Pierwsze rotacje Mainstream budowane w Europie
6 gru 2016 14:43

Francuska grupa wydawnicza ăLa Depeche du MidiÓ z Tuluzy zamówiła przed niespełna dwoma laty dwie zwojowe maszyny offsetowe typu Mainstream firmy Heidelberg, przeznaczone do produkcji gazet. Sš to pierwsze maszyny budowane w Europie, we francuskiej fabryce w Montataire. Grupa ăLa Depeche du MidiÓ drukuje gazetę codziennš o œrednim nakładzie 250 000 egzemplarzy oraz pięć gazet regionalnych i lokalny tygodnik. Poza tym wydaje bezpłatnš gazetę o nakładzie 300 000 egz. Każda z nowych rotacji w formacie berlińskim (długoœć odcięcia 470 mm, szerokoœć wstęgi papieru 1280 mm) ma cztery wieże pełnokolorowe obejmujšce łšcznie 32 zespoły drukujšce, trzy leje w nadbudowie złamywaka, złamywak klapowy oraz siedem urzšdzeń do automatycznej zmiany zwojów. Instalacja pierwszej maszyny rozpoczęła się w lutym br. Jak zapewnia firma Heidelberg, dzięki bezkanałowemu obcišgowi gumowemu maszyna Mainstream posiada wystarczajšcš stabilnoœć, aby przy wynoszšcym 1:1 stosunku cylindra płytowego do gumowego drukować 80 000 gazet w cišgu godziny. Poza tym układ stronic 1x4 (pojedynczy obwód cylindra, podwójna szerokoœć wstęgi) dzięki możliwoœci zmiany objętoœci co dwie stronice pozwala na dużš wszechstronnoœć w dobieraniu objętoœci gazet i możliwoœć dostosowywania się do potrzeb rynku. Niezależnie od tego półautomatyczna wymiana płyt umożliwia szybkš zmianę zleceń, co jest szczególnie istotne przy drukowaniu w krótkim czasie kilku gazet regionalnych. Dotychczas sprzedano 21 maszyn Mainstream różnego typu z 691 zespołami drukujšcymi. Opracowano na podstawie artykułu z ăPremedia NewsletterÓ nr 6/2003 oraz informacji firmy Heidelberg