Pływająca etykieta od CCL Label
26 sie 2020 11:29

Firma CCL Label wprowadziła materiał termokurczliwy EcoFloat, zaprojektowany w celu poprawy procesu separacji materiałów w recyklingu butelek PET. Nowa technologia została zatwierdzona przez Europejską Platformę Butelek PET (EPBP).

Nowy materiał EcoFloat został opracowany, aby umożliwić branży opakowaniowej osiągnięcie celów w zakresie recyklingu oraz wspierać zrównoważony rozwój i stanowi uzupełnienie ekologicznych produktów takich jak EcoStream i EcoSolve.

Po rozdrobnieniu butelek PET części rękawów termokurczliwych są całkowicie oddzielane od fragmentów butelek podczas procesu recyklingu – powiedział Norbert Fenkart, szef działu badań i rozwoju w CCL Label. – Ponieważ płatki z butelek PET opadają na dno, a elementy rękawa termokurczliwego unoszą się na górze, oba materiały można następnie rozdzielić na różne strumienie do następnego cyklu życia. Zwłaszcza w przypadku butelki PET umożliwia to cyrkulację w procesie recyklingu od butelki do butelki.

Nowy materiał został zatwierdzony przez EPBP, dobrowolną inicjatywę branżową, która przedstawia wytyczne dotyczące projektowania butelek PET do recyklingu i ocenia technologie pakowania butelek. EPBP stwierdził, że folia poliolefinowa CCL EcoFloat nie będzie miała negatywnego wpływu na obecny europejski recykling PET.

Spełnienie standardów EPBP było dla nas w CCL bardzo ważne, ponieważ odzwierciedlają one wydajność naszego materiału w rzeczywistych warunkach i są uważane za istotny certyfikat dla naszych klientów – dodał Norbert Fenkart. – EcoFloat został zaprojektowany tak, aby spełniać cele ekonomiczne i środowiskowe w zakresie zrównoważonego rozwoju, jednocześnie poprawiając wygląd produktu przy maksymalnej efektywności kosztowej.

Rękawy EcoFloat zostały również ocenione jako „Bardzo Dobre” przez dostawcę usług środowiskowych Interseroh i uznane przez jego standard „Made for Recycling”. Certyfikaty są dostępne dla rękawów termokurczliwych na butelkach PET, butelkach HDPE i kubkach PP, a obecnie testowane są kolejne tworzywa.

W CCL opracowaliśmy holistyczny plan, który wykracza poza oszczędności i ma na celu dostarczenie wartości – wyjaśnił Günther Birkner, prezes ds. żywności i napojów w CCL Label. – Inwestujemy w technologie oszczędzające zasoby i procesy zmniejszające ilość odpadów w naszych zakładach na całym świecie. Koncentrując się na inżynierii z bardziej wydajną produkcją, możemy oferować naszym klientom najlepsze rozwiązania, aby spełnić ich potrzeby w zakresie zrównoważonych opakowań – jednym ze świetnych przykładów jest nasz najnowszy projekt EcoFloat.  AN