Płać za zużycie
23 mar 2018 13:45

Firmy Heidelberg oraz WEIG – niemiecka sieć firm, do której należy również producent kartonu FK Fürther Kartonagen – wdrożyły pionierski model biznesowy, w którym odpowiedzialność ekonomiczna za optymalną dostępność techniczną, wysoką produktywność i maksymalne wykorzystanie parku maszynowego nie spoczywa wyłącznie na kliencie, ale po raz pierwszy również na dostawcy.

Producent kartonu FK Fürther Kartonagen, stanowiący część sieci firm WEIG, wykorzystał doświadczenie oraz zaawansowane technologie firmy Heidelberg w celu utworzenia nowego, cyfrowego modelu biznesowego. Chcemy przekształcić naszą fabrykę w Emskirchen w producenta opakowań składanych, który będzie liderem pod względem dostępności i elastyczności – wyjaśnia Toni Steffens, dyrektor handlowy WEIG Packaging. – W partnerstwie z firmą Heidelberg nasze strategiczne i biznesowe interesy są ze sobą ściśle powiązane. W nowym modelu biznesowym Heidelberg nie będzie już zarabiał na dostarczaniu podzespołów maszyn drukujących, ale wyłącznie na osiągnięciu uzgodnionych celów wydajności i wzrostu.

Wspólna odpowiedzialność

Model subskrypcji niemieckiego koncernu podąża za trendem rozliczeń za wykorzystanie dostarczonych rozwiązań w inżynierii mechanicznej oraz znanej już w poligrafii usłudze Saas (Software as a Service) i ma na celu odejście od współpracy opartej wyłącznie na sprzedaży i instalowaniu rozwiązań do drukowania.

W nowym cyfrowym modelu biznesowym firmy Heidelberg klienci płacą za liczbę wydrukowanych arkuszy. W konwencjonalnym modelu biznesowym kupują oni maszyny drukujące i osobno płacą za materiały eksploatacyjne oraz usługi. W nowym modelu wszystkie urządzenia, wszystkie potrzebne materiały eksploatacyjne – takie jak płyty, farby, lakiery, folie, zmywacze i obciągi – oraz szeroki zakres usług serwisowych są zawarte w cenie za każdy wydrukowany arkusz. Różni się to znacznie od modelu opłat za tzw. klik, wprowadzonego przed wieloma laty przez dostawców maszyn do druku cyfrowego. Mimo że ci dostawcy również pobierają opłatę za arkusz, opierają się głównie na własnych kosztach, a nie na modelu biznesowym klienta. W modelu subskrypcji Heidelberga odpowiedzialność ekonomiczna za optymalną dostępność techniczną, wysoką produktywność i maksymalne wykorzystanie parku maszynowego nie spoczywa wyłącznie na kliencie, ale po raz pierwszy również na dostawcy – tłumaczy prof. Ulrich Hermann, członek zarządu i chief digital officer w firmie Heidelberg. – Klient tylko wtedy zawrze z nami długoterminowe porozumienie, jeśli będzie miał zapewnione stałe korzyści, a jesteśmy przekonani, że tak właśnie będzie w przypadku naszego nowego modelu operacyjnego, który dodatkowo pozwoli w pełni wykorzystać możliwości cyfryzacji w całym systemie.

Krok milowy w kierunku Przemysłu 4.0

Na mocy porozumienia w zakładzie opakowań składanych Emskirchen instalowane są dwie nowe maszyny Speedmaster XL 106 generacji drupa 2016 z technologiami Push to Stop i Multicolor. Umowa obejmuje również usługi serwisowe, części zamienne i wszystkie materiały eksploatacyjne wymagane do obsługi maszyn drukujących, a także usługi szkoleniowe i doradcze, mające na celu zwiększenie produktywności. Ponadto firma WEIG korzysta z nowego rozwiązania Heidelberg Assistant, które weszło do 

produkcji seryjnej pod koniec 2017 roku. Jest ono krokiem milowym w kierunku Przemysłu 4.0 dla całego sektora poligraficzno-opakowaniowego, z urządzeniami i komponentami komunikującymi się niezależnie. Założenia dotyczące konserwacji i zużycia zostaną określone na wstępnym etapie, aby umożliwić wspólne planowanie usług przewidujące przyszłe potrzeby, co znacznie poprawi dostępność parku maszynowego. WEIG skorzysta na większej elastyczności w relacjach z klientami i w harmonogramowaniu w celu realizacji produkcji just-in-time.

Wprowadzenie modeli pay-per-use w przemysłowych maszynach offsetowych jest rezultatem ciągłej cyfrowej transformacji naszej firmy, a także naszego doświadczenia w oprogramowaniu i zarządzaniu danymi – mówi Ulrich Hermann. – Heidelberg oferuje klientom kompletny system obejmujący maszynę, usługi, materiały eksploatacyjne i oprogramowanie. Stabilne zarządzanie tego rodzaju środowiskiem jest niemożliwe bez przetwarzania dużych ilości danych np. w serwisie prewencyjnym i bez rozwiązania do 

autonomicznego drukowania, jakim jest Push to Stop. Zarówno nasi klienci, jak i inwestorzy doceniają korzyści płynące z długoterminowych, zrównoważonych relacji biznesowych, które mają na celu cyfryzację sektora.  AN 

error: Kopiowanie zabronione!
cript>