Papiery cyfrowe Đ do wyboru, do koloru
6 gru 2016 14:43

Mimo poprawy jakoœci i dostępnoœci papierów do drukowania cyfrowego na rynku wcišż istnieje luka, którš trzeba zapełnić. Poczštki technologii drukowania cyfrowego były trudne nie tylko dla dostawców maszyn drukujšcych, ale także dla producentów materiałów eksploatacyjnych i podłoży drukowych. Poczštkowo ich jakoœć, drukownoœć i ograniczonš ofertę rynkowš bardzo często poddawano krytyce. Po wielu latach badań i rozwoju parametry te uległy znaczšcej poprawie i w rezultacie dziœ wybór między technologiš offsetowš i cyfrowš w dużej mierze zaczyna być uzależniony od wielkoœci nakładu, a nie jakoœci dostępnych podłoży. Firma wkraczajšca obecnie na rynek druku cyfrowego ma z głowy problemy, z którymi musieli się borykać pionierzy tej technologii jeszcze kilka lat temu. Obecnie w ofercie dostawców podłoży znajduje się bardzo szeroki wachlarz kolorów i faktur, oczywiœcie dużo mniejszy niż w przypadku offsetu. Zaœ doradztwo w zakresie wyboru podłoża wišże się z typem maszyny drukujšcej. Tych bowiem na rynku jest także bardzo dużo, żeby wymienić electroink firmy HP Indigo, opartš na suchym tonerze elektrofotografię czy inkjet. Połysk mile widziany Des Brennan, dyrektor ds. sprzedaży londyńskiej drukarni Copyprint, mówi: Białoœć, pulchnoœć, jakoœć druku i oczywiœcie cena to najważniejsze czynniki przy wyborze podłoża. W cišgu ostatnich lat poprawiły się zwłaszcza cena, opakowanie i jakoœć papierów cyfrowych. Wzrosła też gama dostępnych podłoży i możliwoœci ich zastosowania. Dużym plusem jest dostępnoœć różnych formatów, np. A3+. Nam jednak brakuje jednego rodzaju podłoża Đ wysokiej jakoœci papierów cyfrowych z połyskiem, zwłaszcza w formatach A4 i A3 o różnym kierunku włókien. Na posiadanych przez firmę maszynach Danka i Xerox stosowane sš niepowlekane papiery CountyCopier o gramturze 80 g; służš one do drukowania różnego rodzaju kwestionariuszy i papierów firmowych. Co istotne, londyńska drukarnia ma bardzo dobre stosunki z dostawcš papieru, którym jest firma HSPG, dzięki czemu wszystkie stosowane przez niš rodzaje papierów sš zawsze dostępne. Mówi Des Brennan: W przypadku, gdy dział księgowoœci lub produkcji naszego klienta ma specjalne życzenia co do podłoża, w 99 przypadkach na 100 nasz dostawca papieru jest w stanie zaoferować odpowiedni produkt. Wypróbowane i przetestowane Des Brennan wspomina o jednym ze specyficznych zleceń, jakie ostatnio musiał wykonać: Klient zamówił 10 tys. 6-stronicowych broszur w formacie A5 w pięciu kolorach z mikroperforacjš, zaklejeniem i personalizowanym nadrukiem w dwóch miejscach broszury. Do wykonania pracy użyliœmy 170-gramowego papieru Sovereign Silk ze względu na wysokš jakoœć poddruku wykonanego w offsecie. Papier ten nadawał się również do miejscowego lakierowania, był w dobrej cenie i nie sprawiał problemów przy zadrukowywaniu w naszych maszynach cyfrowych. Pomimo stale rozszerzajšcej się palety papierów do drukowania cyfrowego wydaje się, że drukarze pozostajš wierni sprawdzonym i wielokrotnie wypróbowanym podłożom. Po wielu latach eksperymentów z różnymi papierami i znalezieniu tego właœciwego, większoœć z nich pozostaje przy tym najlepiej sprawdzonym. Podobnie rzecz się ma z klientami Đ zwłaszcza z tymi, którzy z drukarniš cyfrowš współpracujš od dawna i chcš mieć pewnoœć, że rezultat za każdym razem będzie taki sam. Mimo że w ofercie producentów pojawia się coraz więcej rodzajów podłoży, firmy handlujšce papierem majš ciężkie zadanie przy wprowadzaniu