Polak w Paryżu
6 gru 2016 14:43

W dniach 14-16 stycznia w Paryżu odbywały się targi poligraficzne Intergraphic 2004. Na francuskim portalu branżowym znalazła się informacja o spotkaniu jednego z dziennikarzy, Antoine Gaillarda, z Cezarym Nazarem, właœcicielem drukarni Cezar, które miało miejsce podczas targów. Francuski dziennikarz pisze o drukarni Cezar jako o renomowanym, ultranowoczesnym zakładzie specjalizujšcym się w produkcji etykiet, posiadajšcym certyfikat ISO 9001 i realizujšcym obroty w wysokoœci ok. 11 mln euro. Podkreœla też szybki rozwój drukarni, która powstała w 1989 roku. Na zakończenie A. Gaillard stwierdza, że wprawdzie preferencyjne rynki dla Cezara to rynki Europy Œrodkowo-Wschodniej, na które produkuje przede wszystkim etykiety na butelki z alkoholem, głównie z wódkš, to jednak Cezary Nazar nie wyklucza w ramach dalszego rozwoju ekspansji na francuski rynek win i spirytualiów. Na podstawie Graphiline.com opracowała IZ