Poligraf-Produkt 2002 Đ co zobaczymy na targach?
6 gru 2016 14:42

W tym roku po raz pierwszy w Poznaniu organizowane sš targi POLIGRAF-PRODUKT, które będš się odbywać co dwa lata, na przemian z POLIGRAFIĽ. Mimo tego, że w założeniach organizatorów nie było prezentacji dużych maszyn i urzšdzeń, wielu wystawców pokaże w Poznaniu sprzęt przeznaczony dla zakładów poligraficznych. Jeden z większych metraży zarezerwowała firma Ankovo, polski dystrybutor maszyn Adast. Na prawie stumetrowym stoisku firma przygotowuje prezentację rozwišzań z dziedziny CtP, maszyn offsetowych oraz krajarek. Ankovo będzie też promować holenderskie farby Van Son, których jest wyłšcznym przedstawicielem w Polsce, pełnš ofertę częœci zamiennych oraz maszyn używanych. Swojš ekspozycję zapowiada też firma Fantom Poligrafia, która będzie prezentować dwie półformatowe naœwietlarki CtP amerykańskiej firmy ECRM, obie pracujšce w oparciu o system wykorzystujšcy laser fioletowy. Największe stoisko zajmie łódzka firma Scorpio, której ekspozycja zostanie rozmieszczona w ramach działów: offset, flekso, introligatornia oraz maszyny drukujšce i pomocnicze. W częœci offsetowej Scorpio pokaże wywoływarkę do płyt termicznych Kodak Polychrome Graphics (a także płyty CtP tej firmy), zaœ w dziale flekso będzie można zobaczyć próbki płyt cyfrowych BASF. Z myœlš o obydwu działach przygotowane zostanie stanowisko kontrolno-pomiarowe, na którym znajdš się densytometry firmy FAG: Vipflex 334 z oprogramowaniem FlexoEye i Vipdens C9. Dział maszyn zaprezentuje tamponiarkę firmy Tampoprint oraz kompleksowš ofertę w zakresie materiałów eksploatacyjnych, zaœ dział introligatorni Đ pełnš ofertę próbników i wzorów oklein introligatorskich oraz materiałów pokryciowych. Bardzo ciekawe urzšdzenie pokaże na swoim stoisku firma OcŽ Poland. Po wielu latach oczekiwania holenderski producent wypuœcił na rynek 7-kolorowš cyfrowš maszynę drukujšcš, która ma być konkurentem dla przemysłowych rozwišzań takich firm, jak Xerox, Indigo czy Heidelberg. Chodzi o maszynę CPS 700, opisywanš przez nas szerzej w wydaniu styczniowym. Zainteresowanych odsyłamy do wspomnianego zeszytu. Tu przypomnijmy tylko, iż CPS 700 to urzšdzenie wykorzystujšce opatentowanš przez OcŽ technologię Direct Imaging, oferujšce wydajnoœć 25 kolorowych stron A4 na minutę. Poza stoiskiem w ramach targów POLIGRAF-PRODUKT firma OcŽ będzie także obecna na odbywajšcym się w tym samym czasie INFOSYSTEMIE. W ramach tej drugiej wystawy zaprezentowane zostanš m.in.: nowy ploter wielkoformatowy OcŽ 5250 i urzšdzenie wielofunkcyjne (drukarka-kopiarka-skaner) 3165 NC. Jeden z największych dystrybutorów ploterów wielkoformatowych w Polsce, firma Atrium z Opola, znajdzie się w tym roku w ramach ekspozycji targów EURO-REKLAMA, lecz jej oferta targowa powinna zainteresować także drukarzy. Na szczególnš uwagę zasługujš dwa nowe plotery firmy Mutoh: ploter rozpuszczalnikowy Toucan, dostępny w dwóch modelach (o szerokoœci 160 i 216 cm), drukujšcy z rozdzielczoœciš 360 x 720 dpi z prędkoœciš 79,1 m2/h (720 dpi) oraz następca popularnego modelu Falcon Đ Rock-hopper, pozwalajšcy na drukowanie atramentami wodnymi, pigmentowymi lub rozpuszczalnikowymi. Urzšdzenie to, podobnie jak Toucan, jest wyposażone w głowice piezoelektryczne, dostępne jest w dwóch wersjach (szerokoœć zadruku 1160 i 1554,8 mm), drukuje z rozdzielczoœciš 1440 x 720 dpi i prędkoœciš do 14,5 m2 (360 x 180 dpi). Poza tym Atrium zaprezentuje system skanujšco-kopiujšcy Vidar Atlas, ploter Mutoh Falcon RJ-6100, laminarki wielkoformatowe Lamirel, ploter termiczny Coner oraz plotery tnšce Mutoh Đ LC-24 i SC. Swoje stoiska zapowiadajš znane na rynku firmy, oferujšce sprzęt do dalszej obróbki po druku. Tym razem z ekspozycjš o charakterze informacyjnym pojawiš się m.in.: Erka (reprezentujšca szereg firm oferujšcych urzšdzenia introligatorskie), Interprint, Pol-Serwis i Norma System (wyłšczny przedstawiciel firmy Sitma w Polsce). Ofertę urzšdzeń i materiałów dla fleksografii zaprezentujš firmy Fleksoserwis i Barmay, polski przedstawiciel Apex Europe. Kolith, oferujšcy maszyny do produkcji opakowań, wystšpi ze stoiskiem informacyjnym, podobnie jak krakowski MM Druk Serwis. Spore 50-metrowe stoisko zapowiada firma PPHU Poligrafia, zajmujšca się handlem używanym sprzętem poligraficznym. Swoje stoiska zapowiedziało kilku znanych polskich producentów maszyn i urzšdzeń do sitodruku: Aped, Amare, Bestel i Oltronik. Poza firmami oferujšcymi maszyny i urzšdzenia nie zabraknie