Pierwsza edycja targów POLIGRAF-PRODUKT
6 gru 2016 14:42

26 kwietnia zakończyły się w Poznaniu targi POLIGRAF-PRODUKT, po raz pierwszy organizowane w nowym kształcie jako Międzynarodowe Targi Materiałów i Usług Poligraficznych. Towarzyszyły im targi INFOSYSTEM, zwykle organizowane razem z POLIGRAFIĽ, oraz Đ jako novum Đ targi EURO-REKLAMA. Łšcznie w tych trzech ekspozycjach uczestniczyło ok. 660 wystawców z 21 krajów, zajmujšcych powierzchnię ponad 10,5 tys. m2, z czego najmniej przypadało na POLIGRAF-PRODUKT Đ 3200 m2 (INFOSYSTEM Đ 3500 m2, EURO-REKLAMA Đ 3850 m2), jakkolwiek ta impreza zgromadziła najwięcej wystawców Đ 250 (INFOSYSTEM Đ 182, EURO-REKLAMA Đ 225). Podczas targów funkcjonowały dwa centra internetowe, zorganizowane we współpracy z Międzynarodowymi Targami Poznańskimi przez TDC Internet oraz spółki Mediaprint i Apple SAD. Po raz pierwszy również zwiedzajšcy mogli skorzystać z informatorów multimedialnych przygotowanych przez firmę Magnus Info System, co znacznie ułatwiało zapoznanie się z ofertš targowš. Ekspozycja POLIGRAF-PRODUKT zajmowała dwa sektory (D i E) w pawilonie 25 oraz pawilony 9 i 10. Spoœród dużych producentów tradycyjnych maszyn drukujšcych obecny był jedynie czeski Adast, który na stoisku swojego dystrybutora Đ firmy Ankovo Đ prezentował 2-kolorowš maszynę Adast Dominant 725 CP Automatic współpracujšcš z naœwietlarkš CtP TigerCat firmy ECRM, dostarczonš przez Fantom Poligrafia. Firma OcŽ Poland pokazała natomiast 7-kolorowš maszynę do druku cyfrowego CPS 700, na której w czasie targów drukowany był m.in. biuletyn Poligrafiki poœwięcony tej technice. Na stoisku firmy Fantom prezentowany był też system druku cyfrowego Xerox DocuColor 2000. Maszyny do sitodruku można było zobaczyć na stoisku firmy Aped oraz na wspólnej ekspozycji Stowarzyszenia Sitodrukarzy Polskich. Maszynę do nakładania hologramów firmy Baier i inne rodzaje zabezpieczeń demonstrowała firma PC Print, a pierwszš przewijarkę do konfekcjonowania etykiet wyprodukowanš w Polsce pokazał jej producent, firma Rotary Die Company Sp. z o.o. Obecni byli dostawcy urzšdzeń i usług prepress (m.in. wspomniany już Fantom Poligrafia, Computer Graphics Studio), sprzętu zwišzanego z drukiem wielkoformatowym i reklamowym (Scitex Vision, Atrium i in.), producenci i dystrybutorzy materiałów (m.in. 3M, BASF Poligrafia Polska, Poznańska Fabryka Farb Graficznych KOLOR, Scorpio, Plastics Group, Tuplex, Jet Media Corp. Oddział w Polsce, Apex Europe, Interprint, Pakmar, Asenpol, Techni Tapes), urzšdzeń do obróbki po druku i ekspedycji (Norma System, Pol-Serwis, Erka). Ofertę dla producentów opakowań prezentowały m.in. firmy Polpack, Kolith, M.M. Druk Serwis. Sporo było drukarń, nie tylko polskich (Poligrafia SA, Pabianickie Zakłady Graficzne, Częstochowskie Zakłady Graficzne, Interak, Gazeta Handlowa, Akcydens, Ellerhold Grossplakate Oddz. w Polsce, Drescher Polska, Samindruk), ale i z pobliskich krajów Đ m.in. z Czech i Ukrainy. Na wspólnym stoisku Polskiej Izby Druku, Instytutu Poligrafii, COBRPP i Sekcji Poligrafów SIMP można było m.in. zapoznać się z najnowszymi pozycjami literatury fachowej oraz