Poligrafia SA inwestuje
6 gru 2016 14:42

Zarzšd Spółki Akcyjnej Poligrafia informuje, że spółka wkroczyła w kolejny etap inwestycji, rozszerzajšc dotychczasowy program inwestycyjny na lata 2000-2002 o zakup drukarni w Katowicach od Marquard Press SA, uruchomienie najnowoczeœniejszej maszyny rotacyjnej SUNDAY 4000, a także budowę drukarni w Specjalnej Strefie Ekonomicznej w Starachowicach poprzez spółkę zależnš Poligrafię-Bis Sp. z o.o. Nakłady inwestycyjne na te zadania wyniosš około 100 mln PLN i zostanš sfinansowane ze œrodków własnych pochodzšcych z emisji akcji, wygospodarowanej nadwyżki finansowej oraz długoterminowych instrumentów finansowych. Dzięki tym inwestycjom prognoza wyników finansowych na lata 2001-2002 przedstawia się następujšco: rok 2001: przychód Đ 204,4 mln PLN, zysk netto 6,4 mln PLN rok 2002: przychód Đ 322,5 mln PLN, zysk netto 27,6 mln PLN Prognozy zysku uwzględniajš zmianę kwalifikacji leasingu operacyjnego na leasing finansowy, ujętš w ustawie o zmianie ustawy o rachunkowoœci z dnia 09 listopada 2000 r. (Dz.U.Nr 113/2000, poz. 1186). Informacje o realizacji ww. prognoz spółka będzie prezentować w odpowiednich raportach bieżšcych oraz w stałych terminach przekazywania raportów okresowych. Od redakcji: W marcowym wydaniu Poligrafiki znalazł się obszerny materiał pt. ăPoligrafia roœnie w siłęÓ, do którego lektury zachęcamy Państwa.