Pod znakiem wyborów na nową kadencję
23 lut 2018 11:45

Zebranie odbyło się 2 lutego br. w warszawskim Domu Technika. Uczestniczyli w nim: prezes Sekcji Poligrafów SIMP Tadeusz Chęsy, z-ca prezesa Bogdan Wyrzykowski, członkowie zarządu: Andrzej Palacz, Janusz Kopacz, Zbigniew Chwedczuk, Antoni Szczepański (Warszawa), Henryk Czech (Kalisz), Jerzy Okupnik (Wrocław), Tadeusz Filipek (Lublin) oraz goście: Jan Zimnol (Introzap, Katowice) i Jerzy Kopacz (Sekcja Poligrafów O/W).

Zebranie otworzył kol. Tadeusz Chęsy, który po powitaniu omówił porządek zebrania, a następnie przekazał uczestnikom materiały dotyczące zasad organizacyjnych akcji sprawozdawczo-wyborczej w kołach, sekcjach SIMP, oddziałach SIMP oraz XXXIII WZD w Rydzynie w 2018 r.

Działalność Sekcji Poligrafów w kadencji 2014 -2017 przedstawił kol. Bogdan Wyrzykowski. Obejmowała ona tradycyjnie wiele płaszczyzn, m.in.:

– uczestnictwo w gremiach konkursowych rankingu polskich drukarń dziełowych, „Złotego Gryfa” – najlepsze produkty poligraficzne, „Złotego Inicjału” – osobowość w polskiej poligrafii;

– udział w pracach związanych z podstawami programowymi dla szkolnictwa poligraficznego;

– rzeczoznawstwo poligraficzne;

– współpracę z Muzeum Drukarstwa Warszawskiego;

– współpracę z organizacjami branżowymi: Polską Izbą Druku, COBRPP, Polskim Bractwem Kawalerów Gutenberga.

 

Ważnym przedmiotem działalności Sekcji Poligrafów w omawianym okresie była formuła edukacyjna: organizacja seminariów i konferencji n-t, których tematy były związane z techniką i technologią poligraficzną. W tym obszarze działalności do wspólnej organizacji Sekcja zapraszała profesjonalne firmy z branży poligraficznej. 

Uwagami dotyczącymi akcji wyborów w naszym stowarzyszeniu oraz ustalenia proponowanych terminów poszczególnych etapów wyborów nowych władz dzielili się członkowie zarządu Sekcji. Dyskusję podsumował kol. Tadeusz Chęsy.

Uwagi i spostrzeżenia uczestników dotyczące programu działalności nowego Zarządu Sekcji Poligrafów kadencji 2018-2022 wskazywały na kontynuację form dotychczasowej działalności.

Dodatkowo poza porządkiem zebrania kol. Jerzy Okupnik przedstawił kol. Jana Zimnola z firmy Introzap w Katowicach będącej przedstawicielstwem firmy Kolbus, który poinformował zebranych o związkach przedstawicielstwa ze szkołą poligraficzną w Katowicach oraz o istniejących problemach w zakresie szkoleń. 

Kol. Tadeusz Filipek omówił dobrą współpracę z władzami Lublina. Wsparcie, jakie uzyskuje Izba Druku w Lublinie, umożliwia działalność poligrafów lubelskich związanych z Sekcją Poligrafów SIMP.

Na zakończenie uczestnicy zebrania zgodnie z ustaleniami złożyli wizytę w Muzeum Drukarstwa Warszawskiego na prezentacji wystawy z okazji 550. rocznicy śmierci Jana Gutenberga. 

Bogdan Wyrzykowski

(skróty pochodzą od redakcji)

error: Kopiowanie zabronione!
cript>