nowego produktu. Jednak tam, gdzie dokonany zostanie optymalny wybór, pojawia się szansa na długš współpracę i duże zyski. Dla firmy Hobbs the Printers z Southampton właœnie ta gwarancja jakoœci jest podstawš działania. Z zastosowaniem technologii cyfrowej firma wykonuje ok. 15% zleceń. Przedsiębiorstwo to, specjalizujšce się w produkcji podręczników, ulotek i magazynów, od ponad 10 lat używa systemów DocuTech firmy Xerox. Wœród klientów drukarni znajdujš się wydawnictwa techniczne, finansowe i edukacyjne, stowarzyszenia naukowe i zawodowe, instytuty naukowe i uniwersytety. Papierem najczęœciej stosowanym przez firmę jest Silverblade, chociaż wiele prac jest wykonywanych na podłożach dostarczonych przez klientów. Graham Bromley, dyrektor ds. finansowych, mówi: Przy wyborze papieru kierujemy się przede wszystkim wymaganiami klienta, a następnie Đ gramaturš i wytrzymałoœciš. Używamy podłoży o gramaturach od 50 g/m2 wzwyż. Niektóre z podłoży wybiera klient, inne wybieramy sami. Większoœć naszych klientów zna ograniczenia druku cyfrowego. Sš oni œwiadomi swoich wymagań, więc nie wymagajš rzeczy nierealnych. Jednak niektórych wcišż trzeba edukować. Im dłużej trwa współpraca z klientem, tym mniej czasu spędzamy nad dopasowaniem papieru do danego zlecenia. To naturalny proces. W stronę koloru W ostatnim czasie drukarnia Hobbs zakupiła maszynę Xerox DocuColor 2060, aby do portfolio swoich prac dodać zlecenia w kolorze. Firma, w zakresie offsetu polegajšca na marce Heidelberga, brała też pod uwagę zakup maszyny NexPress, która Đ jak zapewnia dyrektor Bromley Đ wywarła bardzo korzystne wrażenie. Ostatecznie jednak w drukarni stanšł DocuColor; jednym z argumentów była wieloletnia współpraca z Xeroksem w dziedzinie druku cyfrowego. Z kolei firma Edotech, posiadajšca w wyposażeniu cyfrowe maszyny inkjetowe, wykonuje rocznie 2 mln odbitek w formacie A4. Jej doœwiadczenia z papierami cyfrowymi sš już bardzo długie. Edotech to jedno z największych niezależnych biur obsługi i centrów dokumentacji w Wielkiej Brytanii; w styczniu firma przejęła za 6,5 mln funtów swojego szwajcarskiego konkurenta Đ Cominformatic. Rocznie firma przetwarza około 1 mld zdjęć, głównie dla klientów z sektora korporacyjnego w segmencie usług finansowych. W firmie pracujš inkjetowe maszyny Scitex Versamark, które drukujš na papierach CVG, Modo, Dewson, Navigator i Laser. Mówi szef produkcji Paul Johnstone: Nie wszystkie maszyny, których używamy, sš własnoœciš Edotech. Częœć dostarczajš i nadzorujš sami klienci. Nasza współpraca z klientami polega na poleceniu najlepszego sprzętu oraz zapewnieniu wykonania całego procesu produkcji w ich imieniu. Przy wyborze papieru Johnstone zwraca uwagę, aby zwoje nie były szersze niż 48 cali (ok. 72 cm) i oferowały wilgotnoœć między 3,5% a 5,6%. Jednym z najważniejszych czynników jest oczywiœcie cena. Dopasowany do potrzeb Czasami wybór papieru jest uzależniony od zawartoœci zlecenia. Kontynuuje Paul Johnstone: Jeœli zlecenie ma zawierać dokumentację zwišzanš z kredytem bankowym lub czekami, musimy użyć specjalnego rodzaju papieru zgodnego z wymaganiami APACS. W innym razie stosujemy gramatury od 80 do 110 g, w zależnoœci od wymagań klientów. Jeżeli mamy specyfikację od zleceniodawcy, kontaktujemy się z naszymi stałymi dostawcami i negocjujemy cenę i termin dostawy. Od czasu do czasu kontaktujemy się też z innymi dostawcami, aby upewnić się, że warunki, na których współpracujemy, nie odbiegajš od rynkowych. Następnie zamawiamy partię testowš, w