Pierwsza w Polsce instalacja linii do broszur C.P. Bourg dedykowanej drukowi cyfrowemu
6 gru 2016 14:59

W maju br. firma Avargraf zainstalowała w Krakowie, w siedzibie drukarni Legra, linię do produkcji broszur szytych drutem firmy C.P. Bourg. To pierwsza instalacja w Polsce linii do broszur tego producenta dedykowanej drukowi cyfrowemu. Innowacyjnym rozwiązaniem w stosunku do wszystkich dotychczasowych urządzeń do produkcji broszur jest podajnik arkuszy BSF, który pozwala operatorowi na załadunek i scentrowanie stosów zebranych kompletów arkuszy na wózki, na wykładaniu drukarek cyfrowych: Canon, HP Indigo, Kodak Digimaster, Océ, Xerox i innych. Wymieniony podajnik BSF pracuje w linii z automatem szyjąco-falcująco-obcinającym BME, a pomiędzy oboma modułami znajduje się moduł obcinająco-bigujący BCM. To ciekawe urządzenie biguje arkusze i/lub okładkę broszury oraz obcina te arkusze z dwóch stron za pomocą noży krążkowych tak, że po obcięciu czoła broszury w automacie BME otrzymuje się docelowy format. Wydajność i elastyczność tak skomponowanej linii zapewnia dodatkowo kierowanie pracą wszystkich urządzeń linii przez pojedynczy panel sterowania, co predestynuje to urządzenie do pracy w trybie „on demand”. Niekwestionowanym walorem opisywanej linii jest jej uniwersalność. Może ona pracować zarówno w linii z wybranymi modelami drukarek cyfrowych Xerox, HP, Océ, jak i w trybie „near-line”, tj. wtedy, gdy podajnik BSF korzysta ze stosu kompletów zebranych przez dowolną drukarkę cyfrową czy analogową, wprowadzonego za pomocą wózka. Załadunek, dzięki innowacyjnemu stołowi powietrznemu w podajniku BSF, eliminuje dźwiganie ciężkich stosów papieru przez operatora i ułatwia ich centrowanie w samym podajniku. Przedstawiona wyżej linia, ze względu na jej uniwersalność i przemyślaną konstrukcję, pozwala na wzrost wydajności produkcji broszur przez drukarnie cyfrowe oraz na znaczne ograniczenie ich kosztów inwestycyjnych poprzez kompatybilność prezentowanej linii z wszelkiego rodzaju parkiem maszyn drukujących cyfrowo. Opracowano na podstawie materiałów firmy Avargraf