Ostrożny optymizm dla branży etykiet
28 lut 2019 10:12

Stowarzyszenie FINAT opublikowało kolejną edycję raportu rynkowego, przygotowywanego w cyklach półrocznych. Rezultaty ankiety przeprowadzonej wśród 80 właścicieli marek i osób odpowiedzialnych za zakupy opakowań wskazują, że nabywcy etykiet weszli w rok 2019 ostrożniej niż przed 12 miesiącami.

Prognozowane zamówienia na etykiety – drukowane zarówno w technologiach konwencjonalnych, jak i cyfrowej – są obecnie niższe niż przed rokiem. Choć wciąż 65 proc. respondentów wskazało, że spodziewa się konieczności zamówienia wyższych wolumenów etykiet niż w 2018, to odsetek osób, które przewidują jego spadek, wzrósł z 3 proc. na koniec 2017 roku do 18 proc. rok później. Wzrosła także ilość badanych nieprzewidujących żadnych zmian – z 14 proc. do 18 proc. pomiędzy latami 2017 i 2018. 

Popyt na etykiety wyhamowuje

Wyniki badania wskazują na niższą dynamikę wzrostu zamówień związaną z niestabilną sytuacją ekonomiczną i polityczną w strefie euro, perspektywą brexitu oraz eskalacją konfliktu handlowego pomiędzy Chinami i Stanami Zjednoczonymi. 

Kwartalne statystyki europejskiego wolumenu produkowanych etykiet przygotowywane przez stowarzyszenie FINAT, uznawane za istotny barometr trendów ekonomicznych, wskazywały na spowolnienie popytu w drugiej połowie 2018 roku ze wzrostem na poziomie zaledwie 1,4 proc. w porównaniu z rokiem 2017. Na średnią tę składają się 0,9 proc. wzrost zapotrzebowania na etykiety w roli drukowane na papierach samoprzylepnych (wynika on głównie z utrzymującego się wysokiego zapotrzebowania na podłoża termiczne) oraz 3,5 proc. wzrost popytu na etykiety PE, PP i inne materiały z tworzyw sztucznych w roli. Etykiety drukowane na arkuszach, stanowiące zaledwie 5 proc. całkowitego wolumenu produkcji, odnotowały spadek popytu o 2,6 proc. w 2018 roku.

W sytuacji obecnej niepewności ekonomicznej raport FINAT Radar jest nieocenionym dla przetwórców etykiet i opakowań narzędziem pomagającym w oszacowaniu perspektyw rynkowych – uważa Jules Lejeune, dyrektor zarządzający stowarzyszenia FINAT. 

Respondenci byli badani nie tylko pod kątem spodziewanej wielkości zamówień na etykiety, ale także lojalności względem dotychczasowych dostawców, migracji od materiałów samoprzylepnych w kierunku innych aplikacji etykietowych, najważniejszych czynników branych pod uwagę przez właścicieli marek przy drukowanych aplikacjach opakowaniowych oraz możliwości produkcji etykiet we własnym zakresie.

Pełną wersję raportu FINAT Radar można pobrać ze strony internetowej organizacji. AN