POLIGRAFIA SA sprzedaje i inwestuje
6 gru 2016 14:42

W poniedziałek 4 czerwca w hotelu Bristol w Warszawie odbyła się konferencja prasowa poœwięcona ofercie sprzedaży akcji Poligrafii SA. Z dziennikarzami spotkali się Helena Zych Đ prezes Poligrafii SA, Katarzyna Michalczuk z Centralnego Domu Maklerskiego PeKaO SA oraz Jacek Pogonowski reprezentujšcy inwestora strategicznego Đ Baring Private Equity Partners (Poland) Sp. z o.o. Inwestorom w ramach oferty publicznej zostanie zaoferowanych od 1 201 904 do 1 802 786 akcji nowej emisji; oferta skierowana jest wyłšcznie do instytucji finansowych. Oczekiwane jest pozyskanie w ten sposób ok. 35 mln zł, które zostanš przeznaczone na inwestycje zwišzane z budowš nowego zakładu w Specjalnej Strefie Ekonomcznej ăStarachowiceÓ oraz spłatę kredytu zacišgniętego na zakup drukarni Marquard Press. W cišgu najbliższych 3 lat Poligrafia SA zamierza zainwestować w zakład w Starachowicach ponad 100 mln zł; przewiduje się tam m.in. wybudowanie hali o powierzchni ponad 2 ha. W lipcu w Starachowicach nastšpi instalacja ostatnio zakontraktowanej maszyny Đ Rotoman C55; ponieważ maszyny typu Rotoman znajdujš się również w zakładzie w Kielcach, gwarantuje to zachowanie cišgłoœci produkcji w sytuacjach awaryjnych. Docelowo w Starachowicach ma stanšć co najmniej 5 maszyn drukujšcych (w tym jedna na miarę uruchamianego właœnie w Kielcach Sundaya) oraz urzšdzenia zapewniajšce wykonywanie na miejscu wszelkich typów oprawy. Zakład jest przygotowywany do wykonywania produkcji na eksport. Na pytanie o zasadnoœć wypowiedzi opublikowanej w jednym z czasopism branżowych zawierajšcej stwierdzenie, że Poligrafia SA jest przygotowywana do sprzedaży i jej główny inwestor Đ ING Baring Đ zamierza się wycofać w cišgu roku, sprzedajšc spółkę inwestorowi zagranicznemu, Jacek Pogonowski odpowiedział, że rolš funduszu inwestycyjnego jest właœnie przygotowanie firmy do sprzedaży. Najbliższym celem jest zajęcie przez Poligrafię SA do końca br. pozycji niekwestionowanego nru 2 na polskim rynku, a następnie powalczenie o pozycję czołowš. Sprzedaż przewidywana jest w cišgu najbliższych 2 lat; pożšdany jest partner, który zapewniłby dostęp do rynku zachodniego, przy czym w grę wchodzi raczej partner Đ jak okreœlił to J. Pogonowski Đ północnoamerykański niż europejski. IZ