Pastylki klejšce do wklejania materiałów reklamowych
6 gru 2016 14:42

Pragniemy zaprezentować nowy produkt na rynku polskim: pastylki klejšce brytyjskiej firmy Glue Dots International Ltd do wklejania materiałów reklamowych. To atrakcyjna technologicznie i cenowo alternatywa wobec klejów ăna goršcoÓ, ăna zimnoÓ i silikonu. Oferowane przez firmę INTERMAT s.c. pastylki klejšce umieszczone sš na taœmie papierowej powleczonej silikonem, nawiniętej na tekturowš szpulę umieszczonš w ergonomicznym podajniku. W pudełku mieœci się odpowiednio: 1000, 2000 i 5000 pastylek klejšcych. Na specjalne zamówienie producent może dostarczyć opakowanie zawierajšce 7000 sztuk. Standardowe wymiary pastylek sš następujšce: œrednica 9 mm, gruboœć ok. 0,5 mm. Można również zamówić pastylki o innych wymiarach, kształtach i kolorach (np. kwadraty, paski). Produkt posiada atest PZH. W naszej ofercie znajdujš się pastylki klejšce o trzech różnych stopniach lepkoœci: Ľ pastylka niskolepka (PNL-9) Ľ pastylka œredniolepka (PSL-9) Ľ pastylka wysokolepka (PWL-9) Korzyœci osišgane przy stosowaniu pastylek klejšcych firmy Glue Dots International Ltd. UK: Ľ Produkt gotowy do wklejania bez potrzeby wczeœniejszego roztapiania (klej topliwy) lub oczekiwania na wyschnięcie (klej ăna zimnoÓ). Ľ Wklejanie natychmiastowe i bez wysiłku. Ľ Oszczędnoœć materiału klejšcego ze względu na precyzyjnš wielkoœć pastylek. Ľ Możliwoœć wklejania bez potrzeby stosowania dodatkowych kosztownych urzšdzeń (pistolety, dodatkowe zbiorniki wstępnego rozgrzewania itp.). Ľ Czystoœć podczas użytkowania i na stanowisku pracy. Ľ Niewydzielanie się żadnych oparów i zapachów. Ľ Brak zagrożenia pożarowego. Ľ Nie powodujš zaplamienia materiałów. Ľ Zredukowanie kosztów montażu. Szerokie zastosowanie Đ wklejanie: reklamówek (saszetek z próbkami towarów), kart stałego klienta, płyt kompaktowych lub DVD, zwrotnych kart pocztowych; w poligrafii: w przygotowaniu druku, produkcji ksišżek, przy wysyłce zamówień, montażu produktów; w opakowaniach: możliwoœć precyzyjnego etykietowania pojemników z perfumami pakowanych w pudełka z okienkami itp. Produkt posiada atest PZH nr HŻ/16736/01.

error: Kopiowanie zabronione!
cript>