Po targach – konferencje potargowe!
6 gru 2016 14:50

Już za kilkanaście dni będziemy mogli się przekonać, jak dalece światowy kryzys finansowo-gospodarczy odbił się na organizacji i przebiegu targów Poligrafia 2009 oraz towarzyszących im imprez. Pewne zamieszanie, wywołane wycofaniem się z udziału w targach kilku ważnych wystawców spowodowało jednak, że konkurenci postanowili to wykorzystać. Tradycyjnie od wielu już lat na największe targi branży poligraficznej w Poznaniu – Poligrafię i Taropak – Polska Izba Druku przygotowuje ważne tematycznie konferencje. Podobnie ma być w tym roku. Program konferencji organizowanej podczas targów Poligrafia 2009 publikowany jest od kilku miesięcy na łamach fachowej prasy branżowej. Jest rzeczą oczywistą, że opracowanie i przygotowanie konferencji wymaga wielu miesięcy. Dlatego też określenie tematyki musiało nastąpić jeszcze w roku ubiegłym, gdy sytuacja w gospodarce światowej wydawała się stabilna. W ciągu ostatnich kilku miesięcy mogliśmy się przekonać, w jak głębokim kryzysie znalazła się ogólnoświatowa gospodarka, w tym również nasz kraj i poszczególne branże, chociaż w zróżnicowanym stopniu. Temat tegorocznej konferencji Polskiej Izby Druku „Standardy w poligrafii” jest niewątpliwie ważny i interesujący. Wysłuchanie w ciągu kilku godzin referatów z niewielką możliwością krótkich dyskusji okolicznościowych powinno stanowić podstawę do wykorzystania materiałów przygotowanych dla uczestników konferencji po powrocie do domu. Tak wystawcy, jak i uczestnicy targów poświęcając jeden dzień na konferencję Polskiej Izby Druku będą też jednak niewątpliwie chcieli wykorzystać swój przyjazd do Poznania, by zdobyć ważne informacje dla swojej firmy w związku ze światowym kryzysem finansowo-gospodarczym. Warto zwrócić uwagę na kłopoty, na jakie będą narażeni poszukujący tych informacji uczestnicy targów, bazując na reklamie konferencji PID w prasie fachowej. Niestety, wielu z zapowiadanych partnerów konferencji będzie nieobecnych na targach… Z kolei reklama prasowa organizatorów targów Poligrafia 2009 wybija przed wszystkim fakt „4 imprez w jednym czasie” – eksponując nie poligrafię, a Euro-Reklamę Outdoor oraz Gift i zaznaczając w tytule reklamy: „Wielkie święto reklamy i poligrafii w Poznaniu”. Dla nas, poligrafów wygląda to dość niezręcznie, tym bardziej, że od dziesiątków lat targi poznańskie przedstawiały imprezę Poligrafia jako ważną – indywidualnie… To było zawsze dla nas nasze święto… *** Biorąc pod uwagę zaistniałą sytuację kryzysową, branża poligraficzna i współpracujące z nią branże muszą opracować nową koncepcję uczestniczenia w targach poznańskich. Nie produktową, a techniczno-technologiczną rolę poligrafii w tegorocznych targach występujących wspólnie z Poligrafią oraz w przyszłorocznym Taropaku trzeba podkreślić i uwypuklić. Szczególnego podkreślenia wymaga współuczestnictwo podłoży i materiałów (szczególnie papieru oraz farby drukarskiej), tak widoczne na targach Poligrafia w pierwszych latach modernizacji polskiej branży poligraficznej. Nieuwzględnianie istnienia segmentu prasowego dysponującego własnymi drukarniami na targach Poligrafia, brak uczestnictwa licznych wielkich drukarń specjalistycznych (PWPW, Emerson, Samindruk – dla przykładu) wpływają na malejącą rolę branży poligraficznej na targach w Poznaniu. Byłoby niezwykle pożyteczne zorganizowanie w Poznaniu konferencji potargowej Poligrafia 2009 w wyniku doświadczeń pozyskanych podczas kwietniowych targów; organizatorem byłyby Międzynarodowe Targi Poznańskie oraz Polska Izba Druku (w skład której wchodzi wiele poligraficznych organizacji i stowarzyszeń). Jako współorganizator proponowanej potargowej konferencji swoim autorytetem, możliwościami finansowymi i doświadczeniem w działalności międzynarodowej – Międzynarodowe Targi Poznańskie pomogłyby licznej rzeszy organizacji i stowarzyszeń w ich działalności zawodowej i społecznej.