POLIGRAFIA 2003 Đ sporo premier
6 gru 2016 14:43

Na zbliżajšcych się targach POLIGRAFIA 2003 swoje stoiska zapowiedzieli niemal wszyscy najważniejsi dostawcy maszyn i urzšdzeń dla branży poligraficznej. Nie zabraknie też firm oferujšcych podłoża, materiały i usługi poligraficzne. Poniżej prezentujemy przeglšd oferty targowej firm, które zapowiedziały swój udział w tegorocznej POLIGRAFII. Agfa Podczas tegorocznych targów Agfa zaprezentuje system CtP Palladio (na zdjęciu), całkowicie zautomatyzowanš, półformatowš (B2) naœwietlarkę z płaskim łożem przeznaczonš dla małych i œrednich drukarń. Zwiedzajšcy będš mogli też obejrzeć podczas pracy cyfrowy system odbitek próbnych AgfaJetSherpa. Na stoisku znajdš się trzy modele tego urzšdzenia: AgfaJet Sherpa 24m (o szerokoœci 610 mm), AgfaJet Sherpa 43 (szerokoœć 1092 mm) oraz Grand Sherpa (szerokoœć 1653 mm). W zakresie workflows Agfa pokaże najnowsze wersje systemu Apogee: Apogee Series 3 oraz ApogeeX. Uzupełnienie systemów stanowi nowy moduł Raster Blaster umożliwiajšcy sterowanie większoœciš naœwietlarek CtP i CtF innych firm oraz łatwš integrację systemów z urzšdzeniami będšcymi już w posiadaniu klientów. Akon Nowoœciš w ofercie firmy Akon będzie oprogramowanie usprawniajšce system obiegu cyfrowych dokumentów Đ CaslonSoft firmy CaslonFlow. Niedawno Akon został polskim przedstawicielem tej duńskiej firmy. Poza tym firma będzie prezentować skanery Umax, całš paletę produktów firmy I.R.I.S. (skanery ręczne, oprogramowanie OCR i programy do tworzenia ręcznej bazy danych z wizytówek), oprogramowanie PitStop do produkcji i certyfikacji plików PDF firmy Enfocus, oprogramowanie do impozycji firmy Quite, a także produkty Agfy i farby oraz dodatki Akzo Nobel Inks. Ankovo Firma Ankovo, uczestniczšca już tradycyjnie w targach POLIGRAFIA jako wystawca, w tym roku przedstawi nowe rozwišzania technologiczne w maszynach Adast, nowš wersję krajarki Adast Maxima oraz urzšdzenia peryferyjne Đ systemy zdalnego sterowania w maszynach. Będzie się można również zapoznać z ofertš farb drukarskich holenderskiej firmy Van Son. Atrium Na stoisku firmy znajdš się plotery rozpuszczalnikowe: znany już na polskim rynku Mutoh Toucan oraz nowoœć Đ plotery firmy Tiara: Tiaraopal i Tiarasapphire, których cechš szczególnš jest zastosowanie systemu kolorów Pentachrome (CMYRedBlue + czarny), umożliwiajšcego uzyskanie rozszerzonego spektrum barw. Atrium zaprezentuje też ploter Mutoh Falcon wyposażony w specjalny zestaw atramentów sublimacyjnych, przeznaczony do bezpoœredniego zadrukowywania flag i tekstyliów. Uzupełnieniem oferty będš skanery wielkoformatowe Vidar Atlas oraz kolejna nowoœć na polskim rynku Đ skanery Colortrac. Wœród eksponowanych ploterów tnšcych na szczególnš uwagę zasługuje Mutoh Ultima z możliwoœciš cięcia konturowego. Avargraf W dziedzinie maszyn introligatorskich firma Avargraf pokaże zupełnš nowoœć Đ linię do produkcji broszur SMB4 firmy C.P. Bourg składajšcš się ze zszywarki, złamywarki i obcinarki. Linia charakteryzuje się automatycznym ustawianiem (wymiary dokumentu, miejsca zszywania) w przypadku typowych wymiarów arkuszy; inne formaty można ustawiać z