Podwójny jubileusz Drukarni Prasowej w Łodzi
6 gru 2016 14:42

12 grudnia ub.r. odbyło się uroczyste spotkanie z okazji 55-lecia istnienia i 10-lecia powstania Spółki Akcyjnej Drukarnia Prasowa w Łodzi. Prezes zarzšdu Maria Dutkiewicz witajšc licznie przybyłych goœci (wydawców, dostawców maszyn i materiałów, dziennikarzy i załogę drukarni) powiedziała m.in.: Cišgły proces modernizacji firmy to nasze wyzwanie i zadanie. Chcemy naszym partnerom dać to, czego w dzisiejszym, jakże konkurencyjnym œwiecie oczekujš Đ możliwoœć lepszego zaprezentowania tytułów wydawniczych, lepszego eksponowania reklam, a przede wszystkim Đ wysokš jakoœć, terminowoœć i szybkoœć. Naszš dewizš, którš zawsze głosimy, jest być drukarniš nie największš, ale najlepszš. Drukarnia Prasowa w 2001 roku zainstalowała trzy nowoczesne urzšdzenia w podstawowych działach produkcyjnych: Ľ w przygotowalni Đ wielkoformatowš naœwietlarkę CtP firmy LŸscher Đ XPose 160! Ľ 5-kolorowš maszynę zwojowš firmy MAN Roland Đ Polyman o szerokoœci zwoju 965 mm Ľ kolejny system firmy Ferag Đ bęben zbierajšcy SHT-/480, bęben obcinajšcy SNT-42, bęben wkładkujšcy ETR-CV. Potwierdzeniem dobrego wizerunku Drukarni Prasowej jest uzyskanie w ubiegłym roku Đ już po raz drugi Đ tytułu ăPrzedsiębiorstwo Fair PlayÓ za uczciwoœć i solidnoœć w biznesie. Prezes Maria Dutkiewicz złożyła wszystkim obecnym serdeczne życzenia œwišteczne i noworoczne. Obecny na spotkaniu prezes rady nadzorczej Lech Kruszona powiedział m.in.: Aby iœć do przodu, nie należy patrzeć na dzień dzisiejszy, trzeba mieć wizję przyszłoœci. Takš dewizš staramy się kierować. AO

error: Kopiowanie zabronione!
cript>