PapiNet Đ norma dla handlu elektronicznego
6 gru 2016 14:42

W Paryżu przedstawiono największy projekt normalizacji, jaki kiedykolwiek miał miejsce w przemyœle papierniczym. 25 wielkich producentów papieru i opakowań zadecydowało o utworzeniu normy służšcej do ułatwienia handlu elektronicznego (e-commerce). Została ona nazwana PapiNet; jest oparta na standardzie XML i pozwala już obecnie na zarzšdzanie dokumentami, takimi jak zamówienia, harmonogramy dostaw czy faktury. W przyszłoœci pozwoli ona na automatyzację wszelkich prac administracyjnych zwišzanych z handlem papierem. Inicjatywa ta zyskała już poparcie branżowych organizacji amerykańskich AF&PA (Amerykańskiego Stowarzyszenia Przemysłu Leœnego i Papierniczego) oraz GCA (Stowarzyszenia Komunikacji Graficznej), a także europejskiej konfederacji przemysłu papierniczego. Na podstawie ăCaractereÓ nr 545 opracowała IZ

error: Kopiowanie zabronione!
cript>