interfejsu użytkownika. Umożliwia ona wybór dwóch trybów pracy: zszywanie zeszytowe lub zszywanie blokowe. Nowoœciš w ofercie firmy Avargraf będzie automat wykrawajšcy TS 74 firmy Kama. Poza tym w zakresie postpress można będzie obejrzeć m.in.: krajarkę, trójnóż, utrzšsarkę i podnoœnik stosu papieru firmy Perfecta, złamywarki GUK, maszyny do spiralowania i wycinania otworów James Burn, zszywarki drutem Hohner oraz maszyny do oprawy ksišżek firmy Schmedt. Zwiedzajšcy zobaczš również maszyny i wyposażenie dla przygotowalni: wywoływarkę Interplatter 66 firmy Glunz&Jensen i kopioramę Copyplate 700 firmy Polygraph. Prezentowane będš również nowoœci w asortymencie materiałów dla poligrafii. Od lutego br. firma Avargraf została dystrybutorem chemii drukarskiej i produktów specjalnych brytyjskiej firmy ABC Chemical Company Ltd. Z tej oferty na stoisku zostanš m.in. zaprezentowane dodatki do wody, œrodki czyszczšce do maszyn, dodatki do farb offsetowych. Na stoisku znajdš się też farby offsetowe firmy Flint-Schmidt, płyty offsetowe konwencjonalne i termiczne CtP oraz chemia firmy Kodak Polychrome Graphics, system Super Blue zapobiegajšcy rysowaniu wałków w maszynach drukujšcych i in. Barmey Firma Barmey Wojciech Barabasz, przedstawiciel holenderskiej firmy Apex Europe, przedstawi wałki ceramiczne oraz moletowane w stali i chromowane, tuleje rastrowe Ultraquick i wałki klejowe. Demonstrowana będzie również nowa technologia grawerowania Ultra-Melt. Najnowszš ofertš będš stalowe listwy raklowe produkcji szewajcarskiej firmy EcoGraph. Jako uzupełnienie prezentowane będš œrodki chemiczne do czyszczenia wałków i polimerów przyjazne dla œrodowiska, w tym po raz pierwszy Đ œrodki H.D. (Heavy duty) oraz Liquid. Zostanie także zaprezentowany system czyszczenia mechanicznego BioJet bezpieczny dla aniloksów. Na stoisku można się będzie również zapoznać z metodami pomiaru pojemnoœci farbowej wałków rastrowych oraz uzyskać porady w zakresie doboru parametrów rastra do konkretnych zadań. Deva-Print Na stoisku firmy Deva Print będzie wystawiona 6-kolorowa maszyna arkuszowa KBA Rapida 74-6+L (format 52 x 74 cm) firmy Koe-nig&Bauer AG, wyposażona w zespół lakierujšcy z raklem komorowym oraz przystosowana do drukowania na kartonie do gruboœci 0,8 mm. Obecni na stoisku przedstawiciele firmy KBA oraz innych firm reprezentowanych przez Deva-Print będš udzielać zwiedzajšcym wszelkich informacji i odpowiadać na ewentualne pytania. Dienes Polska Firma Dienes Polska zaprezentuje noże introligatorskie i szpalty, noże do trójnoży, systemy cięcia papieru, folii, filmu itp., noże kršżkowe dla przemysłu poligraficznego i papierniczego oraz wały i głowice rozprężne. DM System Krakowska firma DM System, reprezentujšca w Polsce firmę Esko-Graphics, przedstawi Đ po raz pierwszy w Polsce Đ półautomatycznš pełnoformatowš naœwietlarkę CtP PlateDriver 8-up, pracujšcš w technologii lasera fioletowego, wraz z oprogramowaniem FlowDrive v. 4.2. Na stoisku będzie się można również zapoznać z oprogramowaniem ArtiosCAD v. 5.0; jest to kompletny pakiet oprogramowania do projektowania i produkcji opakowań. Poza produktami Esko-Graphics zostanie