na targach POLIGRAF-PRODUKT dostawców materiałów i podłoży dla poszczególnych asortymentów wyrobów poligraficznych. Dywizja Graficzna firmy Avery Dennison, oferujšca m.in. samoprzylepne podłoża do sitodruku i druku cyfrowego, będzie obecna na targach na stoiskach swoich dystrybutorów Đ firm Plastics Group i Tuplex. Własne stoisko zapowiada wielki konkurent Avery Dennison Đ firma 3M Poland, także działajšca w segmencie materiałów samoprzylepnych. Ofertę z zakresu papierów etykietowych i opakowaniowych firmy Brigl & Bergmeister zaprezentuje jej wyłšczny przedstawiciel Đ Asenpol. Firma ta wprowadziła niedawno do swojej oferty nowy produkt Đ tekturę falistš G-Fala firmy Carl Eichhorn, która pozwala na jej bezpoœrednie zadrukowywanie w technice offsetowej. Zainteresowanych możliwoœciami tego podłoża odsyłamy do wydania styczniowego Poligrafiki, w którym poœwięciliœmy G-Fali obszerny materiał. Własne stoisko zapowiada także firma PC Print, wyłšczny w naszym kraju przedstawiciel niemieckiego producenta folii do tłoczeń na goršco Đ Leonhard Kurz. Jedynymi najprawdopodobniej przedstawicielstwami producentów farb (poza ich dystrybutorami rzecz jasna) będš firmy BASF Poligrafia Polska z Łodzi i GebrŸder Schmidt Polska z Warszawy. Spoœród polskich producentów obecna będzie Poznańska Fabryka Farb Graficznych Kolor z Biskupic. Warszawska firma Pakmar będzie na targach promować m.in. farby firmy Zeller & Gmelin, przeznaczone do drukowania w technice offsetu bezwodnego. Z kolei płyty offsetowe dla tej techniki zaprezentuje Dyskret z Bydgoszczy, reprezentujšcy w Polsce japońskiš firmę Toray. Zgodnie z założeniami organizatorów na tegorocznych targach pojawi się spora grupa zakładów poligraficznych. Co ciekawe, częœć z nich w ogóle nie bierze udziału w POLIGRAFII, a na tegorocznš imprezę wybiera się ze względu na jej odmienny Đ od tradycyjnej POLIGRAFII Đ charakter. Własne stoiska zaprezentujš: kielecka Poligrafia SA (od lat uczestniczšca także w POLIGRAFII), Gazeta Handlowa z Poznania, Interak z Czarnkowa, Pabianickie Zakłady Graficzne SA. Dzięki połšczeniu w jednym terminie targów POLIGRAF-PRODUKT i EURO-REKLAMA w Poznaniu pojawi się spora grupa firm z sektora wielkoformatowego. Poza dostawcami sprzętu własne stoisko zapowiedziała drukarnia Ellerhold Grossplakate Sp. z o.o. W zakresie produkcji formularzy i składanki komputerowej, podobnie jak na POLIGRAFII, tak i w tym roku nie zabraknie w Poznaniu firmy Samindruk z Brodnicy. Poza niš własne stoisko zapowiedziała firma Drescher Polska, której brodnickie przedsiębiorstwo jest współ-właœcicielem. Ciekawe, że nazwa Drescher zniknęła na jakiœ czas z naszego rynku po tym, jak zakład w Piotrkowie zmienił nazwę na Emerson Polska (pisaliœmy o tym w zeszycie nr 7/2001). Kilka miesięcy temu firma Drescher Polska, tym razem w zupełnie inny sposób, ponownie zaistniała w Polsce. Usługi innego rodzaju niż drukowanie ofe-ruje firma SchoPa Buchbinderei ze Stargardu Szczecińskiego. Przedsiębiorstwo to, od lat obecne na poznańskich targach POLIGRAFIA i REKLAMA, specjalizuje się w przemysłowym wycinaniu registrów w katalogach, kalendarzach, ksišżkach telefonicznych itd. Jak zatem widać, mimo kryzysu targów na całym œwiecie, co nie pozostaje bez znaczenia dla Polski, i kiepskiej sytuacji na rynku, na udział w pierwszej edycji targów POLIGRAF-PRODUKT zdecydowało się wiele firm o uznanej marce. Cieszy szczególnie, iż znalazły się wœród nich zakłady poligraficzne, zarówno drukarnie, jak i inne przedsiębiorstwa prowadzšce działalnoœć usługowš. Cieszy też, że można tu wyróżnić reprezentantów poszczególnych segmentów rynku, wytwarzajšcych okreœlony rodzaj produktu (zgodnie z ideš i nazwš targów). WeŸmy choćby przykład druku wielkoformatowego (dotyczy to zarówno drukarń, jak i dostawców sprzętu oraz mediów) czy składanki komputerowej. Jeżeli do tego dodamy bardzo bogaty program seminaryjno-konferencyjny, m.in. współorganizowane przez nas ăDzień SzwajcarskiÓ i sympozjum nt. druku cyfrowego, można się w Poznaniu spodziewać ciekawej imprezy. Pod względem samej ekspozycji tegoroczne targi będš zapewne na poziomie POLIGRAFII 2000 (jak pamiętacie, drodzy Czytelnicy, z ówczesnej edycji wycofała się spora grupa znaczšcych dostawców), zaœ pod względem różnego rodzaju konferencji, seminariów i imprez towarzyszšcych z pewnoœciš przebijš wszystkie poprzednie wystawy poligraficzne w naszym kraju. A jak będzie w rzeczywistoœci, przekonamy się już w kwietniu. SS

error: Kopiowanie zabronione!
cript>