Podsumowanie roku firmy KBA
6 gru 2016 14:47

29 listopada ub.r. w Warszawie odbyła się wspólna konferencja prasowa KBA-Grafitec i KBA-Polska, podsumowująca działalność koncernu na polskim rynku w minionym roku. Zaprezentowano m.in. dane dotyczące sprzedaży, informacje o działaniach marketingowych oraz plany na 2008 rok, uwzględniające udział KBA w targach drupa. KBA-Grafitec i KBA-Polska od pewnego czasu działają wspólnie na polskim rynku. Oferują różne maszyny, jednak ściśle współpracują w zakresie sprzedaży, serwisu oraz marketingu. Po raz pierwszy firmy zaprezentowały się wspólnie na targach Poligrafia w marcu 2007 roku, gdzie wystawiły się na jednym stoisku. Dlatego też wspólna konferencja prasowa nie była niespodzianką. W spotkaniu brali udział przedstawiciele obu firm. KBA-Grafitec reprezentowali: Jan Korenc, wiceprezes ds. sprzedaży i marketingu; Ludeˇk Buchta, dyrektor ds. marketingu oraz Adam Ślażyński, regionalny szef sprzedaży. Ze strony KBA-Polska w konferencji uczestniczyli: Oliver Becker, prezes zarządu oraz regionalni szefowie sprzedaży – Jacek Nieszczerzewicz i Grzegorz Szymczykowski. Firma KBA-Grafitec działa w Polsce od stycznia 2005 i trzeci rok z rzędu jest liderem na naszym rynku w zakresie sprzedaży maszyn półformatowych. W roku 2007 sprzedano 92 zespoły drukujące – 40 zespołów formatu A2+ i 52 zespoły formatu B2. Jest to 20% wzrost w stosunku do roku 2006. Wielkość rynku przedstawiciele firmy oceniają na około 250 nowych zespołów drukujących półformatowych rocznie, natomiast udział w tej sprzedaży KBA-Grafitec szacowany jest na 35%. KBA-Polska istnieje od listopada 2006 roku. Firma zajmuje się sprzedażą i serwisem maszyn pełno- i wielkoformatowych. W 2007 roku zainstalowała 35 zespołów drukujących – o jeden więcej niż rok wcześniej. W drukarni Grafpoz zainstalowano m.in. najdłuższą w historii KBA maszynę pełnoformatową składającą się z 15 zespołów. Podczas konferencji szczególną uwagę zwrócono na sieć autoryzowanych serwisów KBA-Grafitec i KBA-Polska, działających w całym kraju. W przypadku pierwszej z firm jest ich osiem, dodatkowy serwis fabryczny mieści się w Dobrušce – 16 km od polskiej granicy. Natomiast KBA-Polska współpracuje z trzema centrami serwisowymi, a współpraca z czwartym zostanie nawiązana w 2008 r. W przypadku krakowskiej firmy Lubicz umowy mają podpisane obie firmy, co jest potwierdzeniem realizacji wspólnych działań i wzajemnej pomocy także w kwestiach serwisowych. Obydwie firmy były w 2007 roku bardzo aktywne w zakresie działań marketingowych. Najważniejszą ku temu okazją były targi Poligrafia 2007 w Poznaniu. KBA-Grafitec zorganizowała też kilka spotkań szkoleniowych oraz dostarczyła maszynę KBA Performa do Zespołu Szkół Poligraficznych w Katowicach. KBA-Polska wsparła z kolei szereg inicjatyw branżowych, m.in. pierwszą edycję turnieju Poligrafia Golf Cup 2007 w Krakowie oraz obchody Dnia Drukarza w Gdańsku. Firmy szykują się również na targi drupa 2008, gdzie z pewnością zaprezentują wiele premierowych rozwiązań w zakresie arkuszowego i zwojowego druku offsetowego. Szczegółowe informacje o obydwu firmach, ich ofercie i nowościach można znaleźć na polskojęzycznych stronach internetowych KBA-Grafitec i KBA-Polska. DS