Poligrafia nie jest branżą retro
6 gru 2016 14:58

Taki wniosek mogli wyciągnąć uczestnicy konferencji naukowo-technicznej zatytułowanej „Innowacyjne metody zadrukowywania niechłonnych podłoży – inteligentny rozwój poligrafii”, która miała miejsce 22 października w warszawskim Millennium Plaza. Organizatorem był Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Poligraficznego we współpracy z Sekcją Poligrafów SIMP i Zakładem Technologii Poligraficznych PW. Konferencję prowadził Tomasz Pawlicki z firmy Heidelberg Polska, która – wraz z firmą Grafix Centrum Poligrafii – była sponsorem spotkania. O wyborze tematu konferencji – jak powiedział witając uczestników dr Jerzy Hoppe – zadecydował fakt, że wraz z doskonaleniem procesów technologicznych w poligrafii stosowane są w coraz większym stopniu różnorodne podłoża niechłonne, często sprawiające problemy w drukowaniu. Konferencja skierowana więc była głównie do przedstawicieli drukarń, którzy stosują takie materiały w swojej produkcji lub chcieliby je wprowadzić. O specyficznych właściwościach współczesnych materiałów niechłonnych mówił prof. Stefan Jakucewicz z Instytutu Mechaniki i Poligrafii WIP PW. Omówił takie materiały jak: tworzywa syntetyczne, tworzywa poliolefinowe, jonomery, tworzywa poliestrowe, poli(naftalen etylenu) oraz tworzywa biodegradowalne i stosowane do ich zadrukowywania techniki. Warunki osiągania najwyższej jakości druku na podłożach niechłonnych przedstawił Piotr Hinc z gdańskiej firmy Grafix Centrum Poligrafii. Jak stwierdził, podstawowym takim warunkiem jest odpowiednie przygotowanie powierzchni podłoża, natomiast bardzo pomocne jest umiejętne wykorzystanie możliwości działu prepress (w tym odpowiedniego oprogramowania) oraz rozwoju technologii wałków dozujących w procesach obróbki po druku. Drugą część swojego wystąpienia Piotr Hinc poświęcił inteligentnemu rozwojowi poligrafii, który zdefiniował jako prowadzenie działalności rynkowej w oparciu o podstawowe, sprawdzone w praktyce przez światowe korporacje zasady zarządzania przedsiębiorstwem oraz funkcjonowanie w pełnej świadomości przepisów prawa, które obowiązują zakłady poligraficzne wytwarzające produkty dla różnych sektorów rynku. Podkreślał rolę działu zarządzania jakością oraz systemów zarządzania, a także zasad lean management. Za kluczowe zagadnienie uznał innowacyjność i wdrażanie nowych technologii, stanowiących podstawę inteligentnego rozwoju każdej branży. Przyszłość branży to według prelegenta sprzężenie IT i poligrafii. Swoistym uzupełnieniem wystąpienia Piotra Hinca była prezentacja dr. Adama Kamińskiego z Wydziału Grafiki ASP w Gdańsku zatytułowana „Poligrafia a sztuka”. Prelegent udowadniał posługując się m.in. przykładami z warsztatów prowadzonych przez studentów ASP dla dzieci i młodzieży, że poligrafia pozostaje w ścisłym związku ze sztuką, a także sama wciąż jest sztuką. W tym aspekcie istotne dla jej rozwoju są relacje międzypokoleniowe, a także powiązania interdyscyplinarne (np. elektroniki i poligrafii). Nowoczesne farby do zadrukowywania podłoży niechłonnych stanowiły temat wystąpienia Rafała Żurowskiego z firmy Chespa. Skoncentrował się on na kwestii zadrukowywania folii do produkcji opakowań giętkich, które stanowią znaczącą część podłoży niechłonnych stosowanych w poligrafii. Przedstawił przełomowe innowacje w rozwoju farb graficznych na przestrzeni wieków XIX-XXI, obecnie stosowane systemy farbowe do drukowania na podłożach giętkich (farby rozpuszczalnikowe, wodorozcieńczalne, sieciowane promieniami UV oraz farby EB sieciowane strumieniem elektronów), ich zalety i wady, a także obecne trendy zmian. Konkluzją było stwierdzenie, że choć obecnie wiodącą rolę odgrywa rozpuszczalnikowa technologia poliuretanowa, w dalszej perspektywie należy się liczyć z całkowitym przejściem na technologię farb wodorozcieńczalnych. Nietypowymi technikami drukowania na podłożach niechłonnych zajęli się w swojej prezentacji Jacek Hamerliński i Juliusz Krzyżkowski reprezentujący COBRPP. Przedstawili podział na techniki powlekania i techniki drukowania, omawiając bardziej szczegółowo takie techniki powlekania jak: wylewanie (casting coating), powlekanie obrotowe (spin coating), knife coating, roll coating, powlekanie kurtynowe (curtain coating), szczelinowe (slot-die coating) oraz aerozolowe (spray coating). Wszystkie one wraz z technikami poligraficznymi są wykorzystywane do wykonywania różnorodnych warstw funkcjonalnych na podłożach niechłonnych. Zastosowanie obu rodzajów technik umożliwia produkcję takich wyrobów jak m.in.: czujniki (temperatury, wilgotności, poziomu glukozy itp.); anteny używane w układach RFID (karty zbliżeniowe, bilety itp.); elementy grzewcze i fotowoltaiczne; wyświetlacze luminescencyjne oraz z diod organicznych (OLED). Prelegenci pokazali też przykłady uzyskiwania nietypowych odmian standardowych wyrobów dzięki innowacyjnym pomysłom (np. grający plakat czy świecące opakowanie). Na koniec omówili ograniczenia technologiczne występujące przy nietypowych procesach drukowania. Konferencję kończyło wystąpienie Macieja Baura z firmy Agfa Graphics poświęcone warunkom zadrukowywania podłoży niechłonnych w technikach cyfrowych. Tu z kolei mowa była o takich podłożach jak szkło, ceramika, drewno, płyty z tworzyw sztucznych, metalu i inne zarówno sztywne, jak i kruche materiały. Do ich zadrukowywania stosowane są głównie techniki bezkontaktowe, zwłaszcza druk natryskowy – inkjet. Prelegent omówił podstawy drukowania atramentowego, urządzenia oraz stosowane atramenty i ich wpływ na końcowy rezultat drukowania, w tym na odporność druków. Część prezentacji poświęcił też zagadnieniu reprodukcji barw w inkjecie. Maciej Baur posłużył się wieloma przykładami druków ilustrującymi omawiane zagadnienia. Interesujące tematy wystąpień sprowokowały uczestników do zadawania pytań dotyczących kwestii, które dla wielu były nowe bądź stosunkowo mało znane, a autorzy prezentacji udowodnili, że poligrafię trudno zaliczyć – jak sądzą niektórzy – do branż retro. IZ