrożeń z dynamicznie rozwijającym się rynkiem opakowań, rosnącym zapotrzebowaniem klientów na coraz to inne projekty wynikające z nowych technologii, zmiany zachowań i świadomości konsumentów, innej, lepszej komunikacji marki czy wreszcie z rosnącym znaczeniem marki własnej, rodzi się silna potrzeba zmiany w celu ulepszenia i uproszczenia dotychczasowego procesu przepływu informacji oraz podejmowania decyzji. Klienci oczekują bowiem skutecznych opakowań w najkrótszym możliwym czasie. Są to główne przesłanki, które uruchomiły półtora roku temu potężny proces inwestycyjny w firmie TANGO. Jak wyjaśnia jej właściciel: Zakupiliśmy szereg urządzeń oraz oprogramowanie, które całościowo zarządza procesem projektowym. Wybór padł, po dogłębnej analizie rynku, na firmę Esko oferującą oprogramowanie WebCenter. Jest to platforma on-line scalająca wszystkie działania dotyczące jednego projektu, pozwalająca prześledzić ustalenia, uwagi, zalecenia, poprzez zachowanie historii zmian i przekazywanych korekt, wymuszająca decyzje przy każdym elemencie procesu. Umożliwia ona zarządzanie dokumentami przez stronę internetową, zapewniając jednocześnie bezpieczeństwo przechowywania danych. Zaawansowany system akceptacji pozwala na akceptację przez użytkowników, grupy użytkowników oraz wielostronicową akceptację. Wspólnie z firmą Digiprint wybraliśmy grupę modułów najlepiej spełniających nasze oczekiwania. Kolejnym krokiem usprawniającym współpracę z klientem była instalacja nowego oprogramowania Studio Esko, w którego skład wchodzą: Visualizer, Studio Designer, Studio Toolkit for Labels, Flexible Packaging, Boxes, ShrinkSleeves, umożliwiającego szybkie i w najwyższym stopniu realistyczne przedstawienie opakowania wirtualnie z dodaniem opcji finishingu (tłoczeń, hot stampingu, lakierów). Opakowania można obracać oraz składać i rozkładać sprawdzając poprawność rozwiązania. Zmiany w czasie rzeczywistym pojawiają się również na ekranie klienta, tak że może on zareagować błyskawicznie. Narzędzia są proste w obsłudze, a w programie zapisuje się cała historia współpracy. Instalacja nowego oprogramowania oraz jego integracja ze sprzętem drukującym i wycinającym w dziale prototypowania umożliwiają kompleksową obsługę klientów w zakresie doradztwa, projektowania, prototypowania i zarządzania cyklem życia opakowania (Lifecycle Management). Proces przepływu informacji, akceptacji poszczególnych etapów i prototypowania, integrowany przez WebCenter, jest ustawiony zgodnie z wymaganiami klienta, a kontroluje go manager projektu. Aplikacje 3D Studio i ArtiosCAD stanowią podstawę tworzenia konstrukcji i dedykowanych im projektów graficznych. Z kolei dzięki GMG FlexoProof powstają certyfikowane proofy kontraktowe, a dzięki GMG Production Suite wydruki realistycznych modeli mock-up w technologii UV. Tak skomplikowany produkt – myślę tutaj o systemie WebCenter oraz Studio Esko – wymusił na nas całą serię szkoleń, które z różną intensywnością trwały prawie pół roku –przyznaje Wojciech Marciniak. – Dotyczyły przede wszystkim działu marketingu, który zarządza procesem. Szkoleni byli również projektanci pod kątem pakietów graficznych, a także pracownicy działu DTP, produkcji i prototypowania, odpowiedzialni za wdrożenie systemu. Wytypowaliśmy również klientów, z którymi realizujemy najwięcej zleceń i którym, po krótkim szkoleniu, przekazaliśmy dane dostępu do platformy WebCenter znajdującej się na naszych serwerach. Jak podkreśla właściciel AR TANGO, rok 2015 będzie kluczowy dla dalszego rozwoju inwestycji w oprogramowanie firmy Esko. Czekamy na kolejny moduł Studio Esko – StoreVisualizer, który umożliwi naszym klientom ocenę przyszłych opakowań na półce sklepowej wśród opakowań konkurencji. Jesteśmy optymistycznie nastawieni do działań w 2015 roku, jednakże dalszy rozwój inwestycji uzależniamy od zakresu praktycznych korzyści wynikających z zainstalowanych programów. Już teraz dostrzegamy spore zmiany zarówno jakościowe (chociażby w sposobie prezentacji projektów), jak i ilościowe (szybkość podejmowania decyzji dotyczących projektów, jak również akceptacji). Opracowanie: IZ