Polly Prestige Đ chłodna kalkulacja na plus…
6 gru 2016 14:43

Na łamach Poligrafiki nr 2/2004 ukazało się oœwiadczenie MAN Roland Polska Spółka z ograniczonš odpowiedzialnoœciš w œlad za artykułem Mercator Poligrafia pt. ăPolly Prestige Đ chłodna kalkulacja na plusÓ, wydrukowanym w zeszycie styczniowym. Treœć przywołanego oœwiadczenia MAN Roland Polska jest miejscami dla nas wręcz obraŸliwa, w takich chociażby okreœleniach jak: ăpodstępnie zasugerowanoÓ czy ăoczywistš nieprawdęÓ. W zwišzku z powyższym, Zarzšd Mercator Poligrafia SA pragnie poinformować Szanownych Czytelników, że dopóki biegły rzeczoznawca z zakresu budowy offsetowych maszyn drukujšcych nie dokona obiektywnego porównania wyposażenia i budowy maszyn marki Polly Prestige 74 i Roland 200E, dopóty nie będziemy dowodzić, że np. mechanizm regulacji registra skoœnego poprzez tzw. koszenie płyty, to nie to samo, co mechanizm koszenia arkusza papieru w trakcie przekazywania pomiędzy zespołami maszyny. Skoro Oœwiadczenie MAN Roland Polska zawierało tzw. wzmacniacze prawdy jak ărażšceÓ czy ăkategorycznieÓ, to Mercator Poligrafia już ich używać nie musi. Zarzšd Mercator Poligrafia SA Od redakcji: W poprzednim wydaniu Poligrafiki wydrukowaliœmy w całoœci oœwiadczenie firmy MAN Roland Polska, będšce odpowiedziš na artykuł sponsorowany firmy Mercator Poligrafia ăPolly Prestige Đ chłodna kalkulacja na plusÓ, zamieszczony w styczniowej Poligrafice. W œlad za pismem z MAN Rolanda dotarło do naszej redakcji stanowisko zarzšdu Mercator Poligrafia SA, które publikujemy.