Pliki PDF bez Acrobata
6 gru 2016 14:42

Firma Global Graphics ogłosiła wprowadzenie wersji 1.0 programu Jaws PDF Editor dla Windows. Jest on przedstawiany jako ekonomiczna alternatywa dla programu Adobe Acrobat przy tworzeniu plików PDF. Jaws PDF Editor oferuje użytkownikowi, często już posiadajšcemu program Acrobat Reader, edycję z możliwoœciš ingerencji w dokument i jego modyfikacji. Można np. dodawać, usuwać lub reorganizować strony, kolumny bšdŸ dowolny tekst, wyszukiwać i robić adnotacje. Wersja póŸniejsza rozszerzy zakres dostępnych funkcji, w tym m.in. o formularz i podpis elektroniczny. Program Jaws PDF Editor został przetestowany w redakcji ăSeybold BulletinÓ z wynikiem pozytywnym: wszystko działa zgodnie z zapowiedziš producenta, z wyjštkiem trudnoœci z drukiem w przypadku niektórych ilustracji. Wersję bezpłatnš do testów można otrzymać na 14 dni, z opcjš wykupienia jej na 60 dni za 30 dolarów. Kupno licencji kosztuje 50 dolarów (jest to 5 razy mniej niż w przypadku Acrobata). Global Graphics oferuje specjalne warunki swoim klientom posiadajšcym już program Jaws PDF Creator. Następna wersja Jaws PDF Editor, która ma się ukazać w paŸdzierniku br., będzie przystosowana do PDF 1.4 i platformy Windows 98. Co do wersji dla Mac OS, Global Graphics myœli o tym, jednak nie traktuje tego zagadnienia priorytetowo. Na podstawie Graphiline.com opracowała IZ