PI Media dystrybutorem Canto
6 gru 2016 14:42

W połowie lutego firma Publishing Insti-tute Media SA podpisała z firmš Canto Software AG umowę o wyłšcznej dystrybucji w Polsce jej wyrobów. Jest to już druga (po umowie z Helios Software GmbH) umowa zawarta z niemieckš firmš produkujšcš oprogramowanie. Canto znane jest na rynku od blisko 10 lat jako producent wysoko specjalizowanego oprogramowania Canto Cumulus przeznaczonego do archiwizacji, składowania i zarzšdzania plikami graficznymi, w tym również zdjęciami. Jest ono używane w redakcjach gazet, czasopism, studiach graficznych, agencjach fotograficznych, agencjach prasowych, a więc wszędzie tam, gdzie występuje duża iloœć plików graficznych i zdjęć. Wysoko rozwinięte rozwišzania sieciowe pozwalajš na zdalnš (poprzez Internet) prezentację posiadanej bazy plików graficznych, a nawet ich sprzedaż, co może być interesujšce dla rozwijajšcego się e-handlu. Niedawno Canto wprowadziło do sprzedaży wersję Cumulus 5.5 będšcš następcš wersji 5. Dla wszystkich, którzy zakupili wersję 5 po 1 stycznia br. firma Canto (wraz z Publishing Institute Media) przewiduje darmowy upgrade do wersji 5.5. Dla pozostałych posiadaczy przewidziane sš atrakcyjne rabaty. Opracowano na podstawie informacji firmy PI Media

error: Kopiowanie zabronione!
cript>