Pierwsza w Polsce półformatowa naœwietlarka Palladio
6 gru 2016 14:43

W Drukarni Abedik SA w Poznaniu Agfa dokona instalacji pierwszej w Polsce półformatowej (B2) naœwietlarki Palladio. Dla drukarń akcydensowych wyposażonych w maszyny półformatowe, tak jak nasza, przejœcie na bezpoœrednie naœwietlanie płyt było dotychczas trudne, kosztowne i wišzało się ze znacznym ryzykiem. Agfa Palladio umożliwi nam skorzystanie z takich zalet technologii naœwietlania œwiatłem fioletowym, jak wysoka wydajnoœć i niskie koszty eksploatacji Đ mówi Artur Balicki, prezes zarzšdu Drukarni Abedik SA. Agfa Palladio jest systemem, w którym proces naœwietlania został uproszczony dzięki zautomatyzowaniu ładowania i przenoszenia płyt do wywoływania. W naœwietlarce zastosowano technologię płaskiego łoża, która umożliwia magazynowanie i naœwietlanie płyt w pozycji poziomej. System transportu umożliwia płynne przesuwanie stołu naœwietlajšcego wzdłuż naœwietlanej powierzchni, co ma zapewnić dokładne naœwietlenie obrazu. Ponadto zastosowana w tym systemie dioda laserowa, emitujšca œwiatło fioletowe, pozwala na pracę lasera przez ponad 7000 godzin. Drukarnia Abedik SA powstała w 1994 roku jako niewielki zakład poligraficzny. Obecnie zatrudnia 80 osób i należy do największych firm poligraficznych w Wielkopolsce. Od poczštku działalnoœci Drukarnia Abedik skupiła się na drukowaniu ksišżek. W marcu br. otrzymała certyfikat potwierdzajšcy zgodnoœć systemu zarzšdzania jakoœciš z normš ISO 9001: 2000. Opracowano na podstawie informacji firmy Agfa