Poligrafia SA kupiła Marquard Press
6 gru 2016 14:41

Poligrafia SA poinformowała, że kupiła przedsiębiorstwo oraz przejęła pracowników firmy Marquard Press za 14 mln zł. Przedmiotem kontraktu sš składniki materialne i niematerialne przeznaczone do prowadzenia działalnoœci poligraficznej z wyłšczeniem nieruchomoœci. Cena, jakš Poligrafia SA ostatecznie zapłaci, może zostać podwyższona po spełnieniu okreœlonych w umowie warunków o: 1) kwotę odpowiadajšcš wysokoœci nadwyżki wartoœci należnoœci ponad 5 mln zł, lecz nie więcej niż o 2 mln zł. Wysokoœć ww. kwoty zostanie ustalona na podstawie zaktualizowanych wykazów aktywów w dniu 15 marca br., 2) kwotę 1,5 mln zł płatnš 31.01.2002 r., 3) kwotę 1 mln zł płatnš do dnia 31.01.2002 r., 4) kwotę 2 mln zł płatnš do dnia 31.01.2003 r. O zmianach w wartoœci kontraktu Poligrafia będzie informowała na bieżšco. Zakup przedsiębiorstwa od firmy Mar-quard Press został sfinansowany kredytem. DW

error: Kopiowanie zabronione!
cript>