Pesymizm w drukarniach
6 gru 2016 14:42

Pod takim tytułem ukazał się krótki artykuł w ăRzeczpospolitej", podsumowujšcy wyniki raportu na temat branży poligraficznej w Polsce, przygotowanego przez firmę in Dom Promocyjny na zlecenie Agfy, przy wsparciu naszej redakcji. Rzeczywiœcie, zaprezentowane podczas konferencji prasowej 13 wrzeœnia rezultaty badań, którymi objęto 750 firm poligraficznych z Warszawy i okolic, nie nastrajajš optymistycznie. Ze szczegółowš analizš wyników badań, z podziałem na segment prepress i drukarnie, możecie się Państwo zapoznawać na łamach Poligrafiki od lipca. W tym zeszycie Đ zamiast kolejnej częœci raportu Đ prezentujemy relację ze wspomnianej konferencji. Z kolei od listopada rozpoczynamy cykl dotyczšcy sytuacji w drukarniach. Z licznych telefonów, maili i rozmów bezpoœrednich wiemy, że raport wzbudza ogromne zainteresowanie. No cóż, jest to pierwsze tak szeroko zakrojone badanie rynku poligraficznego w naszym kraju. Zapraszam zatem do lektury kolejnych wydań Poligrafiki Đ cišg dalszy raportu jest naprawdę interesujšcy! Nastroje w branży można było znakomicie odczuć podczas jesiennych imprez w Poznaniu Đ targów TAROPAK i REKLAMA. W niniejszym zeszycie znajdziecie Państwo relacje z obu wystaw; za komentarz najlepiej niech posłużš wypowiedzi wystawców, które rzecz jasna publikujemy. W ich kontekœcie warto odnotować spotkanie zarzšdu Międzynarodowych Targów Poznańskich z organizacjami branżowymi, poœwięcone przygotowaniom do pierwszej edycji targów POLIGRAF-PRODUKT, planowanych na kwiecień 2002 roku (informacja na ten temat na s. 6). W tym miesišcu tematem wiodšcym w Poligrafice jest produkcja opakowań i etykiet. Branża ta, zwłaszcza w segmencie opakowań giętkich drukowanych technikš fleksograficznš, prezentuje nastroje nieco bardziej optymistyczne od tych odnotowanych w badaniach rynku. Wprawdzie koniunktura na opakowania Đ podobnie jak cała gospodarka Đ spadła, jednak jest to produkt, którego znaczenie w sprzedaży i marketingu wszystkich artykułów (spożywczych, przemysłowych itd.) stale roœnie. To właœnie opakowania kreujš tzw. wartoœć dodanš końcowego wyrobu. Sytuację branży potwierdzajš m.in. wyniki raportu na temat rynku opakowań, opublikowanego przez COBRO, których skróconš wersję znajdziecie Państwo w cyklu ăPod lupšÓ. Zapraszam do lektury.

error: Kopiowanie zabronione!
cript>