POLIGRAF-PRODUKT 2002 jednak w kwietniu
6 gru 2016 14:42

Kierownictwo Międzynarodowych Targów Poznańskich podjęło decyzję o organizacji nowych targów dla branży poligraficznej Đ POLIGRAF-PRODUKT Đ w dniach 23-26 kwietnia 2002 roku. Nowa impreza ma zdaniem szefów MTP prezentować rozwišzania branży poligraficznej, końcowe produkty przeznaczone dla konkretnych użytkowników. Tym samym w ofercie MTP pojawiajš sięĘnowe targi, które będš organizowane co dwa lata, na przemian z POLIGRAFIĽ, która Đ gwoli œcisłoœci Đ także zmieniła swojš koncepcję. W przypadku POLIGRAF-PRODUKTU koncentracja dotyczyć będzie nie maszyn i urzšdzeń, ale poszczególnych segmentów rynku poligraficznego. I tak planuje się wydzielenie osobnych ekspozycji dla następujšcych branż: produkcja komercyjna (w tym m.in. druk na żšdanie, druk specjalistyczny), produkcja wielkoformatowa, produkcja prasy (gazety, czasopisma, dystrybucja i wysyłka), produkcja dziełowa, produkcja opakowań (różne podłoża) , produkcja etykiet, produkcja na innych podłożach (plastik, metal, szkło itd.), materiały poligraficzne, papier, usługi w zakresie prepress, usługi w zakresie obróbki po druku, usługi serwisowo-naprawcze, urzšdzenia i maszyny używane, usługi leasingowe, wydawnictwa branżowe, stowarzyszenia branżowe. Kiertownictwo MTP planuje szerszš niż do tej pory współpracęĘz organizacjami i stowarzyszeniami branżowymi w zakresie organizowania imprez towarzyszšcych targom. Można zatem spodziewaćĘsię, że wzroœnie liczba organizowanych w czasie targów sympozjów i konferencji. O kolejnych działaniach zwišzanych z targami POLIGRAF-PRODUKT 2002 będziemy Panstwa informować na bieżšco. SS

error: Kopiowanie zabronione!
cript>