Orzeł mazowieckiego biznesu dla Zakładów Graficznych TAURUS
6 gru 2016 14:43

W konkursie na Mazowieckš Firmę Roku zorganizowanym przez Zwišzek Pracodawców Warszawy i Mazowsza w kategorii ăPoligrafia, reklama i PRŐŐ pierwsze miejsce i statuetkę orła mazowieckiego biznesu uzyskały Zakłady Graficzne Taurus Stanisław Roszkowski Sp. z o.o. Drugie miejsce zajęła Drukarnia Skarbowa SA, trzecie Đ Poly Media Đ Centrum Produkcyjne Reklamy i Poligrafii. Kapituła konkursu brała pod uwagę przygotowanie firm do funkcjonowania na rynku europejskim, wdrożenie systemów jakoœci, przygotowanie kadry zarzšdzajšcej. Uwzględniano także dotychczasowe nagrody i wyróżnienia, wyniki finansowe oraz przestrzeganie zasad etycznych w biznesie. Opracowano na podstawie informacji firmy Taurus