Partnerstwo nauki i biznesu
6 gru 2016 14:56

Dotacje na badania i rozwój (B+R) oraz innowacyjne technologie to ogromne środki do rozdysponowania. W rozpoczynającym się roku Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) zorganizuje kilkanaście naborów. W 2014 r. na projekty badawczo-rozwojowe przeznaczone jest ponad 5,3 mld zł. Warunkiem koniecznym jest nie tylko innowacyjność, ale także działania wzmacniające współpracę pomiędzy światem nauki i biznesu. Największe środki będą dostępne w programie Demonstrator+. Można w nim otrzymać dofinansowanie na projekty demonstracyjne (np. prototypy linii technologicznych) i instalacje prezentujące efekty badań. Budżet to 830 mln zł. Nabór ruszy w I kwartale br. Ważnym programem dotacyjnym jest też Gekon (Generator Koncepcji Ekologicznych), który wspiera projekty proekologiczne (do wzięcia jest  420 mln zł). Jednym z najpopularniejszych programów badawczo-rozwojowych w ostatnich latach był InnoTech. W tym roku na pewno też będzie się cieszył dużym zainteresowaniem. Program jest podzielony na dwie ścieżki. Ścieżka pierwsza: In-Tech – to opcja skierowana do wszystkich firm. Dotacje można otrzymać na badania przemysłowe i prace rozwojowe ukierunkowane na opracowanie i wdrożenie innowacyjnych technologii, produktów lub usług.  Ścieżka druga: Hi-Tech – jest dostępna wyłącznie dla firm działających w obszarze zaawansowanych technologii. Budżet i termin naboru w ramach InnoTechu nie są jeszcze znane. Dotacja Patent Plus pozwala sfinansować przedsiębiorcom koszty związane z ubieganiem się o europejską i międzynarodową ochronę patentową. Nabór rozpoczął się 13 stycznia. Suma środków do rozdysponowania to 10 mln zł. Należy jednak pamiętać, że kwalifikowane są koszty zgłoszenia europejskiego i międzynarodowego patentu (ale niestety nie koszty zgłoszenia w polskim Urzędzie Patentowym). Głównymi elementami ocenianymi przez ekspertów będą możliwość praktycznego zastosowania wynalazku, który będzie obejmowany ochroną patentową oraz potencjał wnioskodawcy. Specyficzną dotacją jest także program polsko-niemieckiej współpracy na rzecz zrównoważonego rozwoju. Firmy mają szansę dostać bezzwrotną dotację na realizację dwustronnych projektów badawczych (polsko-niemieckich) dotyczących jednego z trzech filarów zrównoważonego rozwoju: ekologicznego, gospodarczego lub społecznego. Program Badań Stosowanych (PBS) to kolejna forma pomocy projektom badawczo-rozwojowym. W roku 2014 do rozdzielenia jest 200 mln zł. Pieniądze nie są dostępne bezpośrednio; wystąpić o nie mogą konsorcja lub centra naukowo-przemysłowe, w których partnerem jest co najmniej jeden przedsiębiorca. Warto pamiętać, że koszty kwalifikowane badań podstawowych muszą być udziałem jednostek naukowych. Wnioski można składać do końca stycznia. Ulga technologiczna, z uwagi na relatywnie niski poziom dofinansowania,  jest dość mało popularną formą wsparcia. Pozwala odliczyć od podstawy opodatkowania CIT do 50 proc. wydatków na zakup nowych rozwiązań. Duże projekty inwestycyjne polegające na utworzeniu lub rozwoju centrów badawczo-rozwojowych mogą liczyć na wsparcie z programu wspierania inwestycji o istotnym znaczeniu dla gospodarki na lata 2011-2020. Warunkiem jest utworzenie 35 nowych miejsc pracy w regionach o wysokim bezrobociu wśród osób z wyższym wykształceniem. W ramach tego programu do wzięcia wciąż jest ok. 670 mln zł (umowy o dofinansowanie mogą być podpisywane do 31.12.2015). Kolejną instytucją wspierającą projekty badawczo-rozwojowe jest Centrum Innowacji Naczelnej Organizacji Technicznej (NOT). Dofinansowanie otrzymają projekty, które doprowadzą do opracowania nowatorskiego produktu lub technologii.  Trzeba jednak pamiętać, że dotacja dotyczy wyłącznie fazy badawczej. Fazę wdrożeniową należy sfinansować ze środków własnych. Dotacja może wynieść nawet 70 proc. Specjalne Strefy Ekonomiczne (SSE) to miejsce silnej promocji projektów badawczo-rozwojowych. W tym jednak przypadku pomoc dla przedsiębiorcy ma postać zwolnienia z podatku dochodowego (CIT). Z preferencyjnych warunków mogą korzystać nie tylko małe i średnie firmy, ale również duże przedsiębiorstwa. SSE będą działać w Polsce do 2026 r. Działanie 1.4 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka to nadal bardzo popularny program dotacji projektów badawczo-rozwojowych w branży poligraficznej i produkcji opakowań. Efektem wspartego projektu muszą być nowe produkty lub usługi. Fazę badawczą projektu przedsiębiorca może wykonać samodzielnie lub też może zlecić ją jednostce naukowej. Decydująca będzie bliska współpraca ze światem nauki. Budżet to 90 mln zł, a konkurs potrwa do 7 lutego. Opracowano na podstawie materiałów firmy Integrator Systemów Poligraficznych Sp. z o.o. *** Nowe dotacje na lata 2014-2020 Polska oficjalnie zakończyła pracę nad nowymi mechanizmami rozdzielania funduszy na lata 2014-2020. Na początku stycznia br. przyjęto najważniejsze dokumenty, tzw. umowę partnerstwa oraz programy operacyjne, które będą głównym drogowskazem rozdzielania unijnych pieniędzy do 2020 roku. Jako jeden z pierwszych krajów w Europie tak szybko zakończyliśmy prace nad tymi dokumentami. Było to możliwe dzięki blisko dwuletniej pracy odpowiednich resortów rządowych. W sumie w latach 2014-2020 wszystkich programów operacyjnych będzie 22: n Program Operacyjny Inteligentny Rozwój n Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko n Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój n Program Operacyjny Polska Wschodnia n Program Operacyjny Polska Cyfrowa n Program Operacyjny Pomoc Techniczna n Regionalne Programy Operacyjne (w sumie będzie ich 16, po jednym w każdym z województw) Do rozdysponowania będzie  82,5 mld EUR (przy przeliczeniu na złotówki oraz dodaniu do tego pieniędzy na politykę rolną Polska otrzyma 499 mld zł). Obecnie wszystkie dokumenty zostały wysłane do Komisji Europejskiej i rozpocznie się proces negocjacji. Według zapowiedzi negocjacje zakończą się do końca czerwca 2014. Nowe dotacje na lata 2014-2020 pozwolą Polsce wykonać prawdziwy skok rozwojowy. Według prognoz dzięki sprawnemu wydatkowaniu tych pieniędzy w roku 2022 Polska ma być 20. gospodarką świata. Obecnie znajdujemy się na 24. miejscu, a miejsce 20. zajmuje Szwajcaria; jej PKB (490 mld USD) jest o 22 proc. wyższy od naszego.  Opracowano na podstawie informacji ISP

error: Kopiowanie zabronione!
cript>