Paryskie rendez-vous
6 gru 2016 14:48

W dniach 17-21 listopada br. w Paryżu będzie miała miejsce 38. edycja Międzynarodowych Targów Pakowania i Opakowań EMBALLAGE 2008, odbywająca się równolegle z Międzynarodowymi Targami Maszyn i Urządzeń dla Przemysłu Spożywczego IPA (17-20 listopada). Organizowana co 2 lata EMBALLAGE należy do najstarszych i największych światowych wystaw dedykowanych przemysłowi opakowań. W poprzedniej edycji w 2006 roku uczestniczyło 2200 wystawców z blisko 50 krajów (w tym 53% spoza Francji) oraz ponad 108 tys. odwiedzających ze 142 krajów (w tym ok. 40% z zagranicy). Warto zaznaczyć, że od kilku edycji znacząco wzrasta liczba uczestników z Polski: w 2006 r. zwiedzających było o 48% więcej niż w 2004 i stanowili oni 2% ogółu odwiedzających; 15 polskich wystawców zajęło łączną powierzchnię 500 m2. Organizatorzy mają nadzieję, że ten trend się utrzyma i w br. w Paryżu będzie gościć jeszcze więcej naszych rodaków. Imprezy targowe związane z przemysłem opakowań cieszą się tak dużym zainteresowaniem (co można było zaobserwować także podczas tegorocznych targów Interpack) w związku z bar-dzo dynamicznym rozwojem tego rynku. Wartość światowej produkcji opakowań w 2006 r. wynosiła 454 mld USD (w br. przewiduje się jej wzrost do 486 mld), z czego 13 mld USD przypadało na kraje Europy Wschodniej. Fachowcy są zgodni, że produkcja rośnie głównie dzięki krajom rozwijającym się oraz postępującej internacjonalizacji sprzedaży. Podczas listopadowych targów EMBALLAGE zaprezentują się w przeznaczonych dla nich sektorach przede wszystkim producenci maszyn do pakowania i konfekcjonowania (53,5%) oraz producenci opakowań (32%); oferta związana z drukiem będzie stanowiła ok. 4%. Kluczowym sektorem będzie B&L (Beverages & Liquids) poświęcony przetwórstwu i konfekcjonowaniu płynów. Blisko 500 produktów będą stanowiły premiery targowe; najbardziej nowatorskie zostaną zaprezentowane w centrum Tendances Pack (Przestrzeń Tendencji) jako wyznaczające trendy przyszłościowe w sektorze opakowań; centrum to jedna z targowych nowości. Inną jest obszar poświęcony materiałom przyszłości, czyli biomateriałom, z akcentem na najnowsze rozwiązania i najważniejsze wyzwania w tej dziedzinie. Targom EMBALLAGE będą towarzyszyć między innymi: trzecia edycja międzynarodowego kongresu Pack. Vision poświęconego projektowaniu opakowań, konferencje i wystawy w ramach Plastic Eco Design Center oraz ekspozycja Art and Packaging (Sztuka i Pakowanie) przedstawiająca m.in. główne etapy w historii tych dwóch dziedzin. IZ