Podœwietlany wielki format
6 gru 2016 14:42

Branża reklam œwietlnych œciœle wišże się z drukiem wielkoformatowym. Okazuje się, że tego rodzaju reklamy wymagajš dużej precyzji w drukowaniu. Mogliœmy się o tym przekonać będšc w firmie produkujšcej reklamy œwietlne. Mowa o Key Company. Możemy œmiało powiedzieć, że jesteœmy firmš bezkonkurencyjnš na rynku polskim i liczšcš się na rynku zachodnim Đ mówi jeden z jej właœcicieli, Edward Bogusz. Firma znajduje się w Białostockich Zaœciankach Đ miejscowoœci w okolicach Puszczy Knyszyńskiej. Takie sšsiedztwo zobowišzuje, dlatego wszystkie procesy technologiczne podlegajš surowej kontroli. Ponad 90% elementów składowych wykorzystywanych do produkcji podlega procesowi recyklingu. Firma działa od 10 lat. Dysponuje bazš produkcyjnš, która pozwala jej na realizację zaawansowanych technologicznie projektów dla wymagajšcych klientów. Może dlatego wœród nich znalazły się takie firmy, jak: Coca Cola, Heineken, Żywiec SA, Agfa, British American Tobacco, Kodak, McDonaldŐs, PepsiCo, Rafineria Gdańska, Tchibo, Thomson i wiele innych. Pierwsza z nich, której sš autoryzowanym dostawcš (jednym z trzech w Europie) była dla Key Company ăodskocznišÓ. Dzięki Coca Coli firma rozwinęła skrzydła. Zaczęło przybywać nowych zleceń i Key Company mogła zaczšć się rozwijać. Z czasem jej właœciciele zdecydowali się na utworzenie i wyposażenie drukarni, w której zadrukowywano by materiały potrzebne do produkcji reklam œwietlnych. Drukarnia od poczštku działała wyłšcznie na potrzeby firmy i do tej pory nie œwiadczy usług na zewnštrz. Właœciciele zdecydowali się na postawienie w niej maszyn sitodrukowych polskiej firmy Aped Đ dwóch półautomatów, na których można drukować formaty: 120 x 100 cm, 130 x 100 cm. Firma Aped bardzo nam pomogła Đ mówi Krzysztof Brzosko, drugi ze współwłaœcicieli. Đ Pomogła nam dostosować właœciwoœci maszyn do naszych konkretnych potrzeb. Przy wyborze kolejnych urzšdzeń œwiadectwem dobrej ich jakoœci była pierwsza maszyna, zakupiona w 1994 roku i bezawaryjnie pracujšca do dziœ. Ostatnim nabytkiem jest urzšdzenie pozwalajšce na drukowanie w formacie 2,40 m na 1,70 m firmy Aped. To może nie Rolls Royce Đ œmieje się Krzysztof Brzosko Đ ale spełnia wszystkie nasze wymagania. Maszyna jest funkcjonalna, prosta w obsłudze i doskonale nadaje się do naszej produkcji. Podstawowymi materiałami, na których drukuje się w Key Company, sš akryle, PCW, polistyren i blachy (podłoża trudne). Właœciciele zakładu przymierzajš się do tego, by rozpoczšć drukowanie na szkle, ale to na razie tylko przymiarki... Szefowie firmy podkreœlajš, że nie produkujš półproduktów; zawsze do klienta dociera produkt końcowy. Wœród ich wyrobów znajdujš się m.in.: podœwietlane kasetony zewnętrzne, linie œwietlne i systemy paneli podœwietlanych, pylony podœwietlane, kasetony œcienne, neony, displaye obrotowe, podœwietlane prezentery grawerowane, roll-bary, latarnie reklamowe, reklamy pneumatyczne, nietypowe balony reklamowe. Na wiele z tych produktów firma posiada własne patenty. I choć uderzajš w niš tak jak w innych ogólna niesprzyjajšca sytuacja na rynku oraz ustawy ograniczajšce reklamę napojów alkoholowych (przy tego rodzaju produkcji jest to szczególne istotne), to Key Company idzie do przodu poszerzajšc cišgle gamę swoich produktów (najnowszym jej produktem sš ruchome restauracje). Key Company zapewnia dostarczanie towaru do klienta zarówno w Polsce (dzięki własnemu parkowi samochodowemu), jak i za granicę (dzięki współpracy z wieloma firmami transportowymi z całego œwiata). Firma dysponuje rozwiniętym działem marketingu, pracowniš graficznš oraz nowoczesnym parkiem maszynowym. Wykorzystuje komponenty i surowce renomowanych firm. W zakresie druku ich dostawcš jest fir-ma Sericol. Jesteœmy bardzo zadowoleni ze współpracy z tš firmš Đ mówi Krzysztof Brzosko. Đ Po pierwsze ich produkty sš wysokiej jakoœci, po drugie obsługa nas jako klienta stoi na naprawdę wysokim poziomie. Wœród farb dostarczanych przez Sericol potrzebnych do wykonywania nadruków sš farby utwardzane UV. Cechujš je trwałoœć i wysoka odpornoœć na promieniowanie ultrafioletowe. Obecnie drukarnia wykonuje przede wszystkim druki triadowe (80% produkcji) we wszystkich formatach. Materiały wysokiej jakoœci oraz stosowanie nowoczesnych rozwišzań technologicznych majš pozwolić na utrzymanie wysokich standardów. Dzięki temu firma uzyskała tytuł ăsolidny partnerÓ oraz została włšczona przez Business Center Club do grona najlepszych polskich przedsiębiorstw. I takim firma Key Company się obecnie czuje, ale myœlšc o jutrze jej właœciciele zdajš sobie sprawę z szeregu zagrożeń, dlatego już teraz robiš wszystko, aby się im nie poddać...

error: Kopiowanie zabronione!
cript>