Podsumowanie roku 2022 w firmie API Folie Polska
24 sty 2023 13:08

Firma API Folie Polska, lokalny oddział API Foilmakers – brytyjskiego producenta specjalistycznych folii, znajdujących zastosowanie m.in. w branży poligraficznej – zakończyła, jak podkreśla Katarzyna Kozińska, jej dyrektor zarządzająca, ubiegły rok pozytywnie. Pomimo niełatwej sytuacji gospodarczej i geopolitycznej, polska spółka zrealizowała postawione przed nią cele. 

Produkcja i konfekcjonowanie w Europie – zachowana ciągłość dostaw

Rok 2022 był pełen wyzwań, które dotykały wielu naszych klientów, także z branży poligraficznej – mówi Katarzyna Kozińska. – W segmencie druku wąskowstęgowego jego początek wiązał się z zawirowaniami na rynku podłoży drukowych, na które już wówczas nakładały się zakłócenia w szeroko rozumianym łańcuchu dostaw. Kwestie te wkrótce zostały spotęgowane przez rosyjską inwazję na Ukrainę. Życie przedsiębiorcom, jak też konsumentom komplikowała także rosnąca inflacja czy systematycznie zwiększane raty kredytów. Jako europejski producent folii, dysponujący własnymi centrami logistycznymi, staraliśmy się przede wszystkim zachować ciągłość dostaw w kontekście zamówień realizowanych przez naszych klientów. Mamy w Europie kilka oddziałów, zajmujących się konfekcjonowaniem i dystrybucją gotowych produktów. To pozwoliło nam zarówno utrzymać dotychczasowych, jak i pozyskać nowych klientów, również z branży poligraficznej – jednej z kluczowych dla API Foilmakers.

Rosnące znaczenie serwisu, szkoleń i doradztwa technicznego

W minionym roku zaobserwowaliśmy wzmożone zainteresowanie zarówno naszych obecnych, jak i potencjalnych klientów kompleksowymi działaniami oferowanymi przez API Folie Polska, które śmiało można określić mianem wartości dodanej – kontynuuje Katarzyna Kozińska. – Poza produkcją, sprzedażą i dostawą folii oferujemy bowiem pełen zakres działań związanych z odpowiednim doborem materiału, pomocą przy jego wdrożeniu, ale też ze wsparciem w realizowanych przez drukarnie procesach technologicznych. Dotyczy to zwłaszcza uszlachetniania z udziałem folii do cold i hot stampingu. Zwłaszcza w kontekście drugiego z wymienionych wiele drukarń, także tych o długim stażu rynkowym, dopiero zaczyna przygodę z tłoczeniem na gorąco. Proces ten jest niezwykle wymagający, zaś API Foilmakers – jako producent i dostawca obecny na tym rynku od wielu lat – służy swoim klientom wszechstronną pomocą (...).

Stała rozbudowa portfolio

Wciąż rozbudowywane i ulepszane portfolio API Foilmakers obejmuje obecnie folie: metalizowane do hot stampingu; do cold stampingu (wykonywanego inline w maszynach wąskowstęgowych); pigmentowe do hot stampingu; do aplikowania na zimno w maszynach arkuszowych oraz do kodowania i datowania. W kontekście ostatniego z wymienionych obszarów oferta firmy została pod koniec 

2022 roku rozbudowana o EZ Red – nową, czerwoną, półbłyszczącą folię pigmentową dedykowaną materiałom wykonanym z tworzyw sztucznych. Jak podaje producent, jest ona optymalnym materiałem przy zastosowaniach funkcjonalnych takich jak znakowanie i kodowanie instrumentów medycznych, ale też opakowań, kartonów czy etykiet. Spełnia ona wszystkie parametry wymagane przy znakowaniu i kodowaniu – mówi Katarzyna Kozińska. – Może być stosowana na szerokim spektrum materiałów plastikowych takich jak ABS, akryl, polietylen, polistyren i PVC. Podobnie jak pozostałe materiały z oferty API Foilmakers, nowa folia jest już dostępna w naszej ofercie. 

Warto podkreślić, że jest ona niezwykle szeroka – kontynuuje Katarzyna Kozińska. – Począwszy od grafiki i zdobienia książek czy kart świątecznych, poprzez różnego rodzaju opakowania i etykiety (w tym luksusowe, kosmetyczne, spirytusowe czy farmaceutyczne – jak choćby nowa EZ Red), rozwiązania holograficzne czy oznaczenia umieszczane na tablicach rejestracyjnych. 

Blisko klienta, blisko branży

„Bliżej klienta” to hasło, które przyświeca działalności API Folie Polska od początku istnienia firmy. Najważniejszym i kluczowym z punktu widzenia współpracy opartej na wzajemnym zaufaniu jest bezpośredni kontakt z użytkownikami naszych folii – mówi Katarzyna Kozińska. – Poza sprzedażą i dostawą staramy się być też profesjonalnym doradcą w kontekście wyboru optymalnego materiału i jego wdrożenia, przeprowadzamy wszechstronne szkolenia, zapewniamy serwis i wsparcie techniczne. Te elementy procentują, pozwalając na nawiązanie kompleksowej współpracy z kolejnymi drukarniami, jakie nam zaufały. (...)

W zgodzie z ekologią – kolejne działania i inicjatywy środowiskowe

2022 był też kolejnym rokiem funkcjonowania powołanego nieco wcześniej w ramach struktur API Foilmakers tzw. Green Team. Jest to zespół wytypowanych przez firmę fachowców, dbających o realizowanie dobrych praktyk i właściwych działań, redukujących jej wpływ na środowisko naturalne we wszystkich aspektach prowadzonego biznesu. To ważna inicjatywa, wpisująca się w globalne megatrendy związane z wdrażaniem zasad GOZ, redukcją śladu węglowego, wprowadzaniem materiałów odnawialnych i odzyskiwalnych, ale też – a może przede wszystkim – z dbałością o planetę i przyszłość zarówno obecnych, jak i kolejnych pokoleń. (...)

Opracowano na podstawie materiałów firmy API Folie Polska