Poligraficzny „tuning”
6 gru 2016 14:52

Czas spowolnienia gospodarczego utrudnia podjęcie decyzji o inwestycji w nowe urządzenia, natomiast doinstalowanie systemów poprawiających jakość i wydajność do funkcjonujących już maszyn pozwala na dalszy rozwój drukarni przy nieporównywalnie niższej skali inwestycji. QuadTech, kolejna po Goss International firma, która spotkała się z dziennikarzami Eurographic Press w Paryżu, powstał w 1979 roku jako firma zależna Quad/Graphics, skupiając niewielkie grono techników wywodzących się właśnie z Quad/Graphics, do których obowiązków należa-ło udoskonalanie procesów drukowania i uszlachetniania w drukarniach koncernu oraz poprawa wydajności. Dziś ma 9363 instalacje w 104 krajach, zatrudnia 400 osób na całym świecie i specjalizuje się w udoskonalaniu inżynieryjnym maszyn rolowych. QuadTech świadczy usługi dla branży druku komercyjnego, gazetowego, opakowaniowego, etykietowego i publikacyjnego rotograwiurowego, polegające m.in. na instalacji rozwiązań z zakresu systemów kontroli registra, odcięcia, colour management, systemów inspekcji i systemów zarządzania danymi. Szeroki zakres oferowanych usług możliwy jest dzięki przejęciom, których QuadTech dokonał na przestrzeni ostatnich lat: Stacker Machine Company, PressTech Controls i Vigitek oraz partnerstwom z: System Brunner, RGB, Procemex, QTMS i Norcross. Z ofertą QuadTech będzie można się zapoznać na targach Ipex – firma uznała, że czas spowolnienia gospodarczego utrudnia podjęcie decyzji o inwestycji w nowe urządzenia, natomiast doinstalowanie systemów poprawiających jakość i wydajność do funkcjonujących już maszyn pozwala na dalszy rozwój drukarni przy nieporównywalnie niższej skali inwestycji. Do nowych rozwiązań, które będzie można poznać bliżej w Birmingham, należą m.in.: - Instrument Flight + L*a*b* – informacja kolorymetryczna, przenosząca na wyższy poziom dokładności kontrolę barwy. Charakteryzuje się wyższą dokładnością pomiaru balansu szarości na papierach niższej jakości. Rozwiązanie to pomaga w lepszym dopasowaniu do wartości referencyjnych L*a*b*; - raportowanie kolorymetryczne; - system kontroli registra odcięcia. Jeśli chodzi o segment opakowaniowy, nowością przeznaczoną dla tego rynku jest system inspekcji oparty na kamerze spektralnej SpectralCam, umożliwiający jednoczesny pomiar 12 punktów kontrolnych. Skaner składa się z 2 kamer wyposażonych w 31-kanałowe czujniki spektralne, wykorzystywane do pomiarów kolorymetrycznych i densytometrycznych. Nowością jest również proces weryfikacji PDF, oparty na systemie inspekcji inline lub offline, który generuje tzw. Golden Template Image – odbitkę proofingową, porównywaną następnie z plikiem cyfrowym oraz z wydrukiem rzeczywistym, a informacja o rozbieżnościach przekazywana jest operatorowi. Rozwiązanie to – zdaniem firmy QuadTech – pozwala nie tylko na poprawę jakości i wydajności, ale również na zmniejszenie strat makulaturowych i ilości odbitek odbiegających od odbitki wzorcowej. Kolejna nowość przygotowana przez QuadTech na targi Ipex to system kontroli wstęgi – tzw. Web Viewing System, oparty na kamerze z 1 lub 3 chipami, zawierający bibliotekę obrazów oraz archiwum prac. Umożliwia weryfikację kodów kreskowych i posiada interfejs do systemu inspekcji. Specjalnie dla rynku gazetowego opracowany został system kontroli barwy oparty na AccuCam. Rozwiązanie to stanowi czujnik z systemu kontroli wstęgi, oparty na sekcji modułów LED o szerokości 152 mm. Pozwala na dokładniejszy pomiar CIELAB dzięki 6-kanałowemu czujnikowi spektralnemu, który sczytuje cały obraz w sekcjach po 305 mm. AN