informacjš nt. Ogólnopolskiej Konferencji Poligrafów w Inowrocławiu. Stoisko informacyjne miały również Zrzeszenie Polskich Fleksografów i Korporacja Poligrafów Poznańskich SIMP. Niestety, pomimo wczeœniejszych zapowiedzi organizacje branżowe zawiodły, jeœli chodzi o imprezy towarzyszšce targom. W tej sytuacji organizatorami najciekawszych wydarzeń na targach POLIGRAF-PRO-DUKT okazały się redakcje czasopism fachowych. Pierwszego dnia targów Đ 23 kwietnia Đ odbyły się: seminarium ăDruk offsetowy i druk cyfrowy Đ w poszukiwaniu drogi do klientaÓ przygotowane przez firmę Metapress, Xerox Polska, redakcję Poligrafiki i MTP oraz warsztaty ăPrint ShowÓ organizowane przez redakcję ăPrint & PublishingÓ przy współpracy MTP. W drugim dniu miała miejsce konferencja ăDzień SzwajcarskiÓ prezentujšca ofertę szwajcarskich producentów dla branży poligraficznej organizowana wspólnie przez redakcję Poligrafiki, World Trade Center Poznań, Szwajcarskš Izbę Przemysłu i Handlu oraz MTP. Dwudniowš (24-25 kwietnia) konferencję pt. ăPapier i inne media Đ zastosowania artystyczneÓ przygotował miesięcznik ăŒwiat DrukuÓ; odbywajšcej się w pawilonie 10 konferencji towarzyszyła interesujšca wystawa. Więcej na temat seminaryjnej częœci targów napiszemy w zeszycie czerwcowym. Już po raz pišty odbył się Turniej Drukarń o Złotš Czcionkę organizowany przez IDG Poland Đ redakcję miesięcznika ăDigitÓ i MTP. Złotš Czcionkš za najwyższš jakoœć i precyzję druku uhonorowano Częstochowskie Zakłady Graficzne, nota bene debiutujšce w Turnieju, a Srebrnš Czcionkę oraz przyznawanš po raz pierwszy nagrodę publicznoœci wywalczyła w silnej konkurencji 10 startujšcych drukarń Drukarnia Skarbowa Đ ăweteranÓ konkursu bioršcy udział w każdej jego edycji. Medale MTP przyznawano w tym roku na targach POLIGRAF-PRODUKT wyłšcznie za ănajładniejsze stoiskoÓ, co wielu wystawców uznało za decyzję kontrowersyjnš, gdyż na równolegle odbywajšcych się INFOSYSTEMIE i EURO-REKLAMIE nagradzano także za ănajlepszy produktÓ. Złoty Medal POLIGRAF-PRODUKT 2002 za stoisko otrzymała firma Tuplex, a Srebrny Medal Đ firma Ankovo. Natomiast za swe wyroby Złote Medale otrzymały m.in.: Avery Dennison za folię samoprzylepnš do grafiki reklamowej Avery 900 Super Cast i Gazeta Handlowa SA za kalendarze ksišżkowe Linia Extra (w ramach targów EURO-REKLAMA) oraz OcŽ i ZyLAB International, Inc. za oprogramowanie do archiwizowania dokumentów OcŽ Find Logic w ramach INFOSYSTEMU (firma OcŽ Poland dostała również na tych targach Bršzowy Medal za stoisko). Chcšc podsumować pierwszš edycję targów POLIGRAF-PRODUKT należy zaznaczyć, że opinie na jej temat Đ tak wœród wystawców, jak i zwiedzajšcych, których wbrew obawom było niemało Đ były podzielone. Wielu uznało je za bardzo zadowalajšce, m.in. dlatego, że wskutek nieobecnoœci ăwielkichÓ uwaga skupiona była na firmach œrednich i małych; wielu też wyrażało swoje rozczarowanie, gdyż Đ pomimo informacji o nowej formule targów Đ jednak spodziewali się kolejnej POLIGRAFII. Więcej o targach Đ które zgodnie z zamysłem organizatorów majš się odbywać co dwa lata, na przemian z POLIGRAFIĽ Đ w numerze czerwcowym Poligrafiki. IZ