zależnoœci od której realizowana jest duża dostawa. Jakoœć papierów cyfrowych znacznie wzrosła. Co więcej, spadły ich ceny, głównie dzięki poprawie warunków rozwoju i produkcji Đ dodaje Johnstone. Đ Wydaje się, że obecnie producenci oferujš od ręki o wiele więcej rodzajów papieru. Także papiery w zwojach sš teraz dostarczane w takich partiach, że notujemy o wiele mniejsze straty materiałowe przy produkcji. Życzyłbym sobie, aby producenci byli w stanie zapewnić stałoœć obsługi pod względem jakoœci oraz oczywiœcie ceny, chociaż tak naprawdę głównym czynnikiem jest jakoœć. Aby jak najwięcej uzyskać z druku na papierach cyfrowych, firma podejmuje różnego rodzaju działania. W tym celu szkolimy naszych operatorów w zakresie drukowania na podłożach cyfrowych oraz charakterystyki uzyskiwanej przy ich stosowaniu. W tej dziedzinie stale współpracujemy z naszymi dostawcami, którzy bardzo się starajš, aby nasza kadra była dobrze wyszkolona Đ dodaje Johnstone. W konsekwencji problemów jest coraz mniej. I nie ma co się dziwić Đ papier cyfrowy to inny rodzaj podłoża niż papier offsetowy, ale Đ jak w przypadku każdej techniki drukowania Đ droga do uzyskania najlepszych rezultatów jest zawsze taka sama: lata doœwiadczeń. Na podstawie ăPrinting WorldÓ z 27 stycznia 2003 opracował SS Europapier Đ powiększone formaty W ofercie firmy Europapier znajdujš się od niedawna papiery specjalistyczne Color Copy firmy Neusiedler. Zdaniem Anny Sztorc, zajmujšcej się w firmie Europapier działem papierów biurowych, papiery te nadajš się idealnie do kolorowych wydruków laserowych i kserokopii i spełniajš najwyższe wymagania najnowszych kopiarek i drukarek cyfrowych. Specjalna satynowana powierzchnia papierów Color Copy ma zapewnić odpowiedni kontrast kolorów. Papier ten jest dostępny w gramaturach od 90 do 280 g/m2 i formatach od A4 do A3++. Dla swoich klientów firma Europapier przygotowała pakiet materiałów, dzięki którym mogš się przekonać o jakoœci papieru, a także próbki wydruków. Opracowano na podstawie informacji firmy Europapier Ecco-Papier Đ różnorodnoœć podłoży W styczniu firma wprowadziła do swojej oferty nowš rodzinę papierów do druku cyfrowego Đ Silver Image produkowanš przez koncern M-real. Składajš się na niš papiery o trzech rodzajach powierzchni: niepowlekane satynowane (Pure); papiery dwukrotnie powlekane błyszczšce (Gloss) oraz dwukrotnie powlekane matowe (Matt). Wszystkie papiery z rodziny Silver Image sš produkowane w standardowych formatach (A4, A3), a także w formatach powiększonych (A3+, SRA3). Dostępny zakres gramatur 90-250 g/m2 umożliwia drukowanie różnego rodzaju materiałów, m.in. raportów rocznych, materiałów informacyjnych, wizytówek, zaproszeń, ulotek, kart okolicznoœciowych. Producent zapewnia, że dzięki specjalnemu przygotowaniu powierzchni nadajš się one szczególnie do kolorowego druku laserowego. Zdaniem Jarosława Baryluka, odpowiedzialnego w Ecco-Papierze za rozwój produktów do druku cyfrowego, jest to w chwili obecnej najszersza na polskim rynku oferta przeznaczona do tego typu wydruków. Co więcej, wprowadzone przez Ecco-Papier papiery powlekane sš nowoœciš na naszym rynku papierów cyfrowych, zdominowanym przez podłoża satynowane. Jak informuje Ecco-Papier, wkrótce rodzina Silver Image ma się powiększyć o dwa nowe papiery: jednokrotnie powlekany papier o wysokiej pulchnoœci Supra i jednokrotnie powlekany metodš odlewu papier o lustrzanym połysku Supergloss. Opracowano na podstawie informacji firmy Ecco-Papier

error: Kopiowanie zabronione!
cript>