Papier i druk – imponująca siła w cyfrowym świecie
13 gru 2017 11:07

Ankieta przeprowadzona w czerwcu 2017 r. wśród ponad 10 700 konsumentów została zlecona przez stowarzyszenie Two Sides, a badanie wykonała wiodąca firma badawcza Toluna. Wyniki dają unikalny wgląd w to, jak postrzegane są druk i papier, preferowane i darzone zaufaniem przez konsumentów na całym świecie. 

Badanie przeprowadzono wśród reprezentantów dziesięciu krajów: Australii, Brazylii, Francji, Niemiec, Włoch, Nowej Zelandii, Południowej Afryki, Hiszpanii, Wielkiej Brytanii i Stanów Zjednoczonych. Wyniki pokazują silną preferencję druku, jeśli chodzi o czytanie rekreacyjne (np. książki, czasopisma, wiadomości). 72 proc. respondentów na całym świecie woli książki drukowane, w porównaniu do zaledwie 9 proc. preferujących książki elektroniczne. Stwierdzono również znaczące różnice między krajami: w Niemczech 75 proc. konsumentów woli drukowaną gazetę, ale w Hiszpanii tylko 42 proc. 

Nie tylko istnieje globalna preferencja obejmująca materiały drukowane, ale także to, co drukowane, jest darzone większym zaufaniem. 76 proc. wszystkich respondentów uważa, że fałszywe informacje, tzw. fake news, są niepokojącą tendencją, a tylko 24 proc. wierzy w prawdziwość wiadomości, które czytają w mediach społecznościowych. Ponadto 63 proc. wszystkich respondentów uważa, że czytanie wiadomości w drukowanej gazecie zapewnia głębokie zrozumienie opisywanej historii. 

Badanie wykazało również, że konsumenci negatywnie postrzegają reklamę internetową. 68 proc. globalnych respondentów twierdzi, że nie zwraca uwagi na reklamy online, a 62 proc. uważa je za denerwujące i zazwyczaj nieistotne. Z kolei 57 proc. globalnych respondentów stara się blokować reklamy online lub unikać ich.

Pomimo przejścia w stronę komunikacji cyfrowej 89 proc. konsumentów uważa, że powinni mieć prawo wyboru sposobu, w jaki otrzymują informację (w formie drukowanej czy elektronicznej) od organizacji finansowych i dostawców usług, a kolejne 77 proc. zgadza się, że nie powinno się naliczać opłat za wybór papierowych rachunków i wyciągów.

Najczęstsze hasła, które pomagają w osiągnięciu pożądanego przez firmy celu korzystania jedynie z komunikacji cyfrowej, takie jak „Go Green – Go Paperless” czy „Save Trees”, wzbudzają podejrzenia konsumentów. Aż 62 proc. globalnych respondentów uważa, że przejście na technologię cyfrową polega na tym, że nadawca chce zaoszczędzić pieniądze, a nie na tym, że ta forma jest „lepsza dla środowiska”.

Badanie uwidoczniło również obawy o bezpieczeństwo i prywatność w sieci. 

71 proc. ankietowanych obawia się, że ich dane osobowe przechowywane w formie elektronicznej są zagrożone włamaniem, kradzieżą, zagubieniem lub uszkodzeniem, a 73 proc. zachowuje w domu papierowe kopie ważnych dokumentów dla bezpieczeństwa i ochrony. 

Odnosząc się całościowo do wyników badania, ustalenia wskazują, że konsumenci ufają, lubią i osiągają lepsze zrozumienie czytając informacje w formie drukowanej oraz wyrażają oznaki zmęczenia sferą komunikacji cyfrowej, a także troskę o bezpieczeństwo informacji elektronicznych i ochronę prywatności. 

Na podstawie informacji stowarzyszenia Two Sides opracował TP