Pewna przyszłość druku w formacie B2
23 mar 2017 13:23

22 lutego br. w drukarni ColorPress Art w Kielcach odbył się Dzień Otwarty poświęcony instalacji pierwszej w Polsce maszyny Rapida 75 PRO 5+L ALV3 marki Koenig & Bauer. W spotkaniu wzięło udział ponad 40 osób zainteresowanych praktycznym pokazem druku z wykorzystaniem innowacyjnej technologii suszenia LED-UV. Prezentację uzupełniły wystąpienia przedstawicieli firmy KBA CEE oraz partnerów wydarzenia – firm: Akon, Antalis Poland, CMC i AKF Leasing.

26Dostarczona pod koniec ubiegłego roku do kieleckiej drukarni maszyna KBA Rapida 75 PRO 5+L ALV3 jest wysoce wyspecjalizowanym, zautomatyzowanym rozwiązaniem produkującym w najwyższym seg-mencie wydajnościowym. Przy standardowym wyposażeniu maszyna osiąga prędkość 15 000 ark./h, natomiast wersja zamówiona przez drukarnię ColorPress Art posiada pakiet HS umożliwiający zadrukowywanie i uszlachetnianie z prędkością maksymalną 16 000 ark./h. System wyposażony w pięć zespołów drukujących i wieżę lakierującą umożliwia drukowanie oraz uszlachetnianie w trybie „hybrydowym”. Zastosowana nowa koncepcja obsługi wraz z rozbudo-wanymi funkcjami kontrolno-pomiarowymi daje większy komfort operatorowi oraz zapewnia odpowiednie bezpieczeństwo i jakość realizowanej produkcji. Maszyna została wyposażona m.in. w systemy: Ergo-Tronic ColorDrive (pomiary online), Ergo-Tronic Lab (pomiar i sterowanie wartościami spektralnymi Lab) i QualiTronic Color-Control (sterowanie nafarbieniem inline). W skład wyposażenia wchodzą ponadto m.in. automatyczne systemy mycia synchronicznego CleanTronic Synchro i wymiany form drukowych FAPC (z funkcją KBA PlateIdent, pozwalającą na wstępne optyczne ustawienie pasowania) oraz pakiet CX umożliwiający zadrukowywanie surowców o grubości maksymalnej 0,8 mm.

Na uwagę zasługują także energooszczędne systemy suszenia wydruków bazujące na technologii LED-UV, dzięki którym maszyna może drukować naprzemiennie przy użyciu farb konwencjonalnych i LED-UV. Ta sama elastyczność dotyczy wieży lakierującej, w której można zastosować lakier dyspersyjny bądź LED-UV. Zaawansowana technologicznie mechanika w obszarze wszystkich grup konstrukcyjnych, jak również automatyzacja rozwiązań sprawiają, że urządzenie pozwala wymiernie skrócić czas pracy drukarza i uwolnić go od wielu rutynowych czynności.

Dzień Otwarty był również okazją do zaprezentowania oferty producentów, dostawców i usługodawców będących partnerami tego wydarzenia. Wśród nich znalazły się: firma Akon – autoryzowany dystrybutor rozwiązań dla poligrafii, dostawca podłoży do druku – Antalis Poland, firma zajmująca się standaryzacją druku – CMC oraz finansująca inwestycje poligraficzne – AKF Leasing. Prelegenci przedstawili propozycje rynkowe swoich przedsiębiorstw w kontekście zakupu zrealizowanego przez drukarnię ColorPress Art.

Kluczową częścią spotkania okazał się pokaz praktycznych możliwości urządzenia pracującego z maksymalną prędkością, drukującego w pełnym kolorze na niestandardowych, również niechłonnych podłożach. Gotowe egzemplarze i próbki wydruków dystrybuowane wśród gości wzbudziły uznanie, potwierdzając wysoką jakość i walory produkcyjne maszyny. 

Okazją do kontynuacji rozmów stała się część nieformalna spotkania – wspólna kolacja w restauracji Hotelu Uroczysko Spa & Business w podkieleckiej Cedzynie. 

Jan Korenc, prezes KBA CEE tak podsumował lutowe wydarzenie: Dziękujemy wszystkim, którzy znaleźli czas, by pojawić się na naszym pierwszym tegorocznym Dniu Otwartym. Dziękujemy również gospodarzowi – firmie ColorPress Art, która już po raz kolejny wybrała rozwiązanie marki Koenig & Bauer. Mamy nadzieję, że niedawno zainstalowana maszyna okaże się równie niezawodna, przysporzy firmie wiele radości i satysfakcji oraz umożliwi jej dalszy rozwój, także na niedostępnych do tej pory obszarach rynkowych. Z naszej strony gwarantujemy pełne wsparcie i opiekę posprzedażową, tak by jedno z haseł przyświecających działalności naszej firmy – „Add More Value with KBA” – także w tym przypadku znalazło swoje odzwierciedlenie.  BZ