zaprezentowana bogata oferta densytometrów włoskiej firmy Viptronic. Erka PPWH Erka pokaże na stoisku produkty kilku firm, które reprezentuje na polskim rynku. Będš to: linia do produkcji broszur, złamywarko-zszywarka Foldnak M-2, wiertarki do papieru i zszywarki klamrami firmy Nagel, złamywarki do papieru Eurofold firmy Multigraf oraz Digilas ăEÓ Đ laserowa naœwietlarka CtP do płyt fotopolimerowych dla fleksografii firmy DŠtwyler. Dostępne będš też informacje nt. pozostałych firm reprezentowanych przez PPWH Erka. Esgum Firma będšca producentem wałków m.in. dla przemysłu poligraficznego i opakowaniowego będzie także oferować swoje usługi w dziedzinie gumowania wałków offsetowych, fleksograficznych, silikonowych, wodnych i wodno-alkoholowych, a także regeneracji walców metalowych przy zastosowaniu technologii natrysku płomieniowego i powlekania tworzywem wałków rozcierajšcych. Fantom Poligrafia Główny nacisk swojej targowej ekspozycji firma Fantom Poligrafia położy na systemy CtP oparte na technologii fioletowej. Firma zaprezentuje na nim ćwierćformatowy system ECRM Mako 2 połšczony on-line z wywoływarkš Glunz & Jensen Raptor 68 i Đ prezentowany po raz pierwszy w Polsce na szerszym forum Đ półformatowy system Escher-Grad Cobalt-4. Zupełnš nowoœciš na rynku polskim będzie system do bezpoœredniego naœwietlania konwencjonalnych płyt offsetowych Đ JetPlate CtP. Ferag Polska Firma skoncentruje się na prezentacji produktów swoich zagranicznych partnerów. Ekspozycja będzie obejmowała: automatycznš linię firmy Kallfass do indywidualnego pakowania w folie ksišżek i czasopism, owijarkę do palet foliš stretch o nowoczesnej linii wzornicznej firmy Epipack, nakładak etykiet nadziałowych na pakiet firmy Afeldt, mobilnš banderolownicę firmy Bandall, pompy farbowe firmy Betz, elementy systemów elektrostatycznych firmy Eltex oraz materiały ekspoloatacyjne: drut introligatorski, taœmy do wišzarek, folie termokurczliwe i folie stretch. Dzięki prezentacjom komputerowym możliwe będzie zapoznanie się z najnowszymi rozwišzaniami firmy Ferag do obróbki po druku gazet i czasopism oraz nowoœciami wprowadzanymi na rynek wspólnie z firmami Metsi i Tolerans. Systemy zagospodarowania odpadów produkcyjnych Ferag zaprezentuje wspólnie z partnerem handlowym Đ firmš Presona. Grafikus Grafikus przedstawi kompleksowš ofertę dla drukarń, w skład której wchodzš materiały i urzšdzenia do przygotowalni, drukowania i obróbki końcowej. Na szczególnš uwagę zasługuje ekspozycja maszyn drukujšcych dwóch firm z Japonii, których przedstawicielem w Polsce jest Grafikus. W zakresie druku offsetowego będzie można zobaczyć w akcji 4-kolorowš maszynę ćwierćformatowš Ryobi 524 HE. Będzie to premierowy pokaz na rynku polskim tej maszyny, która Đ jak zapewnia Grafikus Đ odniosła duży sukces handlowy na rynku niemieckim. Kolejnš propozycjš z Dalekiego Wschodu będzie maszyna do lakierowania w technice sitodruku firmy Sakurai Đ MS 102A w formacie B1. Halmex Firma Halmex zaprezentuje na targach następujšce urzšdzenia: kopioramę do płyt offsetowych i filmów ăDaylightÓ, suszarkę UV do polimeryzowania farb i lakierów UV, urzšdzenie do regeneracji utrwalacza oraz Ÿródła œwiatła UV do kopioram i suszarek. Ponadto firma będzie oferować wywoływarki do płyt offsetowych, wywoływarki do filmów i inne urzšdzenia poligraficzne. Heidelberg Polska W tym roku na stoisku Heidelberg Polska nie zabraknie nowoœci. W dziedzinie prepress polskš premierę będzie miała naœwietlarka fioletowych płyt polimerowych Prosetter 74 P. Oprócz niej zaprezentowany zostanie proofer impozycyjny HP 5500. Przewidziano też pokazy na żywo systemu zarzšdzania i sterowania produkcjš Prinect. Duże zainteresowanie wzbudzi z pewnoœciš po raz pierwszy prezentowana w Polsce maszyna do kolorowego druku cyfrowego NexPress 2100 Basic z NexStation (wydajnoœć 2100 stron A4 zadrukowanych 2-stronnie w cišgu godziny lub 4200 stron A4 zadrukowanych jednostronnie, na papierze o gramaturze od 80 g/m2 do 300 g/m2 i na folii. Możliwy jest format wydruku do A3 przy rozdzielczoœci 600 dpi). Podczas pokazów druku prowadzonych na żywo w czasie targów na urzšdzeniu będzie drukowany specjalny biuletyn targowy ăPoligrafikiÓ, poœwięcony technologiom druku cyfrowego. Kolejnš polskš premierš będzie maszyna offsetowa Speedmaster SM 52-5+D wyposażona w system wykrawania in-line z pulpitem CP2000 Center. Umożliwia ona drukowanie wraz z dalszš obróbkš Đ wykrawaniem, przegniataniem i perforowaniem w jednym cyklu produkcyjnym. Prezentowana będzie również maszyna do druku offsetowego PM 74-4-P z Classic Center. Dla fleksografów przeznaczona jest natomiast maszyna Gallus EM 280 do druku wšskowstęgowego. Na stoisku znajdš się także urzšdzenia stanowišce wyposażenie introligatorni: maszyna do oprawy zeszytowej Stitchexpert, maszyna do oprawy klejonej Bindexpert, krajarka Polar 115 ED i złamywarka Stahlfolder Ki 55 Proline. Infosystems Firma oferujšca zintegrowane systemy informatyczne wspomagajšce zarzšdzanie wystšpi w Poznaniu z nowš wersjš systemu Printmanager 2003 (dostępnš od stycznia br.) ze specjalnymi konfiguracjami dla: drukarń arkuszowych i zwojowych, studiów DTP, wydawnictw oraz agencji reklamowych. Interprint Interprint Sp. z o.o. przedstawi na targach POLIGRAFIA 2003 ofertę trzech firm, które reprezentuje na polskim rynku. Z oferty duńskiej firmy Schur Packaging Systems a/s obejmujšcej systemy: ekspedycyjno-transportujšce dla drukarń gazetowych i heatsetowych, wkładkowania off- i on-line, załadunku rampowego, półautomatycznego i automatycznego paletowania oraz dystrybucji materiałów reklamowych, na stoisku będzie demonstrowany transporter łapkowy TGG 3000. Z produktów niemieckiej firmy Bernd Schwegmann GmbH&Co. KG zostanš zaprezentowane m.in. dodatki do zwilżajšcych roztworów wodnych, œrodki czyszczšce i konserwujšce oraz chemikalia do płyt i reprodukcji. Na stoisku znajdš się również obcišgi kompresyjne innej niemieckiej firmy Contitech Elastomer-Beschichtungen GmbH do druku zwojowego i arkuszowego oraz do specjalnych technik drukowania. Introma Polski producent zaprezentuje swój najnowszy produkt Đ składarkę kasetowš Introma FK-400S formatu B3, a także inne własne wyroby: składarkę kasetowš FK-52.4.2.2 w formacie B2 (trzy łamy krzyżowe, podawanie podciœnieniowe z podajnika paletowego), bigówko-perforówki, zszywarki, urzšdzenia do zaokršglania naroży. Na stoisku można będzie również zobaczyć urzšdzenia importowane: zbieraczki i linie do produkcji broszur japońskiej firmy Uchida, numeratory hiszpańskiej firmy Agor oraz oklejarki firmy niemieckiej GMN. Jurmet Firma z Lubicza jest jednym z największych w Polsce producentów maszyn do przetwórstwa folii i papieru, posiada w swojej ofercie również cylindry powietrzne stosowane w systemie sleeve w maszynach fleksograficznych. Jurmet pokaże na targach w Poznaniu przewijarkę do etykiet samoprzylepnych (na zdjęciu, s. 30), krajarkę do cięcia tulei tekturowych oraz wałki rozprężne. Kolor-Graf Na stoisku firmy Kolor-Graf będš prezentowane farby drukarskie Ruco produkcji niemieckiej do tampondruku, sitodruku, sitodruku UV, suchego offsetu UV, fleksografii. Sš to farby wodne, UV i rozpuszczalnikowe. Poza tym firma pokaże gumy raklowe MasterEdge produkcji amerykańskiej. Mospak Na stoisku firmy Mospak pojawiš się nowoœci Maschinenfabrik Gerd Mosca AG: automatyczna wišzarka RO-M-ECO na taœmę o szerokoœci 4 mm i szpulę o nawoju 10 km, zestaw RO-TAI-5 do automatycznego wišzania na krzyż gazet i czasopism (niewymagajšcy sprężonego powietrza do obsługi prasy i przegrody), a także znana już z wielu drukarń wišzarka RO-MP-4. MŸller Martini Na tegorocznych targach POLIGRAFIA firma MŸller Martini zaprezentuje dwa urzšdzenia. Jednym będzie dobrze już znane na polskim rynku urzšdzenie do oprawy bezszwowej Amigo w nowej, wzbogaconej wersji Plus o wydajnoœci do 1500 egz. /h. Drugi z prezentowanych produktów to premiera na polskim rynku: najmniejsze urzšdzenie do zbierania i szycia drutem Valore (na zdjęciu). Pracuje ono z maksymalnš wydajnoœciš 6000 taktów/h, zakres formatów przed obcięciem to maksymalnie 365 x 320 mm, a minimalnie 105 x 115 mm. Dzięki specjalnemu oprzyrzšdowaniu formaty minimalne osišgajš rozmiar 80 x 80 mm. Obydwa urzšdzenia zostały opracowane z myœlš o niewielkich zakładach. Norma System Polski przedstawiciel włoskiej firmy Sitma Machinery S. p. A. pokaże dwie maszyny do pakowania wydawnictw: Sitma C 80/750 Polymatic (po raz pierwszy prezentowana w Polsce) oraz Sitma C 740 LT. Maszyna C 80/750 przeznaczona jest do wkładkowania, adresowania i pakowania wydawnictw w folię z prędkoœciš do 15 tys. opakowań/h, ma budowę modułowš, może być konfigurowana i rozbudowywana stosownie do rodzaju wykonywanych zadań. Maszyna prezentowana na stoisku będzie wyposażona m.in. w: stację wkładkujšcš, stację podawania przedmiotów (płyty CD, kasety audio i wideo, upominki reklamowe itp.), automat pakujšcy oraz stację adresowania bezstykowego na folii (inkjet). Maszyna C 740 LT to automatyczne, kompaktowe urzšdzenie przeznaczone do pakowania w folię stosów gazet, broszur, czasopism i ksišżek o stałej lub zróżnicowanej wysokoœci. Pracuje z prędkoœciš do 25 opakowań/min. OcŽ Poland Firma OcŽ Poland zaprezentuje całš paletę oferowanych przez siebie urzšdzeń cyfrowych. W zakresie kolorowego druku małoformatowego firma pokaże znanš już z rynku maszynę CPS 700, która swój debiut na polskim rynku miała przed rokiem właœnie w Poznaniu. OcŽ zaprezentuje też trzy drukarki monochromatyczne z serii VarioPrint; będš to modele 2050, 2090 (na zdjęciu) i 5160. Z kolei w zakresie druku wielkoformatowego na stoisku będš prezentowane dwa plotery rozpuszczalnikowe z serii Arizona. Palsa P.H.U. Palsa zajmuje się importem i sprzedażš materiałów introligatorskich; jest wyłšcznym przedstawicielem na rynku polskim niemieckich firm Peyer Graphic oraz Bamberger Kaliko. W Poznaniu zaprezentuje tkaniny introligatorskie, skóry i materiały skóropodobne, papiery i kartony ozdobne ze swojej oferty. Phoenix Xtra Print Polska Firma jest filiš niemieckiego producenta obcišgów offsetowych marki Phoenix z Hamburga. Jej oferta prezentowana na targach to konwencjonalne i kompresyjne obcišgi offsetowe do druku arkuszowego i gazetowego zarówno farbami dyspersyjnymi, jak i UV na wszystkich rodzajach papieru, a także na kartonach, blasze, powierzchniach matowych i plastikowych. Obcišgi dostępne sš w roli lub przycięte na wymiar, perforowane, listwowane Đ do wszystkich rodzajów maszyn drukujšcych. Firma oferuje także œrodki do mycia i pielęgnacji obcišgów. Points Firma handlowo-usługowo-produkcyjna Points przedstawi na swoim stoisku folie do termodruku, a także matryce magnezowe i strukturalne przeznaczone dla typografii, termodruku (hot stamping) oraz przetłoczeń (suchy tłok). Reprograf Reprograf podczas targów zaprezentuje pełnš ofertę sprzętu firmy Screen: dwa modele naœwietlarek do filmów Đ Katana i Tanto oraz dwa modele naœwietlarek do płyt Đ Plate Rite 8000 i Plate Rite 4000, a także skanery. Duża częœć ekspozycji będzie poœwięcona tematyce kontroli koloru w oparciu o oprogramowanie Best i Color Tuner oraz drukarki firm Epson i Encad. Tradycyjnie będš też eksponowane materiały dla poligrafii różnych producentów, m.in. firm Typon i Kodak. Riset PHU Riset Đ wyłšczny dystrybutor marki Duplo Đ pokaże na swoim stoisku całš gamę urzšdzeń introligatorskich: oklejarki termiczne, złamywarki i zbieraczki cierne oraz ssawkowe, złamywarko-zszywarki. Prezentowane będš także linie do produkcji broszur oraz powielacze cyfrowe formatu A3 i A4. Nowoœć to urzšdzenie DocuCutter do wycinania dokumentów z większych arkuszy papieru. Scorpio Największš nowoœciš na stoisku firmy będš eksponaty z zakresu technologii cyfrowych. Częœć ekspozycji obejmie stanowisko proofingowe, na które składać się będzie drukarka First-Check do wstępnych wydruków projektów dla rynku opakowaniowego oraz drukarka HP DesignJet wraz z oprogramowaniem Matchprint Inkjet Color Proofing. Głównym elementem tej częœci tematycznej będzie cyfrowy system druku wielobarwnego firmy Xerox z serii DocuColor, pracujšcy z prędkoœciš 60 arkuszy A4/ min. W dziedzinie offsetu będzie można zobaczyć trzykolorowš zwojowš maszynę Imer I-115 BF do drukowania formularzy o prędkoœci drukowania ok. 180 m/min, zaœ w dziale flekso Đ naœwietlarkę do cyfrowych płyt fotopolimerowych firmy Flexolaser Đ FL Piccolo, o formacie naœwietlania 635 x 762 mm. Kolejny eksponat to maszyna do montażu form fleksograficznych Đ Cobra Table Top ELS firmy J.M. Heaford. Umożliwia ona oklejanie form drukowych na wałkach formowych lub tulejach obwodowych o obwodach od 100 mm do 915 mm i szerokoœciach od 400 mm do 800 mm. W zakresie introligatorni Scorpio pokaże oklejarkę Planax Perfekt-Binder II firmy Planatol, do opraw miękkich bezszwowych. Z kolei druk tamponowy reprezentowany będzie przez takie urzšdzenia, jak: jednokolorowa tamponiarka Hermetic 9-11, wyposażona w stół obrotowy T4 Kompakt zwiększajšcy wydajnoœć pracy i czterokolorowe stanowisko drukujšce, składajšce się z dwóch maszyn V90/90 Duo, połšczonych ze sobš podajnikiem. Oferta targowa sitodrukarzy Podczas targów POLIGRAFIA 2003 w Poznaniu częœć ekspozycji zajmie Stowarzyszenie Sitodrukarzy Polskich wraz z wystawcami Đ firmami towarzyszšcymi. Będš to zarówno producenci, dostawcy, jak i firmy usługowe. W trakcie trwania targów przewidziano także seminaria prowadzone przez doœwiadczonych specjalistów z Europy Zachodniej. Firma Oltronik przedstawi swoje nowoœci produkcyjne. Pierwsza z nich to uniwersalny półautomat do sitodruku na elementach płaskich, okršgłych, owalnych i prostopadłoœciennych typu ASP100S, w którym dzięki zastosowaniu nowoczesnych serwonapędów AC możliwa jest współpraca sita z drukowanym przedmiotem na drodze elektronicznej bez użycia zębatki i kół zębatych. Drugi z eksponatów to 4- lub 6-kolorowa maszyna do nadruku na płytach CD, kartach płatniczych, płaskich gadżetach reklamowych itp. Po zdjęciu oprzyrzšdowania do druku na płytach CD możliwe jest założenie dowolnego przyrzšdu przewidzianego do pracy z maszynš ASP 100S. Oltronik pokaże też automatyczne urzšdzenie do druku w czterech kolorach na przedmiotach cylindrycznych, owalnych, prostopadłoœciennych wykonanych z tworzyw sztucznych, papieru, metalu itp. Po załadunku przedmiotu maszyna w cyklu automatycznym drukuje kolejne kolory, jednoczeœnie suszšc po każdym przedruku w reaktorze UV. Dzięki zastosowaniu nowoczesnego systemu sterowania oraz łatwej wymiany oprzyrzšdowania czas przezbrajania maszyny jest bardzo krótki, co czyni jš optymalnš w przypadku dużego asortymentu wyrobów przy krótkich i œrednich seriach. Firmy EuroPrint Polska oraz amerykańska Anatol SPE zaprezentujš urzšdzenia automatyki przemysłowej, takie jak karuzele do nadruków na tekstyliach, tunelowe suszarki gazowe i elektryczne oraz akcesoria. Ponadto zwiedzajšcy będš mogli się zapoznać z ofertš farb plastizolowych Rutland, œrodków chemicznych do przygotowania i czyszczenia szablonów drukarskich oraz nadruków transferowych. Kolejny wystawca, Sericol jest wiodšcym dostawcš farb sitodrukowych, farb fleksograficznych UV (wšska wstęga Đ to nowoœć w ofercie!) Đ oraz produktów i materiałów szablonowych. Sericol reprezentuje znane na œwiecie firmy: Sefar Inc. Đ producent wysokiej jakoœci siatek sitodrukowych oraz Cherokee Inc. Đ producent gum raklowych. Prowadzi także serwis napinania sit oraz skuteczne dobieranie barw specjalnych. Również firma Amare zaprezentuje produkty swoje i oferowane w ramach przedstawicielstw. Oferta Amare to m.in.: ramy z aluminium, napinarki do siatek, stoły drukarskie i karuzele, kopioramy, tunele, suszarki. Dla sitodrukarzy proponuje także maszyny do sito- i tampondruku (Eickmeyer GmbH), gumy i uchwyty raklowe (Fimor), preparaty szablonowe (Grafitex), œrodki czystoœci (Kimberly Clark) oraz fotoemulsje i farby drukarskie (Sericol) czy siatki do druku i filtrowania (Verseidag). Firma Bestel w tegorocznej edycji targowej zaprezentuje komplet urzšdzeń do druku sitowego w technice UV składajšcy się z tunelu combi UV i IR i półautomatu produkcyjnego oraz urzšdzenia do przygotowalni sitowej w postaci kopioramy i lampy do siatek drukarskich. Oferta zostanie wzbogacona o nacinarkę do materiałów samoprzylepnych oraz stół ze wspomaganiem rakla. W ekspozycji targowej znajdš się również materiały eksploatacyjne do sitodruku znanych firm zachodnich, takich jak Manoukian-Argon, Satti, CPS, Oracal itp. Firma zaprezentuje też swoje możliwoœci w drukowaniu technikš UV. Usługobiorcom swoje doœwiadczenie i umiejętnoœci pokaże Pasja (uhonorowana podczas FESPA 2002 w Madrycie Złotš Nagrodš za kalendarz ăPasja 2000Ó). Działalnoœć firmy to lakierowanie UV (również wybiórczo i strukturalnie) oraz druk, zarówno triadowy, jak i w systemach kolorów mieszanych, w formacie B1. W zakresie możliwoœci technologicznych firmy leży wykonywanie produkcji z użyciem technik i materiałów, które sš nowoœciami na polskim rynku. Specjalnoœć to zdrapki w różnych wariantach kolorystycznych. Pasja wykonuje również druki na wszelkiego rodzaju podłożach: papierze, kartonach, foliach samoprzylepnych (jedno- i dwustronnych), foliach PCV, polipropylenie. Oferuje możliwoœć zadruku farbš zapachowš, zmywalnš, luminescencyjnš (œwiecšcš w ciemnoœci, jak np. znaki przeciwpożarowe), termoaktywnš (barwišcš się na wybrany kolor po osišgnięciu zadanej temperatury), farbš klejowš (do produkcji kopert, kart zwrotnych), farbš brokatowš. Usługi to także specjalnoœć krakowskiej firmy Grawdruk, wyspecjalizowanej w drukowaniu na tekstyliach i w nietypowych zleceniach. Tamposito Warszawska firma z 10-letnim doœwiadczeniem w sprzedaży maszyn do tampondruku i sitodruku ma w swojej ofercie kilkadziesišt modeli urzšdzeń (które również wypożycza), a także materiały eksploatacyjne: tampony, farby, matryce, naœwietlarki, kompresory. Na targach POLIGRAFIA firma przedstawi maszyny z nowoczesnym systemem tłumišcym drgania, wyciszonš pracš i osłonami bhp oraz tampony własnej produkcji. Wolff Trading Znana, od lat działajšca na rynku firma handlowa pokaże na targach sporo nowoœci. Będš to: w dziedzinie materiałów dla drukarń Đ obcišg kompresyjny nowej generacji bez warstwy tkaniny; w dziedzinie uszlachetniania druków Đ termofolie strukturalne i metalizowane oraz ekologiczne lakiery UV. Prezentowane będš również maszyny ręczne i półautomatyczne do oprawy spiralnej firmy Rilecart oraz termolaminarka nowej generacji Voyager 3 pracujšca z prędkoœciš 50 m/min. Xteam Niedawno powstała firma, będšca wyłšcznym koncesjonerem Xeroksa dla rynku poligraficzno-wydawniczego, debiutuje jako wystawca na targach POLIGRAFIA. Hitem jej ekspozycji będzie premierowy na rynku polskim pokaz urzšdzenia DocuColor 6060 uzupełniajšcego popularnš serię DocuColor 2000. Poza tym będzie można zobaczyć nowe urzšdzenie do druku kolorowego DocuColor 3535 oraz urzšdzenie do druku czarno-białego Xerox 1010.

error: Kopiowanie zabronione!
cript>