Pierwszy Digimaster w drukarni Winkowski
6 gru 2016 14:42

W połowie lutego w pilskiej drukarni firmy Winkowski została zainstalowana pierwsza w Polsce cyfrowa maszyna do drukowania czarno-białego Digimaster 9110, dostarczona przez Heidelberg Polska. Tym samym niemiecki producent sprzedał w naszym kraju pierwsze urzšdzenie z szeroko promowanego w ostatnim czasie działu druku elektrofotograficznego, wchodzšc na rynek do tej pory zdominowany przez tradycyjnych dostawców systemów druku cyfrowego Đ głównie firmę Xerox. Maszyna Digimaster 9110 miała swojš polskš premierę na Dniach Otwartych w firmie Heidelberg Polska we wrzeœniu ub.r., zaœ w ofercie Heidelberga pojawiła się na targach DRUPA 2000. Jest to urzšdzenie stworzone wspólnie z firmš Kodak, oparte na technologii tonerowej. Maszyna umożliwia zadrukowywanie w trybie czarno-białym do 110 stron A4 (bšdŸ 55 stron w formacie A3) na minutę (256 odcieni szaroœci, rozdzielczoœć 600 dpi). Digimaster pracuje w œrodowisku sieciowym i Đ zgodnie z twierdzeniem producenta Đ stanowi połšczenie modułów prepress, press i postpress, pozwalajšc na zeskanowanie oryginału, obróbkę danych, wydrukowanie w trybie dwustronnym i obróbkę introligatorskš (zszywanie, wkładkowanie, produkcja broszur, oklejanie i inne). Producent zaleca miesięczne obcišżenie maszyny wielkoœci od 200 000 do 2 000 000 wydruków. Digimaster drukuje na papierach o formacie od 60 x 100 mm do 350 x 450 mm i gramaturach od 60 do 200 g/m2. W drukarni Winkowski, specjalizujšcej się w drukowaniu wysokonakładowych kolorowych czasopism, katalogów i materiałów reklamowych, maszyna będzie wykorzystywana do zastosowań wymagajšcych niższych nakładów i personalizacji, a także przy zleceniach ăna żšdanieÓ. SS