PlateRite 8000II nowa naœwietlarka CtP firmy Screen
6 gru 2016 14:42

W obecnej sytuacji, przy wcišż malejšcych nakładach i rosnšcych wymaganiach klientów dotyczšcych jakoœci i ceny gotowego produktu, coraz więcej drukarń różnicuje swój park maszynowy w zakresie wydajnoœci i formatu. Z myœlš o nich firma Dainippon Screen wprowadziła na rynek nowš 16-stronicowš wersję naœwietlarki termicznej do płyt PlateRite 8000II. Nowy PlateRite 8000II pozwala na produkcję na jednym urzšdzeniu CtP szerokiego spektrum formatów form drukowych. System mocowania płyt na bębnie naœwietlajšcym w połšczeniu z automatycznym wyważaniem bębna sprawia, że w jednym urzšdzeniu można naœwietlać z maksymalnš prędkoœciš różne formaty płyt poczynajšc od GTO (500 x 370 mm), a kończšc na maksymalnym formacie 1160 x 940 mm. Istnieje możliwoœć naœwietlania płyt o gruboœci od 0,15 mm do 0,3 mm. Zastosowanie zacisków mocujšcych o szerokoœci 8 mm pozwala użytkownikowi na naœwietlanie płyt zgodnych z wymaganiami procesu drukowania na maszynach zwojowych. PlateRite 8000II może zostać wyposażony w okreœlony przez użytkownika wewnętrzny system wycinania registrów. Możliwe jest zastosowanie 6 bloków wycinajšcych registry do wyboru, w zależnoœci od rozmiaru płyty i systemu kołkowania na maszynie drukujšcej. Urzšdzenie może automatycznie przełšczać się pomiędzy zainstalowanymi systemami punchingu zgodnie z parametrami przypisanymi do okreœlonego rodzaju płyty. Urzšdzenie może być skonfigurowane do automatycznej pracy poprzez zastosowanie automatycznego podajnika płyt. W maksymalnej konfiguracji automatyczny podajnik zapewnia bezobsługowe naœwietlenie 500 płyt w pięciu różnych formatach. Ręczne załadowanie płyty jest również możliwe, co stwarza możliwoœć naœwietlenia innego formatu płyty w każdej chwili, gdy jest to konieczne. PlateRite 8000II jest wyposażona w 32-kanałowš głowicę naœwietlajšcš stosowanš dotychczas w naœwietlarce CtP PlateRite 8000, zdolnš do naœwietlenia 14 płyt w formacie 1030 x 800 mm/h przy rozdzielczoœci 2400 dpi. Uzupełnieniem oferty Screena w zakresie naœwietlarek CtP jest hybrydowy raster SPEKTA w zasadniczy sposób zmieniajšcy dotychczasowy sposób myœlenia o rastrowaniu obrazu. Oprócz wygładzania linii i eliminacji mory zastosowanie rastra SPEKTA umożliwia, zdaniem producenta, osišgnięcie jakoœci druku porównywalnej do uzyskiwanej przy zastosowaniu liniatur 300 lpi bez potrzeby wprowadzania podwyższonych reżimów technologicznych w procesie drukowania. W jasnych œwiatłach (1-10%) oraz w ciemnych partiach obrazu (90-99%) SPEKTA używa zaczerpniętego z technologii FM sposobu budowania obrazu z punktów o stałej wielkoœci i zmiennej gęstoœci. W obszarach 10-90% zmienia się wielkoœć punktu, tak jak ma to miejsce w technologii AM. Dopełnieniem tego procesu jest wyeliminowanie kštów rastra w pełnym zakresie i Đ podobnie jak w przypadku rastra stochastycznego (FM) Đ rozmieszczanie ich w sposób losowy. SPEKTA Screening daje korzyœci wszystkim uczestnikom procesu produkcji: od klienta końcowego, poprzez grafików do właœcicieli drukarń. Klient otrzymuje prace wydrukowane z doskonałš jakoœciš, grafik osišga zamierzony efekt z plików o mniejszej pojemnoœci. Przy stosunkowo niewielkiej inwestycji drukarnia może znaczšco podnieœć jakoœć swoich prac kontynuujšc wykorzystywanie konwencjonalnego